Skip to main content
Skip table of contents

KäyttöliittymäkomponentitYleistä

Käyttöliittymäkomponentti muodostaa objektikortille yhden kentän.

 • Käyttöliittymäkomponentille valitaan tyyppi ja sille voidaan antaa erilaisia määrityksiä, kuten pakollinen tai kirjoitussuojattu kenttä.
 • Komponentille syötetään suomen ja englanninkieliset nimet sekä vihjetekstit.

Käyttöliittymäkomponentin voit luoda, kun muokkaat objektikorttia.

Käyttöliittymäkomponentti eli kenttä voi sisältää valintalistoja, joista kentät sisältö voidaan valita.

Käyttöliittymäkomponentit luonti edellyttää, että kuulut systeeminhoitajaryhmään.


Ota objektikortti muokattavaksi

Jotta voit luoda käyttöliittymäkomponentteja, muokkaa objektikorttiaTee uusi käyttöliittymäkomponentti

(1) Valitse lohko, jonne haluat lisätä uuden kentän.

(2) Valitse toiminto Lisää uusi komponentti.

 • Flow avaa keskusteluikkunan Uusi komponentti.

(3) Valitse käyttöliittymäkomponentin tyyppi

(4) Syötä tietokantanimi.

 • Tietokantanimi on attribuutin nimi, johon kentän tiedot tallentuvat tietokannassa.
 • Jotta ohjelmatoimittajan ja asiakaskohtaiset attribuutit eivät menisi sekaisin, uuden kentän nimen tulee alkaa C_-alkuliitteellä.
 • Tietokantanimeä et voi vaihtaa muokatessasi käyttöliittymäkomponenttia.
 • HUOMAA: Jos haluat käyttää kenttää myös G4:n kautta, älä tee yli 16 merkkiä pitkiä kentän nimiä, koska G4:n tietokantojen kentän nimen maksimipituus on 16 merkkiä. Ääkköset (ÄÖÅ, äöå) voivat viedä yhden merkin sijaan kaksi merkkiä, joten älä käytä nimissä ääkkösiä.

(5) Syötä suomen- ja englanninkieliset otsikot.

 • Otsikko (fi ja en) on komponentin vieressä jatkuvasti näkyvän suomen- ja englanninkielinen otsikkoteksti.
 • Otsikon maksimipituus on 50 merkkiä.

(6) Valitse tarvittaessa Pakollinen kenttä 

 • Pakollinen kenttä tarkoittaa, että käyttäjä ei voi jättää kenttää tyhjäksi objektin lisäys- tai muokkausvaiheessa.

(7) Valitse tarvittaessa Kirjoitussuojattu kenttä 

 • Kirjoitussuojattu kenttä tarkoittaa, että käyttäjä ei voi kirjoittaa kenttään.
 • Soveltuu kentille, joiden arvo tuodaan integraatiolla toisesta järjestelmästä (esimerkiksi tuontitoiminnolla tai OpenAPI:lla).
 • Voit valita tämän ominaisuuden komponenttityypeille tekstikenttä, tekstialue, numerokenttä ja päivämäärä.

(8) Valitse tarvittaessa Kaikille objektityypeille

 • Valinta Kaikille objektityypeille tekee kenttämäärittelyn tietokantaan siten, että voit tallentaa kaikille objektityypeille tietoa valitun attribuutin nimellä. 
 • Uusi kenttä tulee näkyviin objektikortille vain niille objektityypeille, joiden kortin muokkauksessa käyt kentän määrittelemässä.
 • Ensimmäiselle objektityypille luot uuden komponentin normaalisti lohkon alaotsikon kautta.
 • Seuraaville objektityypeille voit raahata komponentin vasemmasta reunasta oikealle käyttöön, kun olet valinnut ensimmäiselle ominaisuuden Kaikille objektityypeille.
 • Ominaisuuden voit valita komponenttityypeille tekstikenttä, tekstialue, valintaruutu (checkbox) ja valinta (select).

(9) Valitse tarvittaessa Muokkaa vanhassa revisiossa

 • Muokkaa vanhassa revisiossa asetus vapauttaa kentän muokattavaksi myös vanhassa revisiossa.
 • Kenttiä, joilla ei ole päällä tätä asetusta, voi käyttäjä muokata vain viimeisimmässä revisiossa.
 • Voit valita ominaisuuden komponenttityypeille tekstikenttä, valintaruutu (checkbox), valinta (select) ja käyttäjävalikko.
 • Tämän ominaisuus koskee vain nimikkeitä.

(10) Syötä suomen ja englanninkieliset vihjetekstit.

 • Vihjeteksti on komponentista avautuva suomen- ja englanninkielinen tooltip-teksti kohdistimen ollessa komponentin päällä.

(11) Syötä tarvittaessa desimaalien määrä.

 • Desimaalien määräkenttä näytetään vain, kun käyttöliittymäkomponentiksi on valittu Numerokenttä.
 • Desimaalien määrä on näkyvien desimaalien määrä objektikortin katselutilassa.
 • Tietokannassa säilyy kenttään syötetty tarkka arvo.

(12) Syötä tarvittaessa suhteellinen leveys.

 • Suhteellisen leveyden arvoa käytetään vain hakutulosrivi-näytössä.
 • Suhteellisen leveyden on kentän leveys rivimuotoisessa hakutuloksessa.
Käyttöliittymäkomponenttien tyypit

Tekstikenttä 

 • Yleinen kenttä tekstille ja/tai numeroille.
 • Kenttään voi kirjoittaa enimmillään 4000 merkkiä.

Tekstialue

 • Samanlainen kuin tekstikenttä, mutta alue voi näyttää useita rivejä.
 • Voit määritellä kentässä näkyvien rivien määrän. 
 • Kenttään voi kirjoittaa enimmillään 4000 merkkiä.

Numerokenttä

 • Tämä kenttä on numeroille.
 • Voit määritellä katselutilassa näytettävien desimaalien määrän: nolla tarkoittaa kokonaislukua.
 • Tietokantaan tallentuu tarkka arvo (max 12 kokonaisnumeroa ja 4 desimaalia, desimaalierotin on piste), joka tulee näkyviin kun kenttää muokataan.

Päivämäärä

 • Tähän kenttään voi asettaa päiväyksen ja muokata sitä.

Valinta

 • Tämä komponentti on pudotusvalikko, josta voi valita yhden vaihtoehdon.
 • Katso valintalistan luonti: Tee valintalistoja.

Valintaruutu (checkbox)

 • Valintaruudun valinnalla voi tallentaa halutun ominaisuustiedon (päälle/pois).
 • Ominaisuustiedon tietokanta-arvo määritellään komponentin käyttöönoton yhteydessä esivalinnoista.

Verkko-osoite (URL)

 • Verkko-osoite tuottaa käyttöliittymään klikattavan linkin (avautuu uuteen ikkunaan).


Muokkaa käyttöliittymäkomponenttia

Voit muokata käyttöliittymäkomponenttia (kenttää tai lohkoa) valitsemalla hammasrattaan 

 • Voit täydentää otsikoita tai vihjetekstejä.
 • Voit muuttaa on/off 
   valintoja
 • Voit muuttaa suhteellista leveyttä, joka näkyy vain hakutulosrivillä.
 • Et voi muuttaa käyttöliittymäkomponentin tyyppiä.


Poista käyttöliittymäkomponentti


Poisto vai piilotus

Ohjelmatoimittajan objektikorteille lisäämiä käyttöliittymäkomponentteja ei kannata poistaa. Sen sijaan ne voidaan piilottaa.

 • Raahaa tarpeeton käyttöliittymäkomponentti pois näkyvistä vasemmalla näkyvään lohkoon Piilotetut komponentit.


(1) Valitse poistettavasta käyttöliittymäkomponentista oikean reunan ruksi

 • Flow kysyy: Haluatko poistaa komponentin C_XXX näkyvistä?

(2) Valitse OK, jos haluat poistaa komponentin.

 • Flow kertoo kuinka monessa objektissa attribuuttia on käytetty ja kysyy: Poistetaanko attribuutti kokonaan?

(3) Vastaa kysymykseen OK, jos haluat poistaa attribuutin.

 • Flow poistaa kenttään syötetyt arvot tietokannasta.JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.