Skip to main content
Skip table of contents

Yksilörakenteet

Yksilörakenne on suunnittelun tuoterakenteesta tietyllä ajanhetkellä tallennettu kokoonpano. Yksilörakenteen kokoonpano tallentuu omaksi kopioksi nimikkeiden osalettelon (BOM) osalta. Nimikkeisiin liittyviä dokumentteja kuten malleja tai piirustuksia ei kopioida, vaan yksilörakenne hyödyntää alkuperäisiä suunnittelurakenteen dokumentteja.

Yksilörakenne on tuotteen elinkaaren hallinnan (PLM) työkalu, sillä sen avulla voidaan jäädyttää tuotteen toimitushetken kokoonpano Flow-järjestelmään. Tätä kokoonpanoa voidaan tietyin rajoituksin myös muokata vastaamaan elinkaaren aikana tapahtuvia muutoksia.


Yksilörakenteen luonti

Tuoteyksilön kautta

Yksilörakenteen luonnin pohjana on tuote, johon on liitetty tuoterakenne (ns. suunnittelurakenne). Luo tuotteesta ensin tuoteyksilö Tuote > Luo tuoteyksilö -toiminnolla. Tuoteyksilöön voit tallentaa mm. loppuasiakkaan tietoja tai liittää tuoteyksilökohtaista dokumentaatiota. Tuoteyksilö > Tee yksilörakenne -toiminnolla liittyvään tuotteeseen kuuluva tuoterakenne kopioidaan tuoteyksilön tuoterakenteeksi, eli syntyy yksilörakenne. Yksilörakenteen päänimikkeen tunnistaa violetista väristä ja sen osat kellosymbolilla liitetystä nimike-kuvakkeesta. Yksilörakenteen voit nimetä joko tuoteyksilön mukaan, kuvassa alla TY000060 tai antaa sille yksilöllisen nimen.


Yksilörakenteen nimikkeet on merkitty kellosymbolilla ja päänimike on merkitty violetilla värillä.
Nimikkeen kautta

Vaihtoehtoisesti yksilörakenteen voit luoda nimikkeen kautta Nimike > Nimikerakenne > Tee yksilörakenne -toiminnolla. Näin syntynyt yksilörakenne ja sen päänimike voidaan jälkeenpäin liittää haluttuun kokonaisuuteen kuten projektiin tai tuotteeseen. Yksilörakenteelle voit antaa yksilöllisen nimen.
Tuotekonfiguroinnin kautta (maksullinen lisenssioptio)

Vaihtoehtoisesti voit luoda yksilörakenteeksi Tuoteyksilö > Tee yksilörakenne -toiminnolla tuotekonfiguroinnin rakenteen ratkaisun kautta syntyneen yksilöllisen nimikkeen (ja sen tuoterakenteen).  Tälloin et voi nimetä jäädytettyä yksilörakennetta yksikäsitteisesti, vaan se saa automaattisesti Tuoteyksilön tunnuksen.


Voit luoda tuoteyksilölle vain yhden yksilörakenteen

Tuoteyksilö > Tee yksilörakenne ei ole käytettävissä jos yksilörakenne on jo luotu.


Yksilörakenteen muokkaus 

Ominaisuus- ja rakennetietojen muokkaus

Yksilörakenteeseen kuuluvien nimikkeiden ominaisuustiedot ovat jäädytetty (vain luku on mahdollista) ja niitä ei pysty muokkaamaan yksilörakenteen kautta. Vain päätason nimikkeen ominaisuustietoja voit muokata normaaliin tapaan www-selaimen käyttöliittymän kautta.

Yksilörakenteseen on mahdollista tehdä elinkaaren aikaisia muutoksia (esim. varaosatiedot tms.) www-selaimen käyttöliittymän kautta, samaan tapaan kuin suunnittelun tuoterakenteeseenkin. Varaa yksilörakenteen haluttu kokoonpano muokattavaksi Nimike > Varaa -toiminnolla, tee halutut muutokset  rakenneriveille ja lopuksi tallenna tehdyt muutokset rakenteeseen valitsemalla Nimike > Palauta.

Yksilörakenteen poisto

Yksilörakenne voit poistaa järjestelmästä sen päänimikkeen Nimike > Poista... -toiminnolla ja lopuksi poistamalla Roskakoriin siirtynyt nimike. Vasta Roskakorista poisto hävitää myös yksilörakenteen osaluettelotiedot järjestelmästä.


Yksilörakenteen siirto ERPiin


Yksilorakenne - ERP

Yksilörakennetta et saa siirrettyä ERPiin, vaikka se perii alkuperäisen rakenteen tilan, joka voi olla "Hyväksytty".


Yksilörakenne ei siirry ERPiin.  Mikäli vastaava rakenne halutaan siirtää ERPiin, alkuperäinen rakenne on merkittävä siirtotilaan (Hyväksytty), jolloin ennen yksilörakenteen tekoa oleva rakenne siirtyy ajastetusti ERPiin.  Yksilörakenne perii alkuperäisen rakenteen tilan (tässä tapauksessa Hyväksytty)  ja käyttöliittymässä yksilörakenne näkyy Siirtotilassa "Odottaa", mutta se ei silti siirry.Yksilörakennetta tukevat toiminnot

Yksilörakenteen kautta voi hyödyntää nimikerakenteen toimintoja kuten Hae dokumentteja, Hae nimikkeitä, Raportit tai PDF-kirja.

Liittyvät käyttöohjeet

Tuoterakenteet

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.