Skip to main content
Skip table of contents

1. Ohutlevymallin aloitus

Harjoitus 1: Ohutlevykappaleen luonti

Versio yhteensopivuus

Harjoitus on toteutettu 25.0 (Vertex 2019) versiolla.

Sisältö:
Yleistä

Ohutlevyosan mallinnus voidaan aloittaa seuraavilla tavoilla. (kaksi ensimmäistä tapaa on esitetty tällä sivulla)

 • Mallinnetaan tavallinen kappale ja muunnetaan se ohutlevykappaleeksi.
 • Luonnostellaan sellainen muoto, joka voidaan pursottaa ohutlevykappaleeksi.
 • Mallinnetaan ohutlevykappaleen ulko- tai sisäpinnan muoto ja tästä tehdään ohutlevykappale toiminnolla Pintaketjun offset. Esitetty harjoituksessa: 3. Vinokotelo.
 • Koonnassa kopioidaan toisen osan pinnan muoto osamallin muodoksi. Esitetty harjoituksessa: Kääntyvä yhde.
Luonnostele kappale ja muuta se ohutlevyksi

Luonnostele viiva tai viivaketju ja pursota se ohutlevykappaleeksi

Päävaiheet

 • Tee uusi osamalli.
 • Siirry luonnostelutilaan.
 • Luonnostele suljettu murtoviiva.
 • Tee luonnoksesta pursotus.
 • Muuta osan ohutlevyksi "Ominaisuudet"-kohdasta.

Päävaiheet

 • Tee uusi osamalli.
 • Siirry luonnostelutilaan.
 • Luonnostele suljettu tai avoin murtoviiva tai pelkkä jana.
 • Tee luonnoksesta ohutlevypursotus.
Harjoitus 1a ja 1b: Suorakulmainen peltilevy

 • Tehdään 300*200*2mm ohutlevy-kappale kummallakin tavalla. Vasemmalla (1a) on esitetty vaiheet, joissa luonnostellaan kappale, jonka tyyppi muutetaan ohutlevyksi ja oikealla (1b) esitetään tapa, jonka avulla ensimmäisestä luonnoksesta pursotetaan ohutlevy.


1a, Luonnostelu (levy)

 • File > Uusi > Osa (Anna tunnus ja arkistotiedot ja tee uusi projekti tai valitse olemassa oleva projekti).
 • Uusi luonnos > Vaaka (XY)-tasoon.


 • Tee luonnos mieluusti symmetrisesti keskiristin ympärille (Esim. kahden pisteen suorakulmiolla)
  • Osoita ensin piste keskiristin keskeltä
  • Anna sen jälkeen mitat 150,100
  • Jos haluat kappaleesta mittataulukon avulla varioituvan, niin muokkaa mittoja ja anna kaava-kenttään muuttujan nimet (esim. PIT ja LEV)

1b, Luonnostelu (levyn sivujana)

 • File > Uusi > Osa (Anna tunnus ja arkistotiedot ja tee uusi projekti tai valitse olemassa oleva projekti).
 • Uusi luonnos > Pysty (XZ)-tasoon.


 • Luonnostele vaakasuuntainen jana osoittamalla piste ja antamalla janalle pituudeksi 300 (ja kaavaksi PIT)
 • Laita jana mieluusti yhteneväksi keskiristin vaaka-akselin kanssa, jotta osan origo tulee hallittuun paikkaan.
 • Määritä janan pääpisteet symmetriseksi keskiristin pystyakselille.

1a, Pursotus kappaleeksi

 • Valitse toiminto Pursota - Lisää.
  • Paksuus: 2 ja kaava PAKS.

1b, Pursotus ohutlevykappaleeksi

 • Valitse toimenpide: Ohutlevy (Tämän jälkeen avautuu valikko, jonka avulla voit kertoa ohutlevyn pursotustiedot).
  • Anna ohutlevyn pursotuksen pituus ja kaava, jos haluat ao. mitan mittataulukolla varioituvaksi.
  • Anna ohutlevyn paksuus ja kaava, jos haluat ao. mitan mittataulukolla varioituvaksi.
  • Valitse puoli, jos haluat vaikuttaa kummalle puolelle luonnosteluviivaa aine lisätään.
 • Anna levyn pursotuspituus ja kaava: 200, LEV sekä levyn paksuus ja sen kaava 2, PAKS.
1a, Muuta kappale ohutlevyksi

 • Valitse tilannekohtaisesta valikosta toiminto Ominaisuudet.

 • Valitse osan tyypiksi Ohutlevy.

 • Hyväksy pursotuksen paksuus ohutlevykappaleen paksuudeksi (sopii tässä tapauksessa, koska pursotus on tehty ohutlevyn paksuuteen).

 • Jos vastasit ed. kysymykseen Ei, niin voit osoittaa pinnan, jonka avulla paksuus analysoidaan tai sitten voit antaa kappaleelle paksuuden.

Kappale syntyy heti tyypiltään ohutlevykappaleeksi.
1a ja 1b, Ohutlevykappaleen ominaisuudet

Ohutlevyn ominainaisuudet vaikuttavat kotelomaisten ohutlevykappaleiden aukilevitysmittoihin (= aihion mittoihin) ja niiden avulla voidaan määrittää taivutussäteelle oletusarvo.

 • Paksuus-arvolla voit vaikuttaa ohutlevyn paksuuteen.
 • Taivutusäde-arvolla määrität tulevien taivutusten oletusarvoiseen sisäsäteeseen (ei vaikuta kappaleessa jo olevien taivutusten säteeseen)
 • Venymän laskentaa varten voit valita joko laitetta ja raaka-aineen käyttäytymistä tässä laitteessa kuvaavia taulukoita (esim. BendTable.AL) tai sitten venymiä määrittäviä laskentakaavoja (esim. DIN6935)

Tyypilliset kappaleet, joille em. aloitustavat sopivat

 • Vasemmalla kappale, joka kannattaa luonnostella kappaleena, joka pursotetaan ja sen jälkeen muutetaan ohutlevyksi.
 • Oikealla kappale, joka kannattaa luonnostella jo heti ohutlevyksi pursotettavaan muotoon.


Kuusikulmainen kotelo

 • Mallinnus aloitetaan luonnostelemalla pohjan kuusi-kulmainen muoto sopivaan tasoon (tässä Vaaka (XY)-tasoon)

 • Tämän jälkeen osan ominaisuuksista osan tyypiksi muutetaan Ohutlevy.
  • Ellei tätä tehdä, niin särmien viivojen valinnan jälkeen tilannekohtaisesta valikosta ei löyty toimintoa Lisää taivutuspiirre.

 • Valitse levyn yläpinnan särmät.
 • Valitse sen jälkeen tilannekohtaisesta valikosta toiminto: Lisää taivutuspiirre.
  • Tarkemmin näistä valinnoista harjoituksessa: 2. Kotelo

Lataa tästä yllä oleva kuusikulmiomalli (VX_SMD1.vxz).

Peltisen suojakotelon kehä

 • Mallinnus aloitetaan luonnostellaan kehän muoto murtoviivalla sopivaan tasoon (tässä Vaaka (XY)-tasoon)
  • Muodossa ei tarvitse huomioida levyn taivutuksessa syntyviä pyöristyksiä.

 • Toimenpiteeksi valitaan Ohutlevy ja sille annetaan parametrit, kuten yllä harjoituksessa 1b on esitetty.
  • Taivutussädea kannattaa määrittää heti ohutlevyksi pursotuksen yhteydessä.
  • Taivutussäde voidaan toki antaa myös omana toimintonaan pursotuksen jälkeen.

Lataa tästä vaipan malli (VX_SMD2.vxz).
Video

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.