Skip to main content
Skip table of contents

Revisiotunnuksen muoto

Ennen Flow käyttöönottoa on päätettävä revisiotunnuksen muoto. Tunnuksen muoto määritellään www-servers\flow\params\init.properties -tiedostossa.

HUOM! Älä muuta tätä tiedostoa, ellet varmasti  tiedä mitä olet tekemässä.  Ota kopio tiedostosta ennen muokkausta. Pyydä Vertexin apua, mikäli olet epävarma. Testaa revisiotunnuksen toiminen Flow'n testiympäristössä.

Revisiotunnuksen muoto

Oletuksena init.properties -tiedossa kaikki pdm.versio.flow avainsanat ovat poissa käytöstä (rivin alussa  # -merkki). Silloin käytetään toimitusjärjestelmän oletustunnuksia (0, 1, [1.5, 1.547,] 2 ...). Numerointi alkaa nollasta ja myös desimaaliluvut ovat sallittuja, ellei niitä jäljempänä olevalla avainsanalla kielletä.

Jos revisiotunnuksen halutaan poikkeavan oletuksesta, otetaan käyttöön jokin alla olevista kolmesta vaihtoehdosta:

# Version flow A, B, C ... Z, 0, 1, [1.5, 1.547,] 2 ...
#pdm.version.flow= fromAtoNum

# Version flow 0, A, B, C ... Z, 1, [1.5, 1.547,] 2 ...
#pdm.version.flow= from0toAtoNum

# Version flow 0, 1, [1.5, 1.547,] 2 ... A, B, [B1, B2,] C...
#pdm.version.flow= from0toZ9

Revisiotunnuksen nollaversion esitystapa

Avainsanalla päätetään näytetäänkö käyttöliittymässä objektin versionumero 0, vai jätetäänkö revisiotunnus esittämättä. Oletusarvo on, ettei objektin kortilla näytetä '0' -tunnusta.

# Determines if version number 0 should be marked as number zero
# or just left empty in UI. Default is false.
#pdm.version.show0= false

Desimaalien esittäminen revisiotunnuksessa

Avainsanalla voidaan estää desimaalilukujen käyttö revisiotunnuksessa. Oletuksena desimaaliluvut ovat sallittuja.

# Determines if version number cannot have decimal numbers. Default is true.
#pdm.version.decimal= true

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.