Skip to main content
Skip table of contents

Aktiviteetit

 Eng: Activities

Käyttötarkoitus

Toiminnon avulla voit muokata nimikerakenteeseen liittyviä Aktiviteetti-valikon arvoja.

Aktiviteettien avulla tuoterakenteeseen voidaan lisätä työvaiheita.

  • Työvaiheet siirtyvät rakenteen mukana myös ERP-järjestelmään (tuotannonohjausjärjestelmään), jossa ne auttavat työn suunnittelussa.

Toiminnot

Lisää aktiviteetti

(1) Valitse toiminto Työkalut > Aktiviteetit.

  • Flow avaa keskusteluikkunan Aktiviteetit.

(2) Valitse toiminto Lisää.

  • Flow avaa keskusteluikkunan Aktiviteetin lisäys.(3) Syötä aktiviteetin tunnus (Ja järjestysnumero) kenttään Aktiviteetti.

(4) Syötä aktiviteetin kuvaus kenttään Kuvaus.

(5) Tallenna aktiviteetti valitsemalla toiminto OK.

Poista aktiviteetti

(1) Valitse 

 poistettava tai poistettavat aktiviteetit.

(2) Valitse toiminto Poista.

  • Flow kysyy Haluatko varmasti poistaa

(3) Varmista poisto valitsemalla OK tai

  • Peruuta poisto valitsemalla Cancel.


Aktiviteetin käyttö

Aktiviteetteja voi lisätä varattuun nimikerakenteeseen Rakenne-lohkon Valmistus-välilehdelle.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.