Skip to main content
Skip table of contents

Objektin liityntäpakon määrittäminen (pdm.required.connection.*)Yleistä

Joissain Flow-järjestelmissä dokumenttia lisättäessä halutaan käyttäjä pakottaa tekemään liityntä esimerkiksi asiakkaaseen tai projektiin.

 • Tämä määritellään järjestelmäkohtaisilla avainsanoilla, joita ei ole mukana vakiotoimituksessa, joten ne pitää lisätä.

Pääkäyttäjä voi lisätä tarvittavat avainsanat Flow'hun.


Avainsanan syntaksi

Avainsanan nimi on muotoa pdm.required.connection.type1
Avainsanan arvo on muotoa type2, type3, ...

 • Jossa type1 on lisättävän objektin tyypin tunnus
 • Jossa type2 ja mahdollinen type3 ovat liittyvien objektien tyyppien tunnuksia
 • Jos pakollisia liitettäviä objektityyppejä on useita, erotetaan ne toisistaan pilkulla.Lisää tai muokkaa avainsanoja

(1) Valitse käyttäjävalikon toiminto Portaali.

(2) Valitse System Administration > Miscellaneous > System Settings.

 • Flow näyttää järjestelmän avainsanat.

(3) Lisää tarvittaessa uusi avainsana valitsemalla toiminto New.

 • Flow avaa keskusteluikkunan Create New System Keyword.

(4) Syötä avainsana kenttään Property name.

(5) Syötä avainsanan arvo kenttään Property value.

 • Jos arvoja on kaksi tai useampia, syötä pilkku arvojen väliin.

(6) Syötä avainsanan kuvaus kenttään Description.

(7) Valitse avainsanaryhmä kenttään Group.

 • Käytä ryhmää Other alla kuvatuille avainsanoille.

(8) Tallenna avainsana valitsemalla toiminto Save.


Uuden dokumentin liittäminen on pakollista

Avainsana: pdm.required.connection.document

Arvo: Liitettävän objektityypin tunniste, esim. project, product, customer

Esimerkki: Dokumentti on pakko liittää projektiin ja tuotteeseen.

 • pdm.required.connection.document = project, product


Uuden piirustuksen liittäminen on pakollista

Avainsana: pdm.required.connection.drawing

Arvo: Liitettävän objektityypin tunniste, esim. project, product, customer

Esimerkki: Piirustus on pakko liittää tuotteeseen.

 • pdm.required.connection.drawing = product


Uuden projektin liittäminen on pakollista

Avainsana: pdm.required.connection.project

Arvo: Liitettävän objektityypin tunniste, esim. product, customer

Esimerkki: Projekti on pakko liittää asiakkaaseen.

 • pdm.required.connection.projectcustomer


Muiden objektityyppien liityntäpakko

Muiden objektityyppien osalta avainsanan syntaksi noudattaa samaa em. sääntöä. Katso muiden tyyppien tunnukset täältä kuvan id-sarakkeesta,
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.