Skip to main content
Skip table of contents

Putki (nimike)

 Eng: Pipe (item)

Käyttötarkoitus

Putkiobjekti on nimike, jonka ominaisuudet (metadata) poikkeaa niin paljon yleisestä nimikkeestä, että sillä on oma nimikkeelle rinnakkainen objektityyppi.

Muutoin Putkea koskevat samat määritykset kuin nimikettä. Katso Nimike

Putkinimikettä käytetään laitossuunnittelusovelluksessa Vertex G4Plant.

Toiminnot

Putkinimikkeellä on saman toiminnot kuin nimikkeellä.


Työkalut

Putkinimikettä koskavat saman työkalut kuin nimikettä.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.