Skip to main content
Skip table of contents

Tuotesuunnittelu

Rakenne ennen kaikkea

Suunnittelutyössä tarvitaan tarkkuutta ja työrauha. Aikataulut ovat monesti tiukkoja ja useitakin projekteja saattaa olla yhtä aikaa menossa. Suunnittelijan osaamista tarvitaan milloin kenenkin apuna. Tämä kaikki hajottaa keskittymistä. Flow tarjoaa suunnittelijalle paikan, missä tuotteen rakenne hallitaan. Vaikka tulisi keskeytyksiäkin, tuotteen rakenne pysyy Flow'ssa  tallessa. Jokaisesta rakenneosasta ei tarvitse olla piirustusta tai mallia vielä siinä vaiheessa kun rakennetta kootaan. Rakennetta voi kokonaisuutena perustaa ja suunnitella Flow'hun etukäteen. Mallit voi perustaa myöhemmin kun siihen on aikaa. Näin Flow'ssa hallittava nimikerakenne pitää suunnitelutyön ryhdissä kiireestä huolimatta. Nimikkeet ja näistä muodostettu nimikerakenne on se runko, jonka ympärille suunnittelutyö rakentuu. CAD-käytössä mallien ja piirustusten muokkaus aloitetaan aina avaamalla nimike. Nimikkeen mukana näytölle avautuu myös malli tai piirustus. Muokkausten tallennusvaiheessa Flow'hun päivittyy koko rakenne. Myös revisiot ja muutokset saadaan tallentumaan Flow'hun.

PDF-tiedosto apuna

Yleensä CAD-lisenssi on hankittu vain suunnittelijoille. Monesti suunnittelijan työpäivän aikana tulee runsaasti keskeytyksiä kun eri tahot pyytävät piirustuksia sähköpostilla ja peräti tulostettuna. Flow'hun voidaan hankkia PDF-käännösautomaatti. Tämä takaa sen, että jokainen Flow'hun tallennettava malli tai piirustus kääntyy PDF-muotoon. Näin jokainen piirustusta tarvitseva voi itse hakea PDF-tiedoston Flow'sta häiritsemättä suunnittelijan työtä.


Työkierto toiminnan mukaan

Nimikkeet, mallit ja piirustukset, joita asiakkaan tilauksen mukaisesti on suunniteltu, löytyvät kaikki Flow'sta. Myös keskeneräiset työt löytyvät Flow'sta. Tila kertoo suunnittelutyön etenemisestä kaikille, jotka suunnittelun tuloksia Flow'sta etsivät. Niin kauan kun mallin piirustuksen tai nimikkeen tila on "luonnos", näitä tarkastelevat henkilöt tietävät suunnittelutyön olevan vielä kesken. ERP-liitynnän avulla valmiiksi tai hyväksytyksi leimatut nimikkeet ja nimikerakenne siirtyvät automaattisesti ERP-järjestelmään tuotannon käyttöön. Turha viestittely jää siis pois, koska tuotanto saa tiedon valmistuneesta rakenteesta automatiikalla ja suunnittelija voi paremmin keskittyä omaan työhönsä.

Projektin kaikki tiedot saatavilla

Suunnittelija joutuu tekemään työnsä niillä ehdoilla, jotka myyjä on asiakkaan kansssa sopinut. Koska Flow tarjoaa alustan koko myyntiprosessin aikana syntyvän tiedon hallintaan, suunnittelija voi milloin tahansa hakea käsiinsä asiakkaan kanssa solmitun myyntisopimuksn ja tarkistaa mikä olikaan sovittu budjetti ja aikataulu. Myös tarjousvaiheessa asiakkaan lähettämät kuvat ja lähtötiedot löytyvät Flow'sta asiakasprojektin yhteydestä. Kaikki projektiin liittyvät palaverit - niihin liittyvät agendat ja muistiot - voidaan hallita Flow'n avulla. Tiukoissakin tilanteissa homma pysyy hallinnassa ja kaikki oleellinen tieto löytyy.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.