Skip to main content
Skip table of contents

PDF-raportit

Sisältö


Tässä dokumentissa kuvataan pdf-kirjan (esimerkiksi varaosakirjan) luonnissa käytettävän xml-ohjaustiedoston sisältö.

Kyseisiä ohjaustiedostoja käytetään esimerkiksi varaosaluetteloiden tulostamiseen, projektin yms. mapitustyökalun käytössä, ikkuna- ja ovitilausdokumenttien luonnissa jne. Ohjaustiedosto määrittää tuotettavan pdf-tiedoston ulkoasun sekä mahdollisesti sisältöön otettavia asioita.


EsimerkkiEsimerkki käytetystä ohjaustiedostosta:
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<document indextitle="Sisällysluettelo">
<index>
<level value="1" font="Verdana" size="14" fontstyle="bold" />
<level value="2" fontstyle="bold"/>
<level value="3" font="Verdana" size="10" fontstyle="italic" />
</index>
<doccover coverpath="\$SystemRoot\$/templates/pdm_templates/pdf_kirja_kansi.pdf">
<covertextblock align="center" size="25" font="Verdana" textposition="50%, 80%, 1">
<covertext content="[OBJCODE], " size="18" font="Verdana" fontstyle="bold"/>
<covertext content="[DESCR]" size="16" font="Verdana"/>
</covertextblock>
<covertextblock align="center" size="20" font="Verdana" textposition="50%, 70%, 1">
<covertext content="[OBJNAME]" size="18"/>
</covertextblock>
</doccover>
<headerfooter widths="2,2,16,5" padding="10" id="footer1" height="40">
<headerfootercell content="Sivu" fontstyle="italic"/>
<headerfootercell content="[PAGENUMBER]" fontstyle="bold"/>
<headerfootercell content="[OBJCODE]" horizontalalign="right" fontstyle="bold"/>
<headerfootercell content="[DESCR]" horizontalalign="right" fontstyle="bold"/>
</headerfooter>
<headerfooter widths="2,2,16,5" padding="10" id="footer2" height="40">
<headerfootercell content="Sivu" fontstyle="italic" verticalalign="top"/>
<headerfootercell content="[PAGENUMBER]" fontstyle="bold" verticalalign="top"/>
<headerfootercell content="[OBJCODE]" horizontalalign="right" fontstyle="bold" verticalalign="top"/>
<headerfootercell content="[DESCR]" horizontalalign="right" fontstyle="bold verticalalign="top"/>
</headerfooter>
<headerfooter id="header1" widths="1,1" padding="10">
<headerfootercell content="[OBJCODE]" horizontalalign="left" />
<headerfootercell content="[DATETIME]" horizontalalign="right" />
</headerfooter>
<parttablewidths="5,10,20,10,4" footerId="footer1" headerId="header1" nowrap="false" bookmarklabel="[OBJCODE] [DESCR]" headerrow_backgroundcolor="#1EA7CF"
headerrow_borderwidth="1" headerrow_border="3">
<headercell content="Nro" verticalalign="top" cellpadding="3" fontstyle="bold"/>
<headercell content="Koodi" verticalalign="top" cellpadding="3"/>
<headercell content="Kuvaus" verticalalign="top" cellpadding="3"/>
<headercell content="Kuvaus2" verticalalign="top" cellpadding="3"/>
<headercell content="Sivu" verticalalign="top" cellpadding="3"/>
<parttablecell content="[PNO]" cellpadding="3" border="3" verticalalign="top" fontstyle="bold"/>
<parttablecell content="[OBJCODE]" cellpadding="3" border="3" verticalalign="top"/>
<parttablecell content="[DESCR]" cellpadding="3" border="3" verticalalign="top"/>
<parttablecell content="[DESCR2_FI]" cellpadding="3" border="3" verticalalign="top"/>
<parttablecell content="[PAGENUMBER]" cellpadding="3" border="3" verticalalign="top"/>
</parttable>
<partimagefooterId="footer1" headerId="footer2" bookmarklabel="[OBJCODE] [DESCR], piirustus"/>
</document>document -elementti

Tämä elementti on dokumentin ylin taso, määrittää siis koko dokumenttiin liittyviä asioita.
Mahdollisia lapsielementtejä ovat:

Elementin nimi

Kuvaus

index

Sisällysluettelon määritykseen liittyvä elementti

doccover

Kansilehden määritykseen liittyvä elementti

headerfooter

Määrittää ylä- ja alatunnisteiden sisällöt

parttable

Määrittää osaluetteloon liittyvät tiedot

partimage

Määrittää osaluettelon kuvaan liittyvät tiedot

statictable

Määrittää staattisen taulukon sivulle

nestedtable

Määrittää sisäkkäin tulostettavan taulukon (taulukko taulukon sisällä)

linebreak

Sivulle sijoitettava rivinvaihto, käytetään esim. usean statictable kanssa

pagebreak

Sivulle tehtävä sivunvaihto, esim. statictablen käytön yhteydessä


Mahdollisia attribuutteja ovat:

Attribuutin nimi

Kuvaus

Mahdollinen arvo

Oletus

pagesize

PDF:n sivukoko, esim A4

A0…B6

A4

left

Vasemman reunan marginaali pikseleinä

0…n

60

right

Oikean reunan marginaali pikseleinä

0…n

60

top

Yläreunan marginaali pikseleinä

0…n

60

bottom

Alareunan marginaali pikseleinä

0…n

60

orientation

Sivun orientaatio, portrait/landscape

portrait/landscape

landscape

font

Dokumentissa käytettävä fontti

kaikki järjestelmässä olevat fontit

Verdana

size

Dokumentissa käytettävän fontin koko

1…n

10

fontstyle

Dokumentissa käytettävän fontin tyyli

normal/italic/ bold/bolditalic

normal

color

Dokumentissa käytettävän fontin väri

värikoodi tekstinä/hexa

#000000

author

PDF:n metatietoja

teksti

Vertex Systems

title

PDF:n metatietoja

teksti


subject

PDF:n metatietoja

teksti

PDF-booklet

keywords

PDF:n metatietoja

teksti


indexlabel

Sisällysluettelon otsikko

teksti

[OBJCODE], [DESCR]

indexlabelalt

Sisällysluettelon otsikko silloin kun indexlabel:issa olevaa ehdollista otsikkoa esim LINKEDPROJECT.OBJNAME ei ole objektille määritelty

teksti

-

indextitle

Sisällysluettelon otsikko

teksti

Table Of Contents

indexduplicates

Attribuutti, jolla saa sisällysluettelosta duplikaatit pois

true/false

true

print_indexheaderfooter

Attribuutti, jolla saa kansilehdelle ylä- ja alatunnisteen

true/false

false

defrootitem

Muuttuja, jolla määritellään noudattaako nimikerakenteen päänimike mm. varaosakirjan luonnissa Kerää varaosakirjaan –tietoa (ts. päänimike ei ole varaosa, defrootitem=true, PDM-9313).

true/false

false


index -elementti

Sisällysluettelon ulkoasun määrittävä elementti.
Mahdollisia lapsielementtejä ovat:

Elementin nimi

Kuvaus

level

yhtä sisällyslettelon tasoa kuvaava elementti


Mahdollisia attribuutteja ovat:

Attribuutin nimi

Kuvaus

Mahdollinen arvo

font

Käytettävä fontti

kaikki järjestelmässä olevat fontit

size

Käytettävän fontin koko

1…n

fontstyle

Käytettävän fontin tyyli

normal/italic/bold/bolditalic

color

Käytettävän fontin väri

värikoodi tekstinä/hexa


level –elementti

Sisällysluettelon yhden tason ulkoasun määrittävä elementti.
Mahdollisia attribuutteja ovat:

Attribuutin nimi

Kuvaus

Mahdollinen arvo

value*

Numeerinen arvo, joka kertoo otsikkotason

1…n

font

Käytettävä fontti

kaikki järjestelmässä olevat fontit

size

Käytettävän fontin koko

1…n

fontstyle

Käytettävän fontin tyyli

normal/italic/bold/bolditalic

color

Käytettävän fontin väri

värikoodi tekstinä/hexa


doccover -elementti

Mahdollisia lapsielementtejä ovat:

Elementin nimi

Kuvaus

covertextblock

Kuvaa kansilehdelle sijoitettavaa tekstiä


Mahdollisia attribuutteja ovat:

Attribuutin nimi

Kuvaus

Mahdollinen arvo

coverpath

Kansilehdeksi käytettävän tiedoston sijainti

polku tekstinä (1)

coveraddtext

Kansilehdelle sijoitettava teksti

teksti (2)

textposition

Kansilehdelle sijoitettavan tekstin sijainti

x, y, sivunumero (2,3)

size

Kansilehdelle sijoitettavan tekstin koko

1…n (2)


covertextblock -elementti

Elementti, joka mahdollistaa yhden tai useamman tekstiosan sijoituksen kansilehdelle. Mahdollisia lapsielementtejä ovat:

Elementin nimi

Kuvaus

covertext

Elementti kansilehdelle sijoitettavaa tekstiä varten, vähintään yksi määriteltävä


Mahdollisia attribuutteja ovat:

Attribuutin nimi

Kuvaus

Mahdollinen arvo

align

Kansilehdelle sijoitettavan tekstin sijoitus

center/left/right (4)

font

Kansilehdelle sijoitettavan tekstin fontti

kaikki järjestelmässä olevat fontit

size

Kansilehdelle sijoitettavan tekstin koko

1…n

fontstyle

Kansilehdelle sijoitettavan tekstin tyyli

normal/italic/bold/bolditalic

textposition*

Kansilehdelle sijoitettavan tekstin sijainti

x, y, sivunumero (3)


covertext -elementti

Mahdollisia attribuutteja ovat:

Attribuutin nimi

Kuvaus

Mahdollinen arvo

content*

Kansilehdelle sijoitettava teksti

teksti

font

Kansilehdelle sijoitettavan tekstin fontti

kaikki järjestelmässä olevat fontit

size

Kansilehdelle sijoitettavan tekstin koko

1…n

fontstyle

Kansilehdelle sijoitettavan tekstin tyyli

normal/italic/bold/bolditalic


Huom.

  1. polku voidaan määritellän suhteelliseksi käyttäen \$SystemRoot\$ -määritystä tekstin alussa
  2. vanha tapa, käytä covertextblock-elementtiä
  3. esim. 200, 300, 1 tai 20%, 50%, 2, eli koordinaatit pikseleinä tai prosenttiarvoina
  4. kun align on määritelty, se korvaa textposition-attribuutin x-koordinaatin (eli tasaa tekstin joko vasemmalle, keskelle tai oikealle)


headerfooter -elementti

Mahdollisia lapsielementtejä ovat:

Elementin nimi

Kuvaus

headerfootercell

Ylä/alatunnisteen yhtä solua kuvaava elementti


Mahdollisia attribuutteja ovat:

Attribuutin nimi

Kuvaus

Mahdollinen arvo

Oletus

id

Ylä/alatunnisteen id

teksti / DEFAULTHEADER / DEFAULTFOOTER (1)

-

widths

headerfootercell-solujen suhteelliset leveydet

esim. 2,2,4

1

padding

Taulukon sisällön etäisyys reunasta

0…n

10

background-image

Ylä/alatunnisteen taustakuva

polku tiedostoon

none


headerfootercell -elementti

Mahdollisia attribuutteja ovat:

Attribuutti

Kuvaus

Mahdollinen arvo

Oletus

border

Solun reunaviiva

0…15 (2)

0

horizontalalign

Solun sisällön vaakatason sijoitus

left/right/center/justify

left

verticalalign

Solun sisällön pystytason sijoitus

top/bottom/middle/baseline

bottom

nowrap

Solun sisällön automaattisen rivityksen esto

true/false

false

cellpadding

Solun reunan täyte, sisällön etäisyys reunasta

0…n

0

content

Solun sisältö

teksti

-

contentalt

Solun sisältö silloin kun content:issa olevaa ehdollista sisältöä esim LINKEDPROJECT.OBJNAME ei ole objektille määritelty

teksti

-

image

Kuvan näyttäminen solussa

polku/USER.ORGANIZATION.LOGO

-

scaledwidth

Kuvan skaalattu leveys

0…n (3)

-

scaledheight

Kuvan skaalattu korkeus

0…n (3)

-

BARCODE

Viivakoodin tyyppi

EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E

EAN-13

BARCODEPDMATTRIBUTE

Kentän/tietueen nimi, josta viivakoodin numeerinen arvo luetaan

EAN13CODE (tms.),

-

BARCODEHEIGHT

Viivakoodin korkeus tulosteessa (mm?)

Suurempi kuin 1 (järkevä koko 10 ylöspäin)

16

BARCODETEXTHEIGHT

Viivakoodin yhteyteen tulostuvan tekstin (numeerinen koodi) korkeus (mm)

0 = ei tekstiä lainkaan (järkevä koko 4 ylöspäin)

16

BARCODEGUARD

Tulostuuko pitkät loppu/alkuviivat

true =


false =

false


HUOM.

  1. Jos ylä- tai alatunnisteen id:ksi määrittelee DEFAULTHEADER:n tai DEFAULTFOOTER:n, käytetään kyseistä tunnistetta oletuksena. Jos esimerkiksi parttable-elementille ei ole määritelty headerId-attribuutilla ylätunnistettä, käytetään ylätunnistetta jonka id on DEFAULTHEADER.
  2. Solun reunaviiva muodostetaan arvojen 1,2,4 ja 8 yhdistelmistä, joissa 1=yläreuna, 2=alareuna, 4=vasen reuna ja 8=oikea reuna. Esim. arvolla 10 asetetaan soluun reunaviiva oikealle ja alas. Arvolla 0 ei reunaviivaa tehdä (oletus)
  3. attribuutin image yhteydessä käytettävä attribuutti

parttable-elementti


Osaluettelon tulostamiseen käytetty elementti. Tulostaa taulukon, jossa ensimmäinen rivi on otsikkorivi, loput rivit osaluettelon rivejä. Mahdollisia lapsielementtejä ovat:

Elementin nimi

Kuvaus

headercell

Otsikkorivin solua kuvaava elementti

parttablecell

Osaluettelorivien soluja kuvaava elementti


Mahdollisia attribuutteja ovat:

Attribuutin nimi

Kuvaus

Mahdollinen arvo

Oletus

widths*

Kenttien leveydet pilkulla erotettuna

esim. 2,2,4

1

keys

Osaluettelon kenttien nimet pilkulla erotettuna

esim. [PNO],[OBJCODE],[DESCR]

null

labels

Osaluettelon kenttien otsikot pilkulla erotettuna

esim. Nro, Koodi, Kuvaus

null

headerId

Ylätunnisteen id

headerfooter-elementin id

-

footerId

Alatunnisteen id

headerfooter-elementin id

-

bookmarklabel

Teksti, joka tulee pdf:n vasemman reunan kirjanmerkkivalikkoon

teksti

-

cellpadding

Taulukon kaikkien solujen sisällön etäisyys reunasta

0…n

0

headerrow_*

Otsikkovin yleisten attribuuttien määrittelyyn

esim. headerrow_backgroundcolor, otsikkorivin taustaväri

-

recursive

Rekursiivisen osaluettelon tulostukseen käytetty elementti, tulostaa koko osaluettelon yhteen taulukkoon

true/false

false

tabsize

Alitasojen sisennyksen määrittelevä attribuutti, käytetään rekursiivisessa taulukossa

esim. 5% (taulukon leveydestä)

5%

maxrowstopage_landscapeOsaluettelon maksimirivimäärä yhtä sivua kohden(vaaka-arkki) valinnan”Monista kuva jos osaluettelojakautuu usealle sivulle”yhteydessä1-n (fonttikoosta riippuen)28
maxrowstopage_portraitOsaluettelon maksimirivimäärä yhtä sivua kohden(pysty-arkki) valinnan”Monista kuva jos osaluettelojakautuu usealle sivulle”yhteydessä1-n (fonttikoosta riippuen)40


headercell ja parttablecell -elementit

Osaluettelon otsikkonrivin (headercell) ja sisältörivien (parttablecell) soluja kuvaavat elementit.
Mahdollisia attribuutteja ovat:

Attribuutin nimi

Kuvaus

Mahdollinen arvo

Oletus

border

Solun reunaviiva

0…15 (2)

0

horizontalalign

Solun sisällön vaakatason sijoitus

left/right/center/justify

left

verticalalign

Solun sisällön pystytason sijoitus

top/bottom/middle/baseline

bottom

nowrap

Solun sisällön automaattisen rivityksen esto

true/false

false

cellpadding

Solun reunan täyte, sisällön etäisyys reunasta

0…n

0

content*

Solun sisältö

teksti

-

alt

Solun sisältö silloin kun content:issa olevaa ehdollista sisältöä esim LINKEDPROJECT.OBJNAME ei ole objektille määritelty

teksti

-

partimage -elementti

Mahdollisia attribuutteja ovat:

Attribuutin nimi

Kuvaus

Mahdollinen arvo

bookmarklabel

Teksti, joka tulee vasemman reunan pdf:n kirjanmerkkivalikkoon

teksti

headerId

Ylätunnisteen id

headerfooter-elementin id

footerId

Alatunnisteen id

headerfooter-elementin id


TekstisisältöOhjaustiedostossa voidaan määritellä, mitä tekstiä missäkin näytetään. Tekstisisältö voi olla staattista tekstiä, tai kyseessä olevan objektin attribuutteja. Myös tiettyjä varattuja sanoja voidaan käyttää tiettyissä rajoissa.
Esimerkiksi teksti
[OBJCODE], [DESCR]
Muuttuu pdf:ssä muotoon
Objektin tunnus, objektin kuvaus
Esimerkiksi osaluettelossa tieto haetaan kyseessä olevalta osalta. Osaluettelon ylä/alatunnisteiden kohdalla tieto haetaan aina kyseisen rakenteen äitinimikkeeltä.
Varattuja sanoja:Varattu sana

Käyttäytyminen

DATE

Päivämäärän tulostus

TIME

Ajan tulostus

DATETIME

Päivämäärän ja ajan tulostus

USER.*

Käyttäjän tietoja, esim. USER.ORGANIZATION.NAME

PAGENUMBER

Osaluettelossa käytettävä, ilmaisee kyseisen osan sivunumeron


Muut elementit

Seuraavassa on lueteltu harvemmin käytettyjä ja erikoisempia elementtejä

statictable, staticrow ja staticcell -elementitStaattinen taulukko ja sen elementit, joita käytetään tulostamaan ns. html-tyyppinen taulukko pdf-dokumenttiin. Sisältö kirjoitetaan sellaisenaan:
<statictable widths="1,1,1,1" border="0" >
<staticrow>
<staticcell content="Asiakas:" fontstyle="bold" />
<staticcell content="[USER.ORGANIZATION.NAME]" />
<staticcell content="Toimitusosoite:" fontstyle="bold" />
<staticcell content="[USER.ORGANIZATION.STREETADDRESS]\n[USER.ORGANIZATION.CITY]" />
</staticrow>
</statictable>nestedtable -elementtiSisäkkäisten ja rekursiivisten taulukoiden tulostukseen käytetty elementti. Esimerkiksi osaluettelon solu voidaan korvata nestedtable-elementillä:
<parttable widths="10,4" recursive="true" tabsize="5%" >
<nestedtable widths="1,10" border="0">
<parttablecell content="[DESCR1_EN]" verticalalign="middle" colspan="2" fontstyle="bold" />
<parttablecell content="" cellpadding="1"/>
<parttablecell content="[DESCRIPTION2_EN]" verticalalign="middle" cellpadding="1" />
<parttablecell content="" cellpadding="1"/>
<parttablecell content="[NOTE]" verticalalign="middle" cellpadding="1" fontstyle="bolditalic" />
</nestedtable>
<parttablecell content="[PREVIEWIMAGE]" scaledwidth="60" scaledheight="100" />
</parttable>linebreak -elementti

Mahdollistaa rivinvaihdon käytettäessä staattisia taulukoita.
Mahdollisia attribuutteja:

Attribuutin nimi

Kuvaus

Mahdollinen arvo

count

Rivinvaihtojen lukumäärä

1…n


pagebreak -elementti

Mahdollistaa sivunvaihdon käytettäessä staattisia taulukoita.
Mahdollisia attribuutteja:

Attribuutin nimi

Kuvaus

Mahdollinen arvo

count

Sivunvaihtojen lukumäärä

1…n

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.