Skip to main content
Skip table of contents

Mapitus

Käyttötarkoitus

Mapitustyökalun avulla kerätään tuoterakenteeseen liittyvät, ohje-luokitteluun kuuluvat dokumentit PDF-kirjaksi.

  • Mapitustyökalun toimintaa ohjataan Kirjanmerkkien avulla.

Työkalu vaatii Mapitustyökalu-lisenssioption.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.