Skip to main content
Skip table of contents

Liityntä Vertex CAD -ohjelmistoon

Tällä sivulla kerrotaan, miten Vertex CAD kytketään Flow'n kanssa yhteen.


 
 

Yhteinen Flow-määrittely kaikille käyttäjille

Käynnistä ohjelma ja aseta Flow'n kirjautumissivun osoite dialogiin Asetukset > Muokkaa > Ylläpitäjän näkymä > pdm > server

Kopioi avainsanan "server" arvoksi Flow'n osoite Internet-selaimen osoitekentästä.


Käyttäjäkohtainen liityntä Flow'hun

Jos toimit esimerkiksi alihankkijana ja teet töitä usealla Flow-järjestelmällä, on sinun käytettävä käyttäjäkohtaista kirjautumista.

Käynnistä ohjelma ja aseta Flow'n kirjautumissivun osoite dialogiin Asetukset > Kieli, automaattitallennus, Flow

Kopioi Palvelin-kentän arvoksi Flow'n osoite Internet-selaimen osoitekentästä.


Flow'n osoitteen asettamisen jälkeen (Vertex G4 ja Vertex G4 Plant)

Käynnistä ohjelma uudelleen, jolloin ohjelma kysyy sinulta kirjautumistunnuksen.

G4 on nyt kytketty Flow'hun.


Flow'n osoitteen asettamisen jälkeen (Vertex ED ja Vertex HD)

Käynnistä ohjelma uudelleen. Vertex ED/HD ei kysy kirjautumista käynnistyessään, kirjaudu käyttöliittymän kautta.

ED on nyt kytketty Flow'hun.


Liityntä ulkoverkosta

Toimittaessa ulkoisessa verkossa (alihankkijat, yhteistyökumppanit hajautuneessa toimintaympäristössä), on lisäksi avattava Internet-yhteys Flow-palvelimelle. Asiakkaan IT tai operaattori keskustelee ja sopii asiasta tapauskohtaisesti Vertex Systems Oy:n edustajan kanssa.

 

Piirustuslomakkeiden säätö


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.