Skip to main content
Skip table of contents

Poikkeama (NCR)

 Eng: NCR

Käyttötarkoitus

Poikkeamien avulla voidaan kerätä, arvioida ja seurata asioita, jotka eivät täytä standardeja tai vaatimuksia.

  • NCRNon-Conformance Report

Toiminnot

Yleiset ohjeet

Kehitysehdotuksia etsitään, lisätään ja käsitellään samoin kuin kaikkia muitakin objekteja.

Kehitysehdotukseen liittyvät ohjeet

Työkalut

Liitä poikkeama niihin objekteihin, joita poikkeama koskee.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.