Skip to main content
Skip table of contents

Itseopiskelumateriaali

Tervetuloa Vertex G4Plant -käyttäjäksi! Näiltä sivuilta löydät itseopiskelumateriaalia ohjelman käytöstä teorian ja käytännön muodossa.

Järjestämme myös vakiokursseja tiloissamme Tampereella ja asiakaskohtaisia koulutuksia sopimuksen mukaan joko Tampereella tai asiakkaan valisemissa tiloissa.

Perusteet

Tutustu käyttöliittymään ja arkistointiin

Opi ohjeissa käytetyt termit ja Vertex-työpöydän rakenne.

Tutustu Vertexin malli- ja piirustusarkistointiin.

Opettele muokkaamaan tietokantoja.

Mekaniikkasuunnittelun perusteet

Luonnostelukurssi

 • Osien mallinnus aloitetaan lähes aina luonnoksesta, josta sitten erilaisin toimenpitein tehdään osaan piirre.
 • Tämä on aloittelijalle tärkein osaamisen alue, joka pitää hallita, jotta osien mallinnus onnistuu.

Osamallinnuskurssi

 • Osamallinnuskurssilla käytetään luonnostelua, mutta myös muita toimintoja.
 • Tällä kurssilla opitaan lisäämään osamallille raaka-aine ja tekemään osamallille piirustus, jossa on myös osaluettelotieto.

Opettele mallintamaan kokoonpanoja

 • Kokoonpanomallinnuskurssilla opit periaatteet, joiden avulla osia paikoitetaan toistensa suhteen.
 • Opit tekemään osista sarjoja. Perehdyt myös kokoonpanopiirustusten luontiin ja osaluettelointiin.

Laitossuunnittelun perusteet

Laitossuunnittelukurssi

Laitossuunnittelukurssilla esitellään laitossuunnittelun perusteet.

Opit käyttämään laitossuunnittelijan keskeisimpiä työkaluja.

Muita hyödyllisiä taitoja

Levyrakennekurssi

 • Levyrakennekurssilla esitellään pellistä taivuttamalla tehtyjen osamallien käsittelyyn liittyviä toiminnollisuuksia, joita ei tavalliselle osalle löydy.
 • Täällä käsitellään myös mallin ns. aukilevittäminen, jonka avulla mallin tarvitsema pelti voidaan leikata tai laseroida auki.

Opettele mallintamaan profiilirakenteita

 • Profiilirakennekurssilla opit tehokkaan tavan mallintaa profiilirakenteita luonnostelemalla ensin ohjausgeometriaa, joka ohjaa profiilien sijoittumista ja pituutta.
 • Opit mallintamaan myös omia profiileita.

Opettele piirtämään

 • Piirtämiskurssilla opetellaan tekemään suunnitelmia piirtämällä (ei mallintamalla).
 • Tällä kurssilla käsitellään myös mitoitukset, tekstien ja koneensuunnittelun merkkien lisäykset, joita tarvitset, kun viimeistelet mallien piirustuksia.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.