Skip to main content
Skip table of contents

Tee nimikkeelle geometriaYleistä

Tässä ohjeessa kuvataan toiminnallisuutta, jossa nimike on perustettu Flow'ssa, mutta sillä ei vielä ole geometriaa.

Tämä tapa sopii sellaisiin suunnittelukokonaisuuksiin, joissa tuleva tuoterakenne tunnetaan kohtuullisen hyvin, jo ennen kuin geometriasta on olemassa suunnitelmia.

Vertex G4:llä työskentely Flow'n yhteydessä: Vertex G4


Avaa nimike

(1) Valitse toiminto File > 

Avaa tai

 • Arkisto | Dokumentit 
  Avaa
   tai
 • Avaa selain painamalla B-näppäintä. (B = Browser)
 • Ohjelma avaa G4:n ns. yleisselaimen, jonka avulla voit selata avattavaa objektia.

(2) Selaa ja valitse nimike.

 • Jos nimike on tehty äskettäin, se voi löytyä selaimen kohdasta Historia.

(3) Avaa nimike ja siihen liittyvä malli tai piirustus kaksoisnapsauttamalla nimikettä tai

 • Valitse nimike ja valitse tilannekohtainen toiminto 
   
  Avaa.


 • Vertex G4 avaa keskusteluikkunan Uusi nimike / dokumentti.

(4) Valitse dokumenttityyppi

 • Osa = Osamalli
 • Kokoonpano = Kokoonpanomalli
 • Piirustus = 2D-piirustus

(5) Lisää tarvittaessa liityntä tuotteeseen tai projektiin.

 • Suosittelemme, että vain tuoterakenteen (= nimikerakenteen) päänimike liitetään tuotteeseen tai projektiin.
 • Liitynnän voi tehdä suunnitelmien valmistuttua myös Flow'ssa.

(6) Avaa nimikkeen dokumentti muokattavaksi valitsemalla OK.

 • G4 avaa nimikkeelle valitun dokumenttityypin työpöydän.


Vaihtoehtoinen tapa tehdä geometria Flow'n nimikkeelle

(1) Valitse toiminto Arkisto | Dokumentit 

 Uusi tai

 • File > 
  Uusi
  .
 • Vertex G4 avaa keskusteluikkunan uusi nimike/ dokumentti.

(2) Valitse dokumenttityyppi

 • Osa = Osamalli
 • Kokoonpano = Kokoonpanomalli
 • Piirustus = 2D-piirustus

(3) Valitse 

 Olemassa oleva.

 • Hae-toiminto aktivoituu.

(4) Valitse toiminto Hae.

 • Vertex G4 avaa selaimen ja esittelee nimikkeet.

(5) Selaa nimikkeitä tai vaihtoehtoisesti valitse tai syötä hakuehtoja.

 • Huomaa: Näppärä tapa hakea viimeaikoina perustettuja nimikkeita on valita 
   Perustettu ja viimeisimmän päivän tai kuukauden aikana.
 • Jos syötit hakuehtoja, valitse toiminto Hae.

(6) Valitse nimike kaksoisnapsauttamalla sitä.

(7) Valitse dokumenttityyppi, jollaisen geometrian haluat nimikkeelle luoda.

 • Osa = Osamalli
 • Kokoonpano = Kokoonpanomalli
 • Piirustus = 2D-piirustus

(8) Perusta nimike valitsemalla OK.

 • G4 avaa nimikkeelle valitun dokumenttityypin työpöydän.


Tallenna ja palauta nimike sekä liittyvät dokumentit

Tallenna malli/piirustus

 • Tallenna suunnittelun kestäessä aina välillä malli/piirustus toiminnolla
  • File > 
   Tallenna
    tai 
  • Näppäinpikatoiminnalla Ctrl ja S tai
  • Valitse pikatyökaluriviltä 
 • Voit lopettaa työskentelyn Vertex G4:llä ilman, että palautat nimikkeen ja siihen liittyvät dokumentit Flow'hun, jolloin ne ovat tallessa Vertex G4:n paikallisarkistossa.
  • Tällöin voit jatkaa geometrian suunnittelua myös ilman pääsyä tietoverkkoon.

Palauta nimike sekä siihen liittyvät dokumentit
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.