Skip to main content
Skip table of contents

Muokkaa tarvittaessa objektikorttejaYleistä

Näkymien hyödyntämät objektien asiakaskohtaiset kentät on yleensä luotu jo Flow'n käyttöönoton yhteydessä, joten niitä ei näkymiä varten tarvitse erikseen luoda.

 • Samoin näkymiä varten tarvittavat kenttien valinnat (attribuutit) on jo aiemmin lisätty Flow'hun.

Kertauksena muutama huomio:

Objektikorttien muokkaaminen vaatii pääkäyttäjän oikeudet.

Niiden objektien objektikortilla, joiden halutaan löytyvän näkymien avulla, pitää olla tarvittavat attribuuttikentät.

Näkymien tarvitsemat kentät on löydyttävä objektikortilta, mutta objektin hakunäyttöihin niitä ei välttämättä tarvitse lisätä.

 • Jos näkymässä on useampia hierarkiatasoja, varmista, että objektikortilla on kenttä jokaista hierarkiatasoa varten.
 • Näkymiin liittyvät kentät on hyvä olla kaikille objektityypeille yhteisiä, koska näkymät eivät riipu objektityypeistä.


Jos määrittelet näkymän tason tyypiksi Objects ja nimeksi (eli tarkentavaksi objektityypiksi) esimerkiksi Projekti, on sinun määriteltävä myös projektikorteille ko. näkymän (ylempien tasojen) attribuutit.

Näkymistä yleisesti: Näkymät


Lyhyt ohje asiakaskohtaisen kentän lisäämiseen objektikortille

(1) Valitse objektityyppi

(2) Valitse tilannekohtainen toiminto Muokkaa korttia.

 • Flow avaa objektille näytön, jossa on mahdollista muokata
  • Objektikorttia.
  • Hakuehtokorttia.
  • Hakutuloslaatikkoa.
  • Hakutulosriviä.

(3) Valitse Objektikortti (Se on jo oletuksen valittu).


(4) Valitse toiminto Lisää uusi komponentti siinä lohkossa, jonne haluat lisätä kentän.

 • Flow avaa keskusteluikkunan Uusi komponentti.

(5) Valitse Käyttöliittymäkomponentti-kenttään arvo Valinta (select).

(6) Syötä Tietokantanimi-kenttään Näkymä-valinnassa tarvittavan attribuutin nimi

 • Esimerkiksi: C_MAINTENANCE 

(7) Syötä suomen- ja englanninkieliset Otsikot

(8) Valitse pääsääntöisesti aina seuraavat valintalaatikot

 •  Pakollinen kenttä. Syy: jos kenttä on objektilla tyhjä, ei objekti näy näkymien kautta.
 •  Kaikille objektityypeille. Koska näkymät eivät riipu objektityypeistä.

(9) Valitse tarvittaessa

 •  Muokkaa vanhassa revisiossa, jos haluat, että myös objektin vanhojen versioiden ao. kenttää voidaan muokata.

(10) Syötä Vihjetekstit suomeksi ja englanniksi.

 • Vihjeteksti auttaa käyttäjään ymmärtämään kentän merkityksen.
 • Vihjeteksti näkyy käyttäjälle, kun hän pysäyttää kohdistimen ao. kentän päälle.

(11) Jätä kohta Suhteellinen leveys täyttämättä.

 • Sen arvolla ei ole merkitystä Objektikortilla.

(12) Valitse toiminto Lisää.


(13) Valitse toiminto Tallenna.

(14) Valitse toiminto Poistu.JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.