Skip to main content
Skip table of contents

Flow OpenAPI 1.5.0

Alkaen versiosta Flow 21.0.04:

  • PDM-11538 - Valintarakenteen haku palauttaa yksittäisetkin komponentit listana (OpenAPI)

  • PDM-11549 - Kohteen luokite ilman kuvausta ei tallennu (OpenAPI)

  • PDM-11552 - Konfiguraattori ei löydä tuoteyksilön/projektin tietoja (OpenAPI)

  • PDM-11579 - Nimikkeen palautus ei tallenna muuttuneita ominaisuustietoja (OpenAPI)

  • PDM-11479 - Osaluettelon luonnin parannukset (OpenAPI)

  • PDM-11539 - Hae OpenAPI:lla käyttämällä useita objektityyppejä

  • PDM-11566 - Hakutoimintoihin tuki sivutukselle (pagination, OpenAPI)

  • PDM-11571 - Tuki valintojen myyntihinnastolle (OpenAPI)

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.