Skip to main content
Skip table of contents

Revision poisto ei onnistu

Ongelma

Revision poisto ei onnistu


Ratkaisu

Tarkista seuraavat asiat:

1) Onko ko. revisio varattuna jollekin käyttäjälle?
2) Liittyyko ko. revisioon jokin objekti, joka on varattuna?

3) Onko revisio osana jotain varattua rakennetta?
Revision voi poistaa kun ensin palauttaa tai vapauttaa varauksen niiltä nimikkeiltä, joiden rakenteeseen ko. revisio kuuluu. (Vertex Flow huolehtii siitä, että kaikissa rakenteissa on aina uusin revisio rakenneosista, mutta jos        rakenteet ovat varattuina, vastuu on käyttäjällä ja ohjelma ei pysty vaihtamaan osan revisiota rakenteissa.)


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.