Skip to main content
Skip table of contents

Asiakas

 Eng: Customer

Käyttötarkoitus

Asiakas voi olla joko asiakas, jolle toimitetaan tuotteita tai esimerkiksi yhteistyökumppani. Asiakasobjekteja käytetään tallentamaan asiakkaaseen liittyviä tietoja ja linkittämään asiakkaaseen liittyviä dokumentteja ja muita objekteja.

  • Asiakkaan avulla voidaan etsiä asiakkaalle toimitettuja tuotteita ja päinvastoin.
  • Asiakas voidaan linkittää jo luontivaiheessa tuotteeseen, projektiin tai jopa toiseen asiakkaaseen. Asiakkaan luonnin jälkeen asiakkaalle voidaan lisätä yhteyshenkilöitä keskeisin yhteystiedoin. Nämä yhteyshenkilöt ovat eri asia kuin Flow'n käyttäjätietokannan henkilöt.

Materiaalien ja komponenttien toimittajia hallitaan toimittajaobjektilla. Katso Toimittaja

Toiminnot

Yleiset ohjeet

Asiakasobjekteja etsitään, lisätään ja käsitellään samoin kuin kaikkia muitakin objekteja.

Työkalut

Lisää asiakkaaseen liittyville objekteille liityntä asiakasobjektiin.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.