Skip to main content
Skip table of contents

Muokkaa objektiaYleistä

Objektien muokkauksessa on eroteltava toisistaan objektin ominaisuuksien ja liitetiedoston muokkaus.

 • Useimpien objektityyppien ominaisuuksia voit muokata ilman objektin varaamista. 
 • Liitetiedoston muokkaaminen vaatii objektin varaamisen, joka samalla sulkee muokkausmahdollisuuden muilta käyttäjiltä.
 • Kun muokattu objekti palautetaan, voidaan siitä tehdä uusi revisio tai se voidaan tallentaa nykyisen revision päälle.


Objektin varaustilanne

Varaustilanteen näkyminen on kerrottu ohjeessa Muokkaa objektin ominaisuustietoja.

 • Kun objekti on varattu, muut käyttäjät voivat ainoastaan lukea tai kopioida objektin ja siihen liittyvät tiedostot oman tietokoneensa työtilaan.
 • Ainoastaan dokumentin varannut käyttäjä voi muokata tiedostoa.
 • Jos muokattavasta objektista on olemassa revisioita, voit varata ainoastaan objektin uusimman revision muutoksia varten.Varaa objekti muokattavaksi

(1) Napsauta objektin nimen mukaista alasvetovalikkoa, esim. Dokumentti.

(2) Valitse toiminto 

Varaa ja Avaa

 • Toiminto lataa liitetiedoston palvelimelta työtilaan sekä avaa sen automaattisesti sovellusohjelmaan, liitetiedoston päätteeseen liitetyllä sovellusohjelmalla.
 • Toiminto myös varaa objektin ominaisuustiedot, etteivät muut käyttäjät pysty muokkaamaan niitä.

(3) Voit tarvittaessa muokkaa objektin ominaisuustietoja.


Tallenna tekemäsi muutokset

Tallenna liitetiedostoon tekemäsi muutokset sovellusohjelman tallenna-toiminnoilla.

 • Älä nimeä tiedostoa uudelleen sovellusohjelman toiminnolla Tallenna nimellä (Save as).
 • Älä siirrä tiedostoa toiseen kansioon.

Jos tallennat liitetiedoston toisella nimellä tai toiseen kansioon, Flow ei palautettaessa enää löydä sitä.


Jos muokkaat DXF-tiedostoa, voit tallentaa sen työtilassa DWG-tiedostoksi ja palauttaa sen jälkeen.Palauta objekti takaisin järjestelmään

Palautuksen yhteydessä Flow kopioi muokkamasi tiedoston työasemaltasi palvelimelle.

(1) Napsauta objektin nimen mukaista alasvetovalikkoa, esim. Dokumentti.

(2) Valitse toiminto 

 Palauta.

 • Ohjelma avaa keskusteluikkunan Palauta varaus.


(3) Muokkaa tarvittaessa kuvausta.

(4) Tee tarvittaessa dokumentista uusi revisio.

 • Ohjelma voi, tilamallista riippuen, pakottaa uuden revision tekemisen.
 • Katso: Revisiointi

(5) Kirjoita tarvittaessa muutoksen kuvaus.

(6) Tarvittaessa voit lisätä objektille liitynnät.

(7) Vahvista palautus valitsemalla toiminto Palauta varaus.


Jos ohjelma ei löydä liitetiedostoa tai jos tallensit liitetiedoston aiemmasta ohjeesta poiketen uudelle nimelle, voit hakea liitetiedoston Tiedosto-kentän Valitse...-painikkeella.


Vapauta objekti takaisin järjestelmään ja hylkää tekemäsi muutokset

Jos olet varannut objektin muokattavaksi, mutta haluatkin kumota tekemäsi muutokset, voit vapauttaa objektin palvelimelle ilman muutoksia.

(1) Napsauta objektin nimen mukaista alasvetovalikkoa, esim. Dokumentti.

(2) Valitse toiminto 

 Vapauta.
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.