Skip to main content
Skip table of contents

Katsele, avaa ja muokkaa objekteja

Yleistä

Osaa Flow'n objekteista käsitellään vain Flow'ssa ja osaan objekteista liittyy liitetiedosto, jota käsitellään jollain sovellusohjelmalla.

Vain Flow'ssa käsiteltäviä objekteja ovat mm.

 • Projekti
 • Tuote
 • Tapahtuma
 • Kehitysehdotus jne.

Sovellusohjelmilla käsiteltäviä Flow'n objekteja ovat mm.

 • Dokumentti.
 • Malli.
 • Piirustus.
 • Nimikkeet, joita kuvaa malli tai piirustus.

Näiden erityyppisten objektien katselu, avaus, varaus ja palautus tapahtuu toisistaan poikkeavilla tavoilla.

Hae objekteja

Tyypillinen Flow-järjestelmä sisältää satoja projekteja ja tuhansittain nimikkeitä, malleja ja piirustuksia, joten tiedon oikeanlainen hakeminen suuresta tietomäärästä on tärkeää.

Flow sisältää useita erilaisia tapoja löytää oikea tieto.

Vilkaise objektin tietolaatikkoa

Kun olet suorittanut objektien haun, saat hakutulokset joko listana tai laatikoina.

(1) Vie kohdistin objektitunnuksen (esim. 

 tai 
) päälle ja pysäytä kohdistimen liike hetkeksi.

 • Flow avaa tietolaatikon, jossa näkyvät mm. liitokset projekteihin ja tuotteisiin

Katsele objekteja

Voit katsella kaikkien objektityyppien ominaisuustietoja (metatietoja) suoraan Flow'ssa, jos oikeutesi sallivat sen sinulle.

 1. Selaile Flow'ta ja hae objekteja. (Objektien hakutoiminnot)
 2. Napsauta objekti, jolloin sen objektikortti avautuu katseltavaksi.

Objektityypeillä, joilla on liitetiedosto, on toiminto Katsele

 • Toiminto Malli/Piirustus/Dokumentti > Katsele avaa sovellusohjelman (esim. Vertex G4:n tai Wordin) ja lataa tiedoston siihen katseltavaksi.
 • HUOMAA: Katseltavana olevaa dokumenttia ei kannata muokata, koska sitä ei voi palauttaa Flow'hun vanhan dokumentin tilalle.

Avaa objektin liitetiedosto

Voit ladata liitetiedoston selaimen download-osioon ja avata sen sieltä katseltavaksi.

 • Toiminnolla saat avattua liitetiedoston sovellusohjelmaan esim. uuden dokumentin pohjaksi.
 • HUOMAA: Toiminto ei ole tarkoitettu liitetiedoston muokkaamiseen ja takaisin Flow'hun tallentamiseen eli palauttamiseen.

Avaa objektin liitetiedosto:

 1. Selaile Flow'ta ja hae objekteja (Objektien hakutoiminnot)
 2. Napsauta vihreää nuolta, jolloin ohjelma avaa luettelon niistä tiedostosta, joita objektiin liittyy.
 3. Napsauta haluamaasi tiedostoa, jolloin ohjelma lataa sen selaimen download-kansioon, josta voit avata sen.

Muokkaa objektin ominaisuustietoja

Voit muokata objektin ominaisuustietoja yleensä, vaikka et varaa objektia.

 1. Napsauta kenttää, jonka sisältöä haluat muokata.
 2. Muokkaa tai tai syötä kentän sisältö.
 3. Tallenna sisältä valitsemalla OK.

Varaa objekti muokattavaksi

Objektin varaaminen tarkoittaa, että vain varaaja voi muokata objektia, sen ollessa muilta käyttäjiltä lukittuna.

 • Muut käyttäjät voivat kuitenkin katsella saman aikaisesti objektia (sen Flow'ssa olevaa versiota), kun objekti on varattu.
 • Toiminto Varaa ja Avaa on objekteilla yleisempi, kuin toiminto Varaa.
 • Esimerkiksi Hinnasto-, Kirjamerkkiobjektilla löytyy toiminto Hinnasto/Kirjanmerkki > Varaa.


Varaa ja avaa objekti muokattavaksi

Varaa objektin päätiedosto muokattavaksi toiminnolla Dokumentti/Malli/Piirustus/Nimike > Varaa ja Avaa.

Objekteja voi avata muokattavaksi myös joistain sovellusohjelmista.

 • Esimerkiksi Vertex G4:n käyttöliittymässä on kirjautuminen Flow'hun, jonka jälkeen voit avata Flow'ssa olevia nimikkeitä, malleja ja piirustuksia Vertex G4:llä.

Katso Muokkaa objektia


Palauta muokattu objektin liitetiedosto Flow'hun

Objektin liitetiedoston tallentamista takaisin Flow'hun kutsutaan palauttamiseksi.

 • Palautus voidaan tehdä myös sovellusohjelmilla, esim. Vertex G4:llä tai Office-ohjelmilla.

Katso palautusta: Muokkaa objektia


Hylkää tekemäsi muutokset ja vapauta dokumentti

Kun olet varannut dokumentin muokattavaksi, mutta haluat hylätä tekemäsi muutoksen, voit vapauttaa dokumentin.

 • Vapautus poistaa Flow'ssa olevan objektin varauksen eikä tallenna objektin liitetiedostoon tekemiäsi muutoksia Flow'hun.
 • Vapautus voidaan tehdä myös Vertex G4:llä.

Katso vapautusta: Muokkaa objektia


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.