Skip to main content
Skip table of contents

Selainpohjaisen hyväksynnän ylläpito


Toiminto vaatii taustaohjelman, joka huolehtii piirustusten päivityksestä selaintoimintoa käytettäessä. Taustaohjelmana yleensä toimii sama G4-prosessi, joka huolehtii piirustusten erilaisten formaattien kääntämisestä, kuten PDF-katselutiedostot, DXF-tiedostot, jne.


Taustakääntäjän asetukset

Valitse Portaali > File Update Routines > fileupdroutine_vertex_task_1  

Kyseisen rutiinin tyyppi UpdateTitleBlock ja Program path TASK viittaavat Task Process Clientiin, jonka tyyppi on GEN-FILE

Valitse Portaali > Task Processes > Remote Clients Tarkista / korjaa taustakääntäjä-CAD -ohjelman sijainti:

Taustakääntäjän asetuksille tarvitset pääkäyttäjän oikeudet. Konsultoi kuitenkin aina ohlemistotoimittajaa, jos teet muutoksia asetuksiin.


                          


Tilasiirtymät (työkierto)

Valitse tilat, joihin siirryttäessä haluat piirustuksen otsikkotaulun päivittyvän automaattisesti. Valitse Portal > System Administration > Workflow > tilamallin nimi (tässä Standard) > Tilan ominaisuudet (Set State properties). Ohjelmistotoimittajan esimerkkitilakaaviossa otsikkotaulun halutaan päivittyvän, kun piirustus siirtyy Tarkistettu- tai Hyväksytty tilaan. Alla olevassa kuvassa on esitetty Hyväksytty-tilan asetukset.

Tilan ominaisuudet -toimintoon tarvitset pääkäyttäjän oikeudet.

Show information of transition to state "Hyväksytty" in object page:

Valitsemalla valintaruudun Show in drawing title block (Approved field): piirustuksen objektikorttiin päivitetään Hyväksyjän tiedot. 

  • Mukana Flow'n perustoimituksessa

Valitsemalla Transition to state "Hyväksytty" lauches  CAD drawing title block update process: Hyväksyntä selaimella käynnistää automaattisesti piirustuksen otsikkotaulun päivityksen.

  • Tarvitset Piirustuksen hyväksyntä selaimella -lisenssioption.Vastuuhenkilötiedon poisto hyväksytyltä piirustukselta

Kun piirustus on menossa tuotantoon, piirustukselta normaalisti otetaan suunnittelun vastuuhenkilö -tieto pois.
Vastuuhenkilöntiedon poisto hyväksytyltä piirustukselta asetetaan Työkierron asetuksissa: Valitse Portal > System Administration > Workflow > tilamallin nimi (tässä Standard) > Tilan ominaisuudet (Set State properties).Piirustusten otsikkotaulun päivityksen seuraaminen

Voit seurata otsikkotaulun päivityksen etenemistä Arkisto -välilehdeltä valitsemalla Työkalut > Tiedostomuunnosten jono.  Avautuvasta dialogista voit seurata itse käynnistämiesi päivitysten etenemistä.

Prosessin tila RUNNING: toiminto on valmiina, BUSY: toiminto on käynnissä

Jonottavia: Päivitysjonossa olevien lkm

Valmistuneita: Valmistuneiden lkm

Epäonnistuneita:  Päivitys ei ole onnistunut

Peruutettuja: Piirustukset, jotka on poistettu päivitysjonosta

Painamalla linkkejä (esim. Valmistuneita), saat näkyviin listan kyseisessä tilassa olevista piirustuksista

Poista-näppäimellä voit nollata päivitystilanteen.


Hyväksyntätoiminnon käyttö

Selainkäyttöliittymän hyväksyntätoiminto on esitetty sivulla Piirustusten hyväksyntä selaimella.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.