Skip to main content
Skip table of contents

Toimittaja

 Eng: Vendor

Käyttötarkoitus

Toimittaja on organisaatio, jolta hankitaan nimikkeitä (komponentteja, puolivalmisteita jne.)

  • Toimittajan liittämisellä projektiin, tuotteeseen tai niiden osiin voit hallita projektien ja tuotteiden jälkiseurattavuutta.
  • Esimerkiksi jos tuote sisältää samaa, kahden eri valmistajan toimittamaa nimikettä, toimittajan liittämisellä nimikkeille voit selvittää, kumman valmistajan toimittama nimike on aiheuttanut enemmän laiterikkoja.

Toiminnot

Yleiset ohjeet

Toimittajaobjekteja etsitään, lisätään ja käsitellään samoin kuin kaikkia muitakin objekteja.


Työkalut

Lisää toimittajaan liittyville objekteille liityntä toimittajaobjektiin.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.