Skip to main content
Skip table of contents

Liitynnät mukaan raporttiin

Ongelma

Excel raporttiin ei tule mukaan objektien liityntöjä.


Ratkaisu

Liitynnät saat näkyviin raporttiin laittamalla avainsanan pdm.export.alllinks päälle ja ajamalla sitten halutut nimikkeet Exceliin: 

Portaali > Miscellaneous > System Settings > pdm.export.alllinks = true.

Lisätietoja:
https://kb.vertex.fi/flow2023fi/flow-kaeyttoeohjeet/tiedon-tuonti-ja-vienti/tuonnin-ja-viennin-asetukset


Avainsanat: raportti, excel-raportti, liitynnät, liityntä, linkit

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.