Skip to main content
Skip table of contents

Laitekortti

 Eng: Device Cards

Käyttötarkoitus

Laitekorttien avulla voit yksilöidä nimikkeisiin liittyviä tietoja.

  • Sama nimike voi olla esimerkiksi erilaisissa käyttöolosuhteissa tai sillä voi olla olosuhteitten mukaan eri säätöarvot.
  • Laitekortit siis yksilöivät tarvittaessa jokaisen toimitettuun kokonaisuuteen liittyvän komponentin.

Jaottelu

Erilaisille laitteille on tarpeen tallentaa toisistaan poikkeavia tietoja. Siksi Flow sisältää useita ominaisuuksiltaan (metadataltaan) erilaisia laitekortteja.

Toiminnot

Yleiset ohjeet

Laitekorttiobjekteja etsitään, lisätään ja käsitellään samoin kuin kaikkia muitakin objekteja.


Työkalut

Lisää laitekorttiin liittyville objekteille liityntä laitekorttiobjektiin.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.