Skip to main content
Skip table of contents

Konfiguroinnin toimintakaavioYleistä

Tässä ohjeessa on kuvattu yleisellä tasolla konfiguraation luonnin ja konfiguraattorin käytön keskeiset pääkohdat.

 • Tarkemmat käyttöohjeet löytyvät ohjeessa olevien linkkien avulla.

Tuotekonfiguraattorista yleisesti: Tuotekonfigurointi.


Tuotekehityksen osuusSuunnittele tuote ja sille nimikerakenne

 • Tunnista tuotteen moduulit.
 • Tee konfiguroitavan tuotteen moduuleista ja niiden nimikkeistä riittävän määrän nimikkeitä ja niille malleja sekä piirustuksia, jotta kaikki keskeiset tuotteeseen tulevat moduulit voidaan niiden avulla valmistaa.
 • Tee näistä geneeriset nimikkeet, joiden rakenteessa esiintyvät kaikki mahdolliset variaatiot tuotteesta.Tee tuote ja siihen liittyvä hinnastoTee myyntivalinnat ja rakenteelliset optiot

Konfiguraattorin käyttöliittymän luontiin liittyy oleelliset myyntivalinnat, eli valinnat ja rakenteelliset optiot.

 • Mietti yhdessä myynnin kanssa mitä valintoja myyjä haluaa ja voi tehdä määritellessään tuotetta.
  • Apuna mietinnässä voidaan piirtää vaikkapa valintaprosessista kaavio, josta selviää mitkä asiat johtavat toiseen valintaan ja josta näkyy, myös valintojen vaikutukset
  • Joku valinta sulkee pois jonkun toisen valinnan jne.
 • Tee myyntivalinnat. Katso: Määrittele myyntivalinta.
 • Tee rakenteelliset optiot. Katso: Määrittele rakenteellinen optio.
 • Tee valinnoista rakenne, jotta saadaan konfiguraattorin valintarakenteet. 
 • Tee koejulkaisu ja testaa konfiguraattorin toimintaa.Julkaise tuote

Tuote on julkaistava, jotta myynti pääsee käyttämään konfiguraattoria.

 • Julkaise tuote myyntiin.
 • Opasta myyntiä hakemaan oikea tuote (eli tuote, johon konfiguraattori on kytketty) ja tämä tuote pitää olla ns. julkaistu myyntiin.Myynnin osuus

Nämä käytännöt vaihtelevat asiakkaittain.

 • On otettava kantaa esim. siihen, että tarkastaako joku vielä myyjän tekemän tilauksen ja ”vapauttaa” tällöin tilauksen tuotantoon, vai tekeekö myyjä sen itse.


Tee tarjottava tuoteyksilö

Konfiguroinnin pohjaksi pitää luoda tuoteyksilö Flow'n käyttöliittymässä.

Tuoteyksilö luodaan Flow'ssa, ei konfiguraattorissa.Konfiguroi tuote

Konfiguroi tuote konfiguraattorin käyttöliittymässä.

 • Suorita tuoteominaisuuksien valintoja.
 • Katso ja tarvittaessa muokkaa yhteenvetoa, eli tuotteen erittelyä ja hintoja.
 • Katso: Käytä konfiguraattoria.Tee tarjousasiakirjat

Kun valinnat on suoritettu, eli tuotteen konfigurointi on tehty, voit tulostaa tarjousasiakirjat.

 • Tarjousasiakirjat tulostetaan Flow'n käyttöliittymästä, ei siis konfiguraattorin käyttöliittymästä.
 • Katso: Luo tuote ja tuoteyksilö, kohta Tee tarjousasiakirjat.Muuta tarjous tilaukseksi

Jos kauppa syntyy, muuta tarjous tilaukseksi muuttamalla tarjousta käsittelevät tuoteyksilön tilaa.

 • Katso: Luo tuote ja tuoteyksilö, kohta Muuta tarjous tilaukseksi.
 • Tämä generoi tilausasiakirjat, joita voidaan katsella ja tulostaa.Myynnin tai tilaustenkäsittelijän osuus

Ratkaise yksilörakenne

Kun tilaus on syntynyt, voi myyjä tai tilaustenkäsittelijä ratkaista tuotteen yksilörakenteen.

 • Tällöin syntyy tuoteyksilölle yksilöllinen nimikerakenne, joka siirrettään valmistuksen tarpeita varten ERP-järjestelmään.
 • Tuoteyksilön rakenne voidaan myös jäädyttää, jos rakenteen täytyy säilyä sellaisenaan, vaikka emorakenteeseen tulisi muutoksia.
 • Katso: Luo tuote ja tuoteyksilö, kohta Ratkaise yksirakenne.

Jäädytä yksilörakenne tarvittaessa.

 • Tämä "suojaa" yksilörakennetta muutoksilta, joita mahdollisesti kohdistuu emorakenteeseen.
 • Katso: Luo tuote ja tuoteyksilö, kohta Jäädytä tuoteyksilön rakenne.Valmistele rakenteen siirto ERP-järjestelmään.

Kun yksilörakenne on ratkaistu, voi myyjä tai tilaustenkäsittelijä muuttaa yksilörakenteen tilaa.

 • Tämä tapahtuu muuttamalla tuoteyksilöön liittyvän nimikerakenteen tilaa.
 • Katso: Luo tuote ja tuoteyksilö, kohta Siirrä tuoteyksilön rakenne ERP-järjestelmään.
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.