Skip to main content
Skip table of contents

Tee alisteisia valintalistojaYleistä

Pääkäyttäjä voi muokata objektien ominaisuustietoja, kuten lisätä valintalistoja.

  • Tällä sivulla kerrotaan valintalistan erikoistapauksesta: alisteisesta valintalistasta, jonka sisältö riippuu toisen listan valitusta arvosta.
  • Alisteisella valintalistalla saat toteutettua puumaisia attribuutteja: esimerkiksi huoltodokumenteille tehdas ja sen alaiset osastot.
  • Alisteisia valintalistoja käytetään mm. Näkymien luonnissa. Katso: Näkymät


Toiminto vaatii pääkäyttäjän oikeudet

Esimerkki näkymästä, jossa on käytetty alisteista valintalistaa

Esimerkkinäkymässä on kaksi tehdaspaikkakuntaa, joilla on erilaiset osastot.

  • Osasto riippuu valitusta tehtaasta, eli se on alisteinen tehdaspaikkakunnalle.


(1) Ensin objektikortilla on valittu tehdas: Tampere.

(2) Toiseksi valitaan osasto

  • Listalla näkyvät vain Tampereen tehtaan osastot, ei Helsingin tehtaan osastoja.Määritä valintalistat

(1) Valitse Portaali.

(2) Valitse System Administration > Miscellaneous > Attribute values.

(3) Valitse toiminto New.

  • Flow avaa rivin, jonne voit syöttää attribuuttiarvoja.

(4) Syötä kenttään Attribute sen asiakaskohtaisen kentän nimi, jonka sisältöön näkymä perustuu.

  • Huomaa: Asiakaskohtaisten kenttien nimet alkavat aina C_ (C alaviiva)
  • Esimerkiksi: C_MAINTENANCE

(5) Syötä Description-kenttää Näkymä-puussa näkyvä selväkielinen nimi.

(6) Syötä Value-kenttään attribuutin arvo

  • Arvoa tarvitaan myös toisen attribuutin Parent Value -kentässä, jos toinen attribuutti on alisteinen tälle attribuutille, eli muodostaa näkymään alemman hierarkiatason.

(7) Syötä Order-kenttään järjestysnumero, joka määrittää samalla hierarkiatasolla olevien näkymien järjestyksen.

(8) Valitse Parent Attribute -kenttään "emo-attribuutin" arvo eli ylemmän tason attribuutin nimi.

(9) Valitse Parent Value -kenttään arvoksi se ylemmän tason attribuutin arvo, joka lisää ko. rivin valintavaihtoehdon alemman tason valikkoon.


Huom! Voit määritellä alisteisen valintalistan sisällön myös Submenu-sarakkeesta:


Valintalistat ja syvempi puumainen rakenne

Voit toteuttaa alisteisilla valintalistoilla myös kolmannen, neljännen jne. tason. Edellisessä esimerkissä oli kuvattu vain kaksi tasoa (tehdas ja osasto) selkeyden vuoksi.

Katso esimerkkiä Näkymän valintalistasta: Esimerkki tuotantolaitosnäkymästä JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.