Skip to main content
Skip table of contents

Esimerkki tuotenäkymästäYleistä

Tässä esimerkissä tarkastellaan tuotesegmentteihin ja segmenttien alla oleviin tuoteryhmiin liittyvän näkymän luontia.

 • Näkymän avulla voit etsiä tuotesegmenttiin ja tuoteryhmään kuuluvia dokumentteja.
 • Tässä esimerkissä näkymä jakautuu kahteen tuoresegmenttiin (kuljettimet ja nostimet).
 • Kumpikin tuotesegmentti jakautuu erilaisiin tuotteryhmiin.

Katso attribuuttien lisäys: Luo näkymät


Tämän esimerkin tuotenäkymässä halutaan

 • Valita ensin tuotesegmentti, Kuljettimet tai Nostimet.
 • Sen jälkeen halutaan valita tuoteryhmä.

Näkymästä täytyy luoda kaksitasoinen:

 • Ylemmän tason muodostaa tuotesegmentti. Attribuuttina C_TUOTE.
 • Alemman tason muodostaa tuoteryhmä. Attribuuttina C_TUOTERYHMA.

Oikean puoleisessa esimerkissä ei ole käytetty tuoteryhmille erillistä kuvaketta.

 


Luo yksi attribuutti kumpaakin tasoa varten

Koska näkymähierarkiasta on tulossa kaksitasoinen, täytyy kumpaakin tasoa varten lisätä ainakin yksi attribuutti.

 • C_TUOTE
 • C_TUOTERYHMA


Luo tuotenäkymä

Katso näkymän luonti: Luo näkymät

 • Syötä näkymän selväkielinen nimi suomeksi ja englanniksi.
 • Syötä Kuvaus, joka näkyy vihjetekstinä, kun pysäytät kohdistimen näkymän päälle.

Luo näkymien hierarkia

 • Valitse tyypiksi Default(Attribute Values).
 • Valitse attribuutit järjestyksessä, C_TUOTE ja C_TUOTERYHMA.
 • Syötä Kuvaus ja vihjetekstit.
 • Valitse tarvittaessa rakennetasoa kuvaava kuvake.

Tallenna näkymä.

 • Tämän jälkeen saat näkymän rakenteen esiin Näkymä-välilehdellä.Lisää tuotesegmenttien tarvitsema attribuutit

Lisää tarvittavat tuotesegmenttiä kuvaavat attribuutit, C_TUOTE ja lisää niille yksilölliset arvot (Value).

 • Määritä Order-kentän avulla, missä järjestyksessä tuotesegmentit tulevat näkymään.


Lisää tuoteryhmien tarvitsema attribuutit

Lisää tarvittavat tuoteryhmiä kuvaavat attribuutit, C_TUOTERYHMA ja lisää niille yksilölliset arvot (Value).

 • Kytke kaikki tuoteryhmiä kuvaavat attribuutit Parent Attribute -kentän arvon C_TUOTE avulla tuotesegmentteihin.
  • Sallitut vaihtoehdot saat C_TUOTE-attribuutin Value-arvojen mukaan.
 • Määritä Order-kentän avulla, missä järjestyksessä tuoteryhmät tulevat näkymään kunkin tuotesegmentin alla.


Voit tarvittaessa käyttää attribuuttien suodatusta ja etsiä esimerkiksi kaikki C_TUOTERYHMA-attribuutit.

 • Tässä näkymässä voi Order-järjestyksen määritys olla helpompaa, kuin attribuuttia lisättäessä.

(1) Kirjoita vasemman yläkulman kenttään attribuutin tunnus.

(2) valitse toiminto Filter.


Lisää dokumentin objektikortille tarvittavat kentät

Katso ohjeet: Muokkaa objektikortteja näkymiä varten

Esimerkkikuvassa on ensin luotu uusi (pieni) lohko Tuoteryhmä.

 • Lohkoon on lisätty kaksi komponenttia C_TUOTE ja C_TUOTERYHMA.JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.