Skip to main content
Skip table of contents

Hajautetut organisaatiot


Alihankinta

Hyvin monissa teollisuusyrityksissä sekä suunnittelutyötä että valmistusta teetetään alihankintana. Trendi on paremminkin kasvava kuin vähenevä. Alihankkijalla on tarve lukea päämiehen arkistossa olevaa aineistoa, joka liittyy työn alla olevan projektiin. Työn tekeminen edellyttää myös pääsyä nimikkeistöön, jotta suunnittelutyössä voidaan valita oikeanlaisia komponentteja ja materiaaleja. Kuitenkin päämies useimmiten haluaa säädellä nimikkeistön näkyvyyttä alihankkijalle. Flow'n avulla alihankkija pääsee suoraan päämiehen järjestelmään niillä oikeuksilla, jotka päämies asettaa. Flow'n käyttö mahdollistaa ajantasaisen suunnittelutiedon jatkuvasti, koska jokainen suunnittelija - sijainnista ja organisaatioista riippumatta - tallentaa työnsä samaa järjestelmään. Päämies voi seurata projektin edistymistä ja alihankkija välttää Flow'n käytöllä turhaa sähköpostiviestittelyä.

Omat toimipisteet

Yrityksen omassa organisaatiossa voi olla useita toimipisteitä, jotka Flow'n avulla saadaan yhdistettyä saman tietovaraston ääreen. Toiminta seuraa pitkälti alihankinnan toimintamallia, mutta oikeuksien osalta tilanne on toinen. Myös tilapäinen etätyö mahdollistuu uudella tavalla, koska pääsy internetiin mahdollistaa pääsyn Flow-järjestelmään eri päätelaitteilla.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.