Skip to main content
Skip table of contents

Revisio

 Eng: Revision

Käyttötarkoitus

Revisioinnin tarkoitus on määrittää dokumentille tarkka ajankohtaan sidottu muunnos. 

Kun julkaistun tai hyväksytyn dokumentin sisältöön tulee muutoksia, on dokumentista tehtävä uusi revisio.

Revisioinnin synonyyminä käytetään joissain tapauksissa termiä versio. Versio-sanaa käytetään pääsääntöisesti ohjelmistoista ja revisiota tuotteista ja dokumenteista.

Pääkäyttäjän toimintoja

Määritä revisiotunnuksen muoto


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.