Skip to main content
Skip table of contents

Tilan ominaisuudet

Tilojen ominaisuuksilla voit vaikuttaa ohjelman ja objektin käyttäytymiseen tietyssä tilassa, kuten revisiointiin ja ERP-siirtoon. Tilan ominaisuudet määritetään tilamallissa jokaiselle tilalle erikseen. Alla oleva esimerkki on Flow-toimituksen mukana tulevasta Standard-tilamallista, joka on käytössä mm. nimikkeille, piirustuksille ja malleille. Esimerkissä on esitelty "Hyväksytty"-tilan ominaisuudet. • Permission ADMIN needed for transition to state "Hyväksytty"
  • Kirjoitusoikeus ei riitä tilaan siirtämiseen vaan ohjelma vaatii Admin-oikeuden.
  • Valinta on tarkoitettu lähinnä Käytöstä poistettu -tilaan tai Vanhentunut-tilaan.
 • Overwrite in Check-in
  • Määrittää miten ohjelma käyttäytyy objektin palautuksen yhteydessä.
  • Overwrite current version by default in Check-in: kirjoitetaan revision päälle, mutta ohjelma sallii myös palautuksen uudella revisiotunnuksella (esim. Valmis-tila)
  • Overwrite current version always in Check-in: kirjoitetaan revision päälle eli uutta revisiota ei voi tehdä (esim. Luonnos-tila)
  • Create new version by default in Check-in: oletuksena syntyy uusi revisio, mutta myös nykyisen revision päälle kirjoitus on mahdollinen 
  • Never overwrite: syntyy aina uusi revisio (Hyväksytty-tila on yleensä sellainen, että nimike on toimitettu tuotantoon ja mahdollisesti asiakkaallekin, joten käyttäjä on pakotettu tekemään nimikkeestä uusi revisio.) Tällaisesta tilasta käytetään myös nimitystä lukittu tila.
 • Object can be deleted only by system administrators
  • Vain System administrator -ryhmään kuuluvat voivat tuhota objektin
  • Ominaisuutta käytetään mm. sellaisissa tiloissa, missä toimitus on jo lähtenyt asiakkaalle, eikä objektia saa tuhota, kuten esimerkiksi Hyväksytty-tilaiset nimikkeet.
 • Obsolete state
  • Tässä tilassa olevat objektit eivät löydy normaaleilla hakumenettelyillä, vaan ko. tila on asetettava erikseen hakusivulla (esim. tilat Käytöstä poistettu tai Hylätty).
 • Transferable state
  • Tämä on siirtotila. Kun objekti palautetaan tässä tilassa ja siirretään tähän tilaan, käynnistyy siirto toiseen järjestelmään (esim. ERP-järjestelmään)
  • Tyypillisesti Hyväksytty-tilalle asetetaan tämä ominaisuus.
  • Child items are transferable
   • Tämä ominaisuus on valittavissa vain jos kyseinen tila on siirtotila.
   • Tällä halutaan helpottaa siirtoa toiseen järjestelmään (ERP).
   • Valinta varmistaa sen, että kun nimike asetetaan siirtotilaan, kaikki nimikkeen rakenteessa .olevat osat (nimikkeet) siirtyvät myös riippumatta siitä, missä tilassa ne ovat.
  • Activate transfer status when item connection to a document is deleted, created or document status changed
   • Nimike asetetaan siirtotilaan, kun piirustus tai muu dokumentti liitetään siihen tai sen dokumenttiliitos poistetaan.
   • Nimike asetetaan siirtotilaan myös, liitetyn dokumentin tilaa muutetaan.
   • Hyödynnetään kun halutaan päivittää toiseen järjestelmään (ERP) nimikkeen kautta tietoja muutteneista dokumenteista.
   • Liittyvän dokumentin siirto roskakoriin ei aseta nimikettä siirtotilaan, vasta roskakorista poisto asettaa.
 • Transferable state, child items can be selected individually to transfer
  • Ominaisuus valittavissa, jos äitinimikkeen tila on siirtotila.
  • Voit yksitellen valita lapsinimikkeistä, joille haluat antaa siirtotilan (lapsinimikkeen tilasta huolimatta).
 • Show information of transition to state "Hyväksytty" on object page
  • Päivittää G4-piirustuksen otsikkotauluun Tarkastaja ja Hyväksyjä-kentät
 •  Transition to state "Hyväksytty" launches CAD drawing title block update process
 • Clear assignee from object when it reaches state "Hyväksytty"
  • Objektin siirto tähän tilaan (esim. nimikkeen hyväksyminen) tyhjentää vastuuhenkilö-tiedon.
 • Notify assignees when current assignee is changed
  • Lähetetään viesti objektin uudelle vastuuhenkilölle/vastuuhenkilöille, jos vastuuhenkilö vaihtuu.
 • Set PDF watermark creation for state "Hyväksytty"
  • Objektin PDF-tiedosto vesileimataan, kun se saa tilan Hyväksytty.
  • ks. Vesileimaus


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.