Skip to main content
Skip table of contents

Resurssi

 Eng: Resource

Käyttötarkoitus

Työnä (aikana) laskettava nimikkeen erikoistapaus, esimerkiksi koneaika, asetusaika tai työaika. Voit asettaa resursseja nimikerakenteelle ja siten tuottaa ERP:ia varten kuormitustietoa.


Toiminnot

Resursseja käytetään nimikerakenteessa, jos rakenteeseen halutaan lisätä työaikaa.


Työkalut

Voit etsiä ne nimikerakenteet, joissa resurssia on käytetty

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.