Skip to main content
Skip table of contents

Putkiluokka

 Eng: Pipe class

Käyttötarkoitus

Putkiluokilla ryhmitellään eri käyttötarkoitukseen olevia laitossuunnittelun käyttämiä elementtejä. Putkiluokkia ovat mm.

  • Putkistot
  • Kanavistot
  • Kaapelihyllyt

Toiminnot

Yleiset ohjeet

Putkiluokkaobjekteja etsitään, lisätään ja käsitellään samoin kuin kaikkia muitakin objekteja.

Työkalut

Lisää putkiluokkiin liittyville objekteille liityntä putkiluokkaobjektiin.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.