Skip to main content
Skip table of contents

Tee poikkeamailmoitus NCRYleistä

Poikkeamat NCR (Non-Conformance Report) ovat havaintoja asioista, esim. mittaustuloksista, jotka eivät täytä asetettuja vaatimuksia tai standardeja, mutta mikä ei välttämättä johda tuoteyksilön hylkäämiseen.

Poikkeamien avulla voidaan kerätä, arvioida ja seurata näitä ei toivottuja tilanteita, jotka voivat olla esimerkiksi henkilö- ja omaisuusvahinkoja, laatupoikkeamia tai laatuvirheitä.

Poikkeman voit luoda, vaikka käyttäjälisenssisi olisi Katselija (Viewer).

Tilanteesta riippuen poikkeama voi johtaa kehitysehdotukseen (ECR) tai suoraan muutokseen (ECO). 

Katso yleisesti tuotemuutoksista: Tuotemuutokset.


Tee poikkeamailmoitus

(1) Valitse Arkisto-välilehti.

(2) Valitse Muutokset > 

 Poikkeama.

(3) Valitse Luokite.

  • Flow näyttää luokitteeseen liittyvät poikkeamat.

(4) Valitse tilannekohtainen toiminto Uusi poikkeama.

  • Flow avaa keskusteluikkunan Lisää Poikkeama.

(5) Syötä Otsikko ja Kuvaus ja Perustelu.

(6) Valitse vastuuhenkilö, joka käsittelee poikkeamailmoituksen.

(7) Valitse poikkeaman tärkeys valintalaatikoiden avulla.

  •  Kehitysehdotus
  •  Korjaus toimitettuihin (eli "takuukorjaus" jo asiakkaalla tai jälleenmyyjillä oleviin tuotteisiin).
  •  Parannus tuotannossa oleviin.
  •  Kriittinen asia.

(8) Lisää liityntä objektiin, jota poikkeama koskee

(8.1) Valitse toiminto 

 Valitse tyyppi.

(8.2) Valitse objektityyppi, josta haluat hakea liitettävää objektia.

(8.3) Valitse toiminto +Valitse liitettävä.

(8.4) Valitse objekti viimeksi käsiteltyjen listalta tai syötä hakuehto.

(9) Liitä tarvittaessa tiedosto valitsemalla Choose File.

  • Tiedosto voi olla vaikkapa valokuva tai poikkeamaa tarkemmin kuvaava dokumentti.

(10) Tallenna poikkeama valitsemalla OK tai

  • Peruuta poikkeaman luonti valitsemalla Peruuta.JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.