Skip to main content
Skip table of contents

Luo näkymäYleistä

Luontevimmin näkymillä helpotetaan hakuja, jotka liittyvät asiakaskohtaisiin (eli yrityksesi itse määrittelemiin) attribuuttikenttiin.

Näkymien hyödyntämät objektien asiakaskohtaiset kentät ja niiden sisällön muodostamat valintalistat (attribuutit) on yleensä luotu jo Flow'n käyttöönoton yhteydessä, joten niitä ei näkymiä varten tarvitse erikseen luoda.

Näkymistä yleisesti: Näkymät


Jotta näkymien luonti onnistuisi, varmista että

Objekteilla on näkymiä varten tarvittavat kentät

Näkymien tarvitsemat valintalistat (attribuutit) on luotu

 • Jos näkymä perustuu asiakaskohtaisille kentille, niin lisää tarvittavat attribuutit (esim. C_FACTORY) jokaista näkymän hierarkiatasoa varten, koska näkymän lisäyksessä ne pitää pystyä valitsemaan.
 • Attribuuttia ei tarvitse lisätä, jos näkymä perustuu objektityyppeihin (Objects) tai objektien tilamalleihin (States of Type) tai jos attribuutti on jo olemassa.
 • Katso Tee valintalistojaLisää näkymä

(1) Valitse Näkymä-välilehti.

(2) Valitse tilannekohtainen toiminto Uusi näkymä,

 • Flow avaa keskusteluikkunan Näkymä.

(3) Syötä Näkymän nimi ja tarvittaessa englanninkielinen nimi.

(4) Syötä näkymän kuvaus.

 • Tämä näkyy vihjetekstinä, jos pysäytät kohdistimen näkymän päälle.

(5) Valitse valinnan tyyppi riville Taso 1.

 • Default (Attribute Values) = Näkymä perustuu Flow-järjestelmän attribuutteihin, esimerkiksi asiakaskohtaisiin kenttiin.
 • Objects = Näkymä perustuu objektityyppeihin tuote tai projekti.
 • States of Type = Näkymä perustuu objektityyppeihin

(6) Valitse Nimi rivillä Taso 1.

 • Nimi riippuu edellisestä valinnasta.
 • Default: Valittavissa on attribuutit.
 • Objects: Valittavissa on järjestelmässä oleva product (tuote) tai project (projekti)

(7) Syötä kuvaus rivillä Taso 1

 • Kuvaus näkyy vain tässä määrittelysivulla, se ei näy varsinaisessa käyttöliittymässä.

(8) Syötä vihjeteksti ja vihjeteksti(en) rivillä Taso 1.

 • Vihjeteksti näkyy, jos pysäytät kohdistimen Näkymän päälle.

(9) Valitse tarvittaessa kuvake rivillä Taso 1, joka näkyy näkymän edellä.

(10) Jos näkymä on useampitasoinen, toista kohdat 5...9 rivillä 2 jne.

(11) Valitse toiminto Tallenna.

(12) Poistu näkymien lisäyksestä valitsemalla Arkistosta jokin objekti.


Kuvakkeet

Näkymien tasojen kuvakkeet ovat järjestelmässä valmiina.

 • Et voi luoda näkymiä varten omia kuvakkeita.
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.