Skip to main content
Skip table of contents

Jälkimarkkinointi


Varaosa- ja huoltoliiketoiminta

Varaosaliiketoiminta alkaa tuotteen luovutushetkellä tai viimeistään takuuajan päättyessä. Flow'ssa on aina tieto asiakkaasta, jolle jokin tuote on myyty. Tämä tieto löytyy liitosten perusteella. Asiakkaalle toimitettu tuote (nimike) on liitetty Flow'ssa projektiin, jonka puitteissa kauppa on asiakkaan kanssa tehty. Projekti on liitetty asiakkaaseen. Kun löydät projektin, löydät asiakkaan ja päinvastoin.


Mitä asiakkaalle toimitettiin?

Asiakkaalle toimitetun tuotteen rakenne nähdään yksityiskohtaisesti Flow'n nimikerakenteessa. Vaikka nimikkeestä olisi tehty uusi revisio, tieto asiakkaalle toimitetusta revisiosta säilyy tallessa. Nimikerakenteessa osat korvautuvat automaattisesti uusimmilla (vaihtokelpoisilla) revisioilla sitä mukaa kun uusia revisioita tehdään. Jos tarvitaan suurempaa tarkkuutta asiakastoimituksesta, voidaan hankkia käyttöön Flow'n yksilörakenteet -ominaisuus. Tämä mahdollistaa rakenteen jäädytyksen toimitushetkellä. Toimitetun tuotteen sarjanumero saadaan myös talteen.

Flow'ssa voidaan ylläpitää jokaisen nimikkeen kohdalla tietoa siitä, onko kyseinen nimike varaosa. Flow'n nimikerakenteesta saadaan erillinen varaosakirja, johon tulevat vain varaosiksi merkatut nimikkeet piirustuksineen. Tämä varaosakirja useimmiten asiakaskohtaisesti muokataan yrityksen omaan formaattiin. Se voidaan  toimittaa asiakkaalle vaikkapa heti tuotteen luovutuksen yhteydessä.


Missä käytössä?

Jos komponenttitoimittaja ilmoittaa jonkin osan vaihtotarpeesta valmistusvian vuoksi, osan toimituksia pystytään selvittämään Flow'n tietokannasta. Osan (nimikkeen) "Missä käytössä" -haku tuottaa listan kaikista niistä kokoonpanoista, joissa osaa on käytetty. Liittyvien projektien avulla pystytään selvittämään asiakkaat, joille kyseinen osa on toimitettu ja järjestää takaisinkutsut tarpeen mukaan.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.