Skip to main content
Skip table of contents

Flow'n kielitukiYleistä

Flow'n kielituki jaetaan kahteen kategoriaan: käyttöliittymäkieleen ja sisältökieleen. Sisältökielellä tarkoitetaan kieltä, jolla tietoa Flow'hun syötetään.

 • Flow'n käyttöliittymäkielinä on suomi ja englanti.
 • Flow'n vakiotoimitus tukee sisältökielinä oletus-kieltä (suomea tai jotain muuta kieltä) ja englantia.
 • Jos sisältökielinä tarvitaan suomen ja englannin lisäksi muita kieliä, ohjelmistotoimittaja lisää ne.

Kahden eri kielen tukea varten Flow'ssa on erikseen suomen- ja englanninkieliset kentät seuraavilla objektityypeillä:

 • Nimikkeillä kuvaus- ja kuvaus2-kentät
 • Malleilla kuvaus-, kuvaus2- ja kuvaus3-kentät
 • Piirustuksilla kuvaus-, kuvaus2- ja kuvaus3-kentät


Valitse käyttöliittymän ja sisällön kieli

(1) Valitse käyttäjävalikon toiminto Profiili.

(2) Valitse Kieli (käyttöliittymä) alasvetovalikosta.

 • <Default>
 • Finnish (Finland)
 • English (United States)
 • english (Finland)

(3) Valitse Kieli (sisältö) alasvetovalikosta.

 • -
 • en (English)

(4) Valitse toiminto Tallenna.

 • Flow muuttaa käyttöliittymän kielen valintasi mukaan suomeksi tai englanniksi.

Esimerkki: Vasemmalla käyttöliittymäkielenä suomi ja oikealla englanti.

 • Sisältökielenä on suomi.


Hae dokumentteja kahdella eri kielellä

Pikahaku tukee kahta kieltä eli hakee sekä oletuskielisistä (suomi) että englanninkielisistä kentistä.

Nimikkeillä, malleilla ja piirustuksilla on hakukortilla erikseen oletuskieli (suomi) ja englanninkieliset kentät.Hakutulokset näytetään valitsemallasi sisältökielellä

Sisältökielen mukainen listaus on käytössä seuraavilla listauksilla:

 • Liityntälistaukset
 • Pikahakulistaus

 • Malli, piirustus ja nimikehaku (kuvaus, kuvaus 2)

 • Nimikkeen haku tuoterakenteeseen

 • Tuoterakennenäkymät

 • Revisiot-toiminto

 • Hae rakenteen nimikkeitä & dokumentteja

 • Nimike > Missä käytössä-toiminnossa

Jos tietoa ei ole saatavilla valitsemallasi sisältökielellä, tiedot näytetään oletuskielellä (Kentät DESCR ja DESCR2_FI).Aiheeseen liittyviä ohjeita
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.