Skip to main content
Skip table of contents

Tiedostomuunnosten lisäehdot (pdm.autogenerate.*.filter)


Estä taustakääntäjää kääntämästä tarpeettomia ja hidastavia DWG- ja DXF-tiedostoja

Kun lisäät tai palautat tiedoston Flow'hun, taustakääntäjä kääntää sen rinnakkaisiin formaatteihin, esimerkiksi PDF-, DWG-, DXF, IFC, STEP-muotoon. Varsinkin DXF-muoto vie paljon levytilaa ja hidastaa käännöstä merkittävästi. Jos haluat estää tiettyjen piirustusten muunnoksen DWG- ja DXF-muotoon, määritä käännettävät piirustukset suodattavan avainsanan pdm.autogenerate.dwg.filter ja pdm.autogenerate.dxf.filter avulla.

Avainsana lisätään (Other-kategoriaan) :

Portaali > Systems Administration > Miscellaneous > System Settings
Oletusarvo

pdm.autogenerate.*.filter  arvo default

  • Tarkoittaa että Flow kääntää kaikki mahdolliset piirustukset rinnakkaiseen formaattiin (lisenssien ja lähdetiedoston muodon rajoissa)
    Esimerkiksi Vertex-piirustuksesta AB1234.vxp syntyy DWG- ja DXF-tiedostot AB1234.dwg ja AB1234.dxf.
Arvon muokkaus

Kirjoita suodattavat ehdot JSON-muodossa

  • Luettele kentät ja erottele ne pilkuilla, erota kentän nimi arvosta kaksoispisteellä.
  • Jos haluat antaa useita arvoja, ympäröi ne hakasuluilla ja erottele pilkuilla.
  • Ympäröi kaikki kenttien nimet ja arvot lainausmerkeillä.
  • Käytä villikortti-merkkinä prosenttia.

Esimerkki:

pdm.autogenerate.dxf.filter arvo "PDMOBJECTTYPEID":"drawing","CLASSIFICATION":["%POLTTOMALLI%","%HITSAUSKOKOONPANO"]

  • Flow kääntää DXF-tiedoston vain niistä Vertex-piirustuksista ("drawing"), joiden luokitteessa on merkkijono POLTTOMALLI tai se päättyy merkkijonoon HITSAUSKOKOONPANO.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.