Skip to main content
Skip table of contents

1. Etulevyn mallinnus

Harjoitus 1: Etulevyn mallinnus

Versio yhteensopivuus

Harjoitus on toteutettu 26.0 (Vertex 2020) versiolla ja päivitetty version 27.0 (Vertex 2021) mukaiseksi.

Sisältö:
Yleistä

Osan mallinnus voidaan aloittaa seuraavilla tavoilla:

 • Tehdään uusi osa arkistotietoineen ja luonnostellaan ensimmäinen muoto.
 • Tehdään uusi osa arkistotietoineen ja luetaan piirrekirjastosta jokin piirre aloitusmuodoksi.
 • Tehdään kokoonpanossa uusi osa ja käytetään kokoonpanon muiden osien geometriaa hyväksi, kun osaa mallinnetaan.

Luonnostelu voidaan tehdä

 • Osamallin perusaputasoihin (XY, XZ ja YZ-tasot)
 • Kappaleen pintaan.
 • Kappaleen viivaan.
 • Kolmen pisteen tasoon.
 • Valitun pinnan suhteen yhdensuuntaiseen tasoon, kulmaan tai vapaasti tasoon nähden.
 • Tason suuntaisesti valitun pisteen kautta kulkevaan tasoon.
 • Kokoonpanossa olevan toisen osan apugeometriaan (pintaan, viivaan, 3 pisteen tasoon)
Tässä harjoituksessa opimme

 • Uuden osamallin aloituksen
 • Luonnostelun perustasoon ja tasopintaan
 • Luonnostelun piirtotoimintoja ja geometristen ehtojen lisäämistä.
 • Lisäävän ja poistavan pursotuksen.
 • Mallin muokkaamisen luonnosta tai toimenpidettä (pursotus) muokkaamalla.

Käytetyt toiminnot:

 • Uusi luonnos > perusaputasoon.
 • Uusi luonnos > pintaan.
 • Luonnostelu: Kahden pisteen suorakulmion lisäys.
 • Luonnostelu: Ympyröiden lisäys.
 • Luonnostelu: Geometrian peilaus.
 • Luonnostelu: Yhtenevyysehdon lisäys.
 • Luonnostelu: Etäisyys ja halkaisija-ehtojen lisäys.
 • Toimenpide: Lisäävä pursotus.
 • Toimenpide: Poistava pursotus.
 • Luonnos muokattavaksi.
 • Pursotus muokattavaksi.
Etulevyn mallinnus, pari historiavaihetta

Uuden osamallin aloitus

 • File > Uusi > Osa
 • Anna tunnus (joka on samalla mallin nimi ja josta tulee oletuksena myös piirustuksen nimi)


Arkistotiedot

 • Voit antaa arkistotiedot painikkeella Arkistot.
 • Nämä mallille annetut arkistotiedot kopioidaan mallin piirustukselle ja ne näkyvät myöhemmin piirustuksen otsikkotaulussa.


Liitä malli projektiin

 • Voit perustaa uuden projektin painikkeella Uusi tai valita olemassa olevan projektin painikkeella Valitse.
Aloita luonnostelu

 • Uusi luonnos > Pysty (XZ)-tasoon.
 • Vaihtoehtoisesti voit valita mallissa näkyvän aputason ja tilannekohtaisen toiminnon (hiiren oikealla näppäin): Uusi luonnos > pintaan.


Mallin aputasot

Mallissa on näkyvissä kolme aputasoa.

 • Saat piilotettua niitä valitsemalla aputason tai aputasoja piirrepuusta ja avaamalla tilannekohtaisen toiminnon (hiiren oikealla näppäin): Piilota.
 • Saat palautettua niitä näkyviin valitsemalla aputason piirrepuusta ja avaamalla tilannekohtaisen toiminnon (hiiren oikealla näppäin): Palauta.
 • Näkyvissä olevat aputasot, samoin kuin apugeometrian muutoinkin, voit saada näkyviin ja piiloon painamalla näppäimistöltä G-kirjainta tai työkalunauhasta toimintoa Näytä apugeometria:
Piirrä suorakulmio

 • Käytä työkalua: Kahden pisteen suorakumio.
 • Osoita ensimmäiseksi pisteeksi origo (sinisen ristin keskipiste), kuvassa 1)
  • Tällöin kappaleesta tulee symmetrinen keskiristin suhteen. Tätä ominaisuutta hyödynnämme myöhemmin.
 • Osoita toinen piste, kuvassa 2).


Luonnoksen asetukset

Luonnoksen piirtäminen voi aluksi olla helpompaa, jos luonnostaso on kohtisuoraan sinua vasten.

 • Luonnoksen saat kohtisuoraan, kunhan valintanauhan kohdassa Asetukset, olet valinnut asetuksen Kohtisuoraan.

Käytä geometrian piirtämiseen viivatyyliä Muoto.

 • Apuviiva näkyy vain luonnoksessa.
 • Ohjausviiva näkyy osamallissa ns. apugeometriana, mutta se ei osallistu pursotus-toimenpiteeseen.

Ohjelma lisää automaattisesti geometrian käyttäytymistä rajaavia ehtoja.
Lisää luonnoksen ensimmäisen mitta

Luonnokseen lisätty ensimmäinen mitta skaalaa koko geometrian siten että luonnoksen elementtien keskinäiset etäisyyden säilyvät sellaisina, kuin olet ne piirtänyt.

 • Valitse toiminto: Mitta.
 • Osoita mitoitettava viiva, kuvassa 1).
 • Osoita mittaluvun paikka, kuvassa 2).
  • Ohjelma avaa dialogin Muokkaa ehtoa.
 • Syötä oikea mitta: 170, kuvassa 3).
 • Hyväksy mittaehto, paina OK, kuvassa 4).


Mitoitusvaihtoehdot

Toiminnossa Mitta osoitat yhden viivan, jolloin ohjelma antaa janalle pituuden, kaarelle säteen tai ympyrälle halkaisijan.

Toiminnossa Etäisyys osoitat aina kaksi elementtiä (viivaa tai pistettä).

 • Jos osoitat kaksi viivaa, niin ohjelma kääntää viivat myös yhdensuuntaiseksi.
Lisää luonnokseen pystymitta

 • Lisää pystyviivalle mitta: 250
  • Toiminto: Mitta.
  • Osoita viiva.
  • Osoita mittaluvun paikka.
  • Syötä oikea mittaluvun arvo.
Lopeta luonnostelu ja siirry toimenpiteeseen

 • Valitse OK joko valintanauhasta tai tilannekohtaisesta valikosta.
 • Ohjelma hyppää valikkoon Pursotuksen tiedot.


Pursotuksen tiedot

Jos olet luonnostellut muodon, jossa ei ole avoimia muotoviivan päitä, niin ohjelma ehdottaa aina lisäävää pursotusta.

Jos luonnoksessasi on avoimia muotoviivan päitä, ohjelma ehdottaa toimenpiteeksi Ohjauskäyrää, eli pursotus ei ole tällöin mahdollista.

Anna pursotettavalla kappaleelle paksuus

 • Varmista, että Pursotuksen tiedot dialogissa on valittuna:
  • Lisää.
  • Pursota.
 • Valitse toimenpiteeksi Pituus tai kulma.
  • Anna kappaleen paksuus kenttään Mitta: 18
 • Hyväksy valinnat: OK


Katselusuunta

Luonnoksesta poistumisen jälkeen osa on edelleen samassa asennossa, kuin sen luonnoksessa jätit.

 • Vasemmalla tilanne, kun luonnos on ollut ns. kohtisuoraan.
 • Oikealla on käytetty valintanauhan toimintoa Projektio isometrinen.
 • Näissä kuvissa aputasot ovat näkyvillä. (Piilota ne G-näppäimellä).


Mallin pyörittely

Työkalunauhassa on seitsemän painiketta, joilla saat käänneltyä mallia määrättyihin suuntiin.

 • Vasemmalta alkaen: Edestä, päältä, vasemmalta, oikealta, isometrinen, osoita pinta, joka käännetään kohtisuoraan ja oikealla lista projektioista, jonne voi tallentaa omia suuntia.

Hiiren keskimmäinen painiketta pohjassa pitäen saa mallin kääntymään vaaka- tai pystyakselin suhteen, riippuen kohdistimen liikkeestä.

Shift + hiiren Vasen painike => tekee saman asian kuin edellä.

Shift + hiiren Oikea painike => Zoomaa mallia joustavasti (Joustavammin kuin hiiren rulla, jonka avulla liike on nykivää).

Shift + hiiren Keskimmäinen painike => Panerointi eli siirto sivu- ja pystysuunnassa ilman kiertymiä.
Siirry luonnostelemaan etulevyn reikiä

 • Valitse osan etupinta
 • Valitse tilannekohtainen toiminto: Uusi luonnos > pintaan.
Piirrä kaksi ympyrää

 • Toiminto: Ympyrä (keski- ja kehäpiste).
 • Osoita ympyröiden keskipisteen paikka, kuvassa 1).
 • Osoita piste ympyrän kehältä, kuvassa 2).


Rautalankapiirto

Luonnostelua voit tehdä varjostetussa tilassa tai rautalankatilassa.
Määritä alemman ympyrän keskipisteen paikka keskiristin suhteen.

 • Toiminto: Yhtenevyys.
 • Osoita ympyrän keskipiste, kuvassa 1).
 • Osoita keskiristin pystyviiva, kuvassa 2).
  • Tämän seurauksena ympyrän keskipiste siirtyy keskiristin pystyakselin linjalle.


Huomaa kohdistimen sijainti, kun valitse ympyrää tai sen keskipistettä.

 • Keskipiste tulee valituksi, jos kohdistin on ympyrän sisäpuolella (kohdistimen oikeassa alakulmassa on piste-symboli).
 • Ympyrän kehä tulee valituksi, jos kohdistin on ympyrän ulkopuolella (kohdistimen oikeassa alakulmassa on viiva-symboli)
Määritä alemman ympyrän etäisyys alhaalta ja halkaisija

 • Toiminto: Etäisyys.
 • Osoita etulevyn alareunan viiva, kuvassa 1).
 • Osoita ympyrän keskipiste, kuvassa 2).
 • Osoita mittaluvun paikka, kuvassa 3).
 • Anna mittaluvun arvo: 85, kuvassa 4).


 • Toiminto: Halkaisija.
 • Osoita ympyrä (ympyrän kehä).
 • Osoita mittaluvun paikka.
 • Anna halkaisija: 130.
Peilaa ylempi ympyrä keskiristin suhteen

 • Valitse ympyrä (kun mitään toimintoa ei ole kesken), kuvassa 1).
 • Tilannekohtainen toiminto: Peilaa, kuvassa 2).
 • Osoita peilausakseliksi keskiristin pystyviiva, kuvassa 3).
  • Ohjelma peilaa ympyrän ja asettaa sille symmetriaehdot, kuvassa 4).


Peilaus työkaluvalikosta

Voit peilata geometriaa myös valintanauhan toiminnolla: Peilaa.

 • Käynnistä toiminto: Peilaa.
 • Osoita peilattava geometria.
 • Osoita symmetria-akseli.


Mitoita toinen ylemmistä ympyröistä

 • Anna ympyrän halkaisija: 50.
 • Anna etäisyys ylhäältä: 40.
 • Anna etäisyys reunasta: 45.

Toinen ympyrä seuraa annettuja ehtoja, sillä sekä ympyrän keskipisteellä ja ympyrän kehällä on symmetrisyysehto, keskiristin pystyviivan suhteen.

Tee toimenpide poistava pursotus

 • Lopeta luonnostelu (Vihreä OK-painike).
 • Valitse toimenpide: Poista ja Pursota.
 • Valitse tavaksi: Kappaleen läpi.


Poistavan pursotuksen tavat

Poistavassa pursotuksessa voit säätää pursotuksen pituutta:

 • Pituus tai kulma: Antamalla mitan.
 • Kappaleen läpi: Ei riipu kappaleen paksuudesta, pursotetaan läpi.
 • Valittuun pintaa: Osoita pinta, jonne saakka pursotus ulottuu.
 • Seuraavaan pintaan: Pursotus pysähtyy seuraavaan pintaan, jonka pursotus kokonaan läpäisee.
 • Valittuun pisteeseen: Pursotus ulottuu pisteeseen saakka.

 • Voit antaa myös kartiokkuuden.
  • Negatiivinen kartiokkuus supistaa pursotettavaa muotoa.
Tarkastele ja muokkaa osamallin historiaa

 • Historiapuussa näet toimenpiteet Aineen lisäys ja Aineen poisto.
 • Nämä piirteet jakautuvat luonnokseen ja pursotukseen.

Valitse piirrepuusta piirre tai piirteeseen liittyvä luonnos tai pursotus.

 • Ohjelma näyttää tähän piirteeseen kuuluvat mitat.
 • Voit kaksoisnapsauttaa mittaa, jolloin saat mitan muokattavaksi.
 • Voi myös napsauttaa mittaa kerran, jolloin saat ns. minivalikon, jonka avulla voit muuttaa mittaluvun arvoa.
Muokkaa luonnosta

Pääset muokkaamaan luonnosta (lisäämään, poistamaan ja muuttamaan viivoja ja ehtoja):

 • Kaksoisnapsauttamalla piirrepuusta Luonnos-vaihetta.
 • Valitsemalla piirrepuusta Luonnos-vaiheen ja tilannekohtaisen toiminnon: Muokkaa.

Piirrepuusta näet luonnokseen piirtämisen aikana syntyneet ja itse määrittelemäsi ehdot (= geometriset rajoitteet).

 • Napsauta ehtoa.
 • Ota tilannekohtainen valikko.
  • Voit mm poistaa ehdon, ottaa sen tilapäisesti ratkaisusta pois, vaihtaa sille kuvaavan nimen ja muokata ehtoa (mittoja tai ehtoon osallistuvia elementtejä).


Mallin geometrian hyödyntäminen oikean piirteen löytämiseksi

Paljon piirteitä sisältävän osamallin piirrepuusta voi olla hankala löytää piirrettä jota pitäisi muokata.

 • Valitse tällöin osasta pinta, kuvassa 1).
 • Tilannekohtainen toiminto: Muokkaa luonnosta, kuvassa 2).


Muokkaa toimenpidettä (pursotusta jne.)

Pääset muokkaamaan pursotusta:

 • Kaksoisnapsauttamalla piirrepuusta Pursotus-vaihetta.
 • Valitsemalla piirrepuusta Pursotus-vaiheen ja tilannekohtaisen toiminnon: Muokkaa piirrettä.


Tarvittaessa voit vaihtaa:

 • Lisäävän pursotuksen poistavaksi pursotukseksi tai päinvastoin.
 • Toimenpiteen toiseksi, esim.:
  • Pyöräytykseksi.
  • Ohjauskäyräksi.
  • Poikkileikkaukseksi.
  • ja tilanteesta riippuen myös muiksi toimenpiteiksi.

Tallenna malli

 • File > Tallenna tai paina
  tai
  .


Mallin jatkojalostus (käsitellään muissa harjoituksissa)

 • Voit antaa mallille raaka-ainenimikkeen tilannekohtaisella toiminnolla: Nimiketiedot.
  • Nämä näkyvät piirustuksen osaluettelossa.
 • Voit tehdä mallille työpiirustuksen:
  • Valitse piirrepuusta kohta: Piirustukset.
  • Tilannekohtainen toiminto: Uusi piirustus.Video

Kesto 2min 49sek
Huomaa

Saat videolle parhaan kuvalaadun, kun katselet sitä:

 • Kokokuvamoodissa.
 • Tarkkuudella 720p
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.