Skip to main content
Skip table of contents

Tuotanto


Tuotannon tarvitsemat dokumentit

Tuotteen valmistus kattaa yleensä useamman työvaiheen. Jokaisessa työpisteessä tarvitaan piirustus, jonka mukaan valmistus tapahtuu. Flow tuottaa piirustuksista PDF-tiedostot automaattisesti. Piirustusten näkyvyys voidaan säätää siten, että vain hyväksytyt piirustukset ovat tuotannossa katseltavissa. Yksittäinen tulostettu piirustus helposti katoaa, mutta Flow'n sähköisestä arkistosta piirustukset löytyvät aina oikeasta paikasta nimikerakenteessa. Myös mallin PDF-tiedosto on tuotannossa käytettävissä ja sitä voidaan PDF-katseluohjelmassa tarkastella zoomaamalla ja pyörittämällä. Sen avulla valmistettavasta kappaleesta saadaan helpommin oikea näkemys pelkkään 2d-piirustukseen nähden.


Yksikäsitteisyys

On tärkeää, että jokainen nimike on yksikäsitteisesti numeroitu ja että samasta nimikkeestä ei ole useita nimikenumeroita. Flow'ssa on kehittyneet hakumenetelmät, jolla nimikkeitä voidaan etsiä ja näin välttää päällekkäisyydet. Uutta nimikettä perustettaessa nimikken yksikäsitteinen tunnus tulee automaattisesti Flow'n sarjasta. Kokoonpanot, joissa nimikettä on käytetty, voidaan helposti selvittää. Flow'n nimikkeet ja suunnittelurakenteet saadaan siirtymään sellaisenaan ERP-järjestelmään heti kun nimikkeet on hyväksytty tuotantoon. Tuotannonsuunnittelija voi ERP-järjestelmään siirtyneen suunnittelurakenteen avulla täydentää työpistekohtaista tehtävälistaa. Flow'ssa voidaan ylläpitää suunnittelurakenteen yhteydessä myös työvaiheita. Näiden ylläpito voidaan valita tarpeen mukaan ERP:in ja Flow'n välillä. Suunnittelurakenteesta löytyy jokaisen alikokoonpanon lukumäärät. Jokaisen osan kohdalla rakenne kertoo lukumäärän ohella myös menekin materiaalinimikkeen yksiköissä (esim. mm tai kg).

Valmistus oikeilla dokumenttien revisioilla

Flow'n hyväksyttyjen nimikkeiden ja piirustusten muutokset tuotannon aloituksen jälkeen hallitaan revisioilla. Kaikki revisiot nimikkeestä tai piirustuksesta ovat yhteensopivia ja täten vaihtokelpoisia. Varastossa olevia vanhoja revisioita on mahdollista hyödyntää työnjohdon sallimissa puitteissa.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.