Skip to main content
Skip table of contents

Vesileimaus

Tilojen ominaisuudella Set PDF watermark creation for state "Valmis", määritetään mille (työnkierron vaiheen) tiloille tehdään vesileima PDF-katselutiedostoihin.

Erillisen avainsanan avulla on mahdollista ohittaa vesileimaus tietyn tyyppisiltä dokumenteilta, kuten Vertex- tai muilta piirustuksilta.

Esim.: pdm.pdf.watermark.ignoreddoctypes = drawing|dwgother|3dmodel|bdsheet|vxpsheet

Vesileiman määrittely

Vesileimauksen ohjaustiedostona toimii Systeemipohja (XML-tiedosto, tunnus D000WM0), jossa määritetään vesileiman ominaisuudet. Löydät tämän ohjaustiedoston Flow’sta esim. kirjoittamalla pikahaku-kenttään tunnuksen D000WM0.

Tekstin muotoilu ja asemointi:

 • Sijainti suhteessa pdf-sivuun (position):

  • top, bottom, left, right, middle (position=”top”)

 • Kirjasinominaisuudet (font):

  • font (fontin nimi), font-size, font-color, font-style (bold, italic, underline, oblique, line-through)

 • Vesileiman läpinäkyvyys (opacity):

  • annetaan prosentteina (opacity=”30”)

 • Tekstin kierto (rotation):

  • asteina vastapäivään vaakatasosta (rotation=”90”)

 • Tekstin sisennys sivulla (align):

  • right, left, center (esim. position=”bottom” align=”left”, teksti tulostuu sivun alareunan oikealle puoliskolle)

 • Tekstin marginaali sivun reunasta (margin):

  • oletus 13 [mm] (margin=”13”)

Tekstin sisältö

Dokumentin ominaisuustiedoista valitaan halutut kentät vesileiman sisällöksi (keys), esim.:

 • tunnus, revisio, tilan nimi ja muokkauspäiväys: keys=”[OBJCODE], [EXTVCID], [STATE.STATENAME], [MODIFIEDDATE]”

Tekstin sisältönä voi olla myös vapaata tekstiä, esim. vesileiman asetuksella:

<watermark keys=" © [SYSTEM] ,Tila: [STATE.STATENAME],[OBJCODE], [EXTVCID]" position="bottom" align="left" margin="2"

font="arial" opacity="70" font-size="10" rotation="0"/>

sivun alareunan oikealle puoliskolle tulostuu vaakatasoon teksti (SYSTEM = järjestelmän tiedot): © Vertex Flow Tila: Valmis D100404 A

Esimerkki vesileimasta dokumentin oikeassa reunassa

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.