Skip to main content
Skip table of contents

Sanakirja

 Eng: Dictionary

Käyttötarkoitus

Sanakirjan avulla pystyt yhtenäistämään nimikkeiden kuvausten terminologian: samasta asiasta ei käytetä eri termejä.

Sanakirjaa käytön edut kasvavat, jos joudut tuottamaan samasta aineistosta kahden tai useamman kielisiä dokumentteja.

Sanakirjatoiminnolla voit muokata sanakirjan sisältöä.

  • Sanakirjaa käytetään nimikkeiden yleissanastojen luontiin, jotta eri kieliset osaluettelot ja varaosakirjat voidaan luoda helposti.
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.