Skip to main content
Skip table of contents

Sanakirjojen käyttöSanakirjan käytön hyödyt

Sanakirjan avulla pystyt yhtenäistämään nimikkeiden kuvausten terminologian: samasta asiasta ei käytetä eri termejä, esimerkiksi ruuvi vs. pultti.

Sanakirjaa käytön edut kasvavat, jos joudut tuottamaan samasta aineistosta kahden tai useamman kielisiä dokumentteja.

Selkeä ja looginen sanasto mahdollistaa paremman erikielisten dokumenttien tuottamisen, mikä puolestaan helpottaa vientitoimintaa, kun eri markkina-alueille saadaan pienemmällä työllä erikielistä materiaalia.

Sanastoja hallitaan Flow'n Sanakirja-objektilla.

Sanakirjalla hallitaan nimikkeistön kolmenlaisia tietoja:

Näin eri sidosryhmät, kuten myynti, tuotanto ja jälkimarkkinointi, saavat tarvitsemansa tiedot oikean kielisinä.


Käytä sanakirjaa kuvausten täydentämiseen

Nimikkeen kortilla on muokattavaksi valittujen kuvauskenttien vieressä valintapainike 

, jonka avulla voit valita kuvauksen sanakirjasta.

 • Voit antaa kuvauksen myös kirjoittamalla, mutta tällöin kuvaus ei tallennu sanakirjaan ja erikielisten raporttien teko vaatii käsityötä.

Kuvaukset ja tekninen tieto kannattaa erotella eri kenttiin. Tähän on kaksi syytä:

 • Monella nimikkeellä on yhteinen kuvaus: esim. kuvaus Kuusiokoloruuvi käy kaikille tämän tyyppisille nimikkeille, koosta riippumatta.
  • Joten kun olet kääntänyt yhden kuusioruuvin halutuille kielille, on sinulla sanasto kunnossa kaikille eri kokoisille kuusioruuveille.
 • Kun tekninen tieto (esim. koon kertova M8x60) on omassa kentässään, sitä ei käännetä, koska se on universaali tieto.
  • Tekninen tieto voisi olla Nimike-objektilla kentässä Kuvaus2.

 


Hae kuvaus sanakirjasta

(1) Perusta uusi nimike tai valitse nimike, jonka kuvauksia haluat muuttaa.

(2) Valitse Kuvauskentän vierestä painike 

 • Flow avaa keskusteluikkunan Valitse kuvaus.

(3) Syötä tarvittaessa merkkijonoja Kuvauskenttiin

 • Jätä Kuvaus-kentät tyhjiksi, jos haluat selata koko sanakirjan sisältöä.
 • Käytä jokerimerkkiä * (tähti), jos et ole varma sanan tai lauseen kirjoitusasusta.
 • Voit hakea sanaa suomen- tai englanninkielisen kuvauksen perusteella.

(4) Valitse toiminto Haku.

 • Flow listaa hakuehtojen mukaiset sanakirjan sanat.

(5) Valitse kuvauskenttään tuleva sana valitsemalla rivin 

 valintanappi.

(6) Valitse toiminto Valitse.

 • Kuvauskenttään täydentyy valittu sana tai lause.
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.