Skip to main content
Skip table of contents

4. Putkilinjojen mallinnus

Harjoitus 4: Putkilinjan mallinnus

Harjoituksen tavoitteena on reitittää putkilinja pumpulta säiliölle, lisätä tarvittavat putkikomponentit ja positioida putkilinja.

Harjoituksen arvioitu kesto on 20 minuuttia.

Versio yhteensopivuus

Harjoitus on toteutettu 27.0 (Vertex 2021) versiolla.

Tässä harjoituksessa opimme

 • Putken reitittäminen ja reitittämisen aikana hyödynnettävät työkalut.
 • Putkikomponenttien lisääminen putkilinjalle ja laitteelle.
 • Putkilinjan positioiminen.


Käytetyt toiminnot

 • Lisää putkikomponentti > Lisää kartio
 • Lisää putkikomponentti > Lisää laippa
 • Linjaposition asetus
 • Lisää putkilinja
 • Mittojen syöttäminen
 • Ruuvien pituuden laskenta
 • Tilannekohtainen toiminto: Haku > Aseta paikallinen nollapiste (Q)
 • Tilannekohtainen toiminto: Lukitus > X akselille (U)
 • Tilannekohtainen toiminto: Lukitus > Y akselille (I)
 • Tilannekohtainen toiminto: Lukitus > Z akselille (O)
 • Tilannekohtainen toiminto: Ehdot > Kiinnitä
 • Tilannekohtainen toiminto: Leikepöytä > Kopioi
 • Tilannekohtainen toiminto: Leikepöytä > Liitä
 • Tilannekohtainen toiminto: Putkistot > Aseta linjapositio
 • Tallenna


Avaa pääkokoonpanon malli

 • Avaa edellisen harjoituksen pääkokoonpanon malli (EXP-MAIN.vxm).
 • Avaa yleisselain näppäimellä B ja etsi kohta Dokumentit.
 • Dokumentit-kohta jakautuu kahteen pääkansioon Malli ja Piirustus.
 • Etsi projektisi kansio kohdasta Malli ja tuplanapsauta päämallisi auki.
 • Tutustu selaimien käyttöön tarkemmin täällä.

Muokkaa putkisto-mallia

 • Valitse putkisto-malli (EXP-PIPELINES) kokoonpanopuusta.
 • Tilannekohtainen toiminto: Muokkaa tai tuplanapsauta rakennus-mallia kokoonpanopuusta.
 • Olet nyt muokkaamassa putkistot-mallin sisältöä. Muiden kokoonpanojen kuvakkeet näkyvät kokoonpanopuuussa epäterävinä ja muokattavissa olevan kokoonpanon kuvake on terävä.


Toiminnon Lisää putkilinja perusteet

 • Työkalu Lisää putkilinja löytyy välilehdeltä Kokoonpano ryhmästä Putkistot.
 • Reititettävän putken ominaisuudet:
  • Ominaisuudet voi valita joko Putkiluokan (suositeltava) tai Materiaalin perusteella, kuvassa 1).
  • Seuraava kenttä on Putkiluokka, jonka voit valita joko pudotusvalikosta tai suurennuslasin avulla, kuvassa 2).
  • Nimelliskoko (DN), kuvassa 3).
  • Seinämän paksuus, kuvassa 4).
  • Putken Nimike, kuvassa 5). Mikäli useampi putkinimike vastaa hakuehtoja, löydät vaihtoehdot suurennuslasin avulla.
  • Käytetäänkö nurkissa Putkikäyriä (oletus) vai Taivutuksia, kuvassa 6).
  • Käyrän nimike, kuvassa 7).

 • Putkikomponentit liittyvät toisiinsa ns. putkikahvoilla, kun reitität putkilinjaa ja lisäät putkikomponentteja linjalle.
 • Putkenvedon lähtöpiste voi olla esim. putkikahva tai viitepiste geometriassa.
 • Putkenvedossa reititetään putken keskilinjaa nurkkapisteestä nurkkapisteeseen. Suunnan muuttuessa ohjelma sovittaa käyrän tai taivutuksen nurkkaan lyhentäen jo reititettyä putkea.
 • Reititystä helpottavia työkaluja löydät tilannekohtaisista toiminnoista Haku ja Lukitus.
 • Hyödyllisiä pikanäppäimiä:
  • Aseta paikallinen nollapiste pikanäppäimellä Q.
  • Lukitus x-akselin suuntaisesti pikanäppäimellä U.
  • Lukitus y-akselin suuntaisesti pikanäppäimellä I.
  • Lukitus y-akselin suuntaisesti pikanäppäimellä O.
  • Lukitus yhdesuuntaisesti viivan kanssa pikanäppäimellä E.
  • Hyväksy pikanäppäimellä V.
  • Etäisyyden syöttäminen numeronäppäimillä 0-9.
  • Kumoa epäonnistunut osuus pikanäppäimellä Ctrl + Z reitityksen aikana.


Referenssikursorin viive

Putkenvedon aikana putken pää hakee automaattisesti ympäröivään geometriaan. Tätä reaktioaikaa on mahdollistaa säätää.

 • Tiedosto-valikko > Käyttäjäasetukset > Piirustukset, mallit.
 • Käyttö-välilehti > Yhteiset > Referenssikursorin viive mallissa (ms).
 • Oletusarvo on 3000 (G4Plant-versiosta 27.0.05 alkaen).
 • Oletusarvo oli aiemmin 150.

Putkikahvat

Putkikomponentit liittyvät toisiinsa ns. putkikahvoilla (kuva alla), kun reitität putkilinjaa ja lisäät putkikomponentteja linjalle. Putkikahvojen kokoa voi säätää tai ne voi piilottaa kokonaan näkyvistä.

 • Kahvan koon muuttaminen:
  • Tilannekohtainen toiminto: Muut toiminnot > Muuta kahvojen koko.
  • Oletusarvo on 50.
 • Kahvojen piilottaminen ja palauttaminen:
  • Tiedosto-valikko > Käyttäjäasetukset > Piirustukset, mallit.
  • Näkymä-välilehti > Malli > Näytä putkikahvat.
  • Oletusarvo on, että kahvat näkyvät eli valintaruutu on aktiivinen.

Putkilinjan reititys

 • Reititetään putkilinja pumpun poistolaipasta (DN 65) säiliön yhteeseen (DN 80) ja lisätään tarvittavat putkikomponentit linjaan sekä reitityksen aikana että ennen ja jälkeen reitityksen.

Supistuksen lisääminen säiliön yhteeseen

 • Aloitetaan lisäämällä supistuskartio säiliön EXP-50-Ctank oranssiin yhteeseen (DN 80), joka on "takana". Älä sekoita tätä yhdettä säiliön sivulla olevaan yhteeseen, jonka koko on DN 65.
 • Toiminto Lisää putkikomponentti > Lisää kartio, kuvassa 1).
 • Valitse putkiluokaksi E16C1B (kuvassa 2)) ja nimelliskooksi (DN) 80.
 • Valitse kansio Kartiot, kuvassa 3).
 • Valitse putkikomponentti reducer, kuvassa 4).
 • Valitse nimelliskoko 80|65, kuvassa 5).
 • Osoita säiliön yhteessä oleva putkikahva ja ohjelma liittää kartion paikalleen.
 • Hyväksy putkikomponentin paikka ja asento > Tilannekohtainen toiminto: OK.
 • Ohjelma ehdottaa seuraavaksi kartiolle linjapositiota T001, NOZZLE-1. Tyhjennä kenttä ja kuitta näyttö OK-painikkeella, kuvassa 6) ja 7).
 • Kartio on nyt paikallaan, kuvassa 8). Tilannekohtainen toiminto: Sulje.


Putkilinjan reitityksen aloitus pumpun poistolaipasta

 • Toiminto Lisää putkilinja, kuvassa 1) > Valitse putkiluokaksi E16C1B ja nimelliskooksi (DN) 65.

 • Huom! Nimelliskoon valinta ei ole välttämätöntä, sillä ohjelma tunnistaa putkikahvan koon ja vaihtaa oikean DN-koon käyttöön.
 • Osoita pumpun KSB-Etanorm-080-065-315 poistolaipassa näkyvä putkikahva, kuvassa 2).
 • Valitse laippa tai laipallinen varuste -ikkuna aukeaa, sillä ohjelma tunnistaa pumpun laipasta, että kyseessä on laippaliitos, kuvassa 3).
 • Kansiosta Laipat löytyy putkikomponentti gasket, kuvassa 4) ja 5). Tuplanapsauta tätä putkikomponenttia.
 • Ohjelma lisää tiivisteen pumpun laippaan >Hyväksy putkikomponentin paikka ja asento > Tilannekohtainen toiminto: OK.
 • Linjaposition asetus -ikkuna aukeaa.
  • Voit jättää kentän tyhjäksi tässä vaiheessa ja asettaa linjaposition myöhemmin.
  • Voit myös syöttää linjapositioksi EXP-P1.
  • Tee jompikumpi ja kuittaa näyttö OK-painikkeella.
 • Valitse laippa tai laipallinen varuste -ikkuna aukeaa uudestaan > Valitse kansio Laipat > Valitse putkikomponentti fl_wnrf ja tuplanapsauta sitä, kuvassa 4) ja 6).
 • Ohjelma lisää laipan tiivisteeseen >Hyväksy putkikomponentin paikka ja asento > Tilannekohtainen toiminto: OK.
 • Seuraavaksi pääset reitittämään putkea.


Putkilinjan reititys pumpulta venttiilille

 • Putken keskilinja näkyy yhtenäisenä viivana, kun siirrät kursoria liitoskohdasta ylöspäin.
 • Putken keskilinja näkyy katkoviivana, kun siirrät kursoria liitoskohdasta alaspäin.
 • Siirrä kursoria niin, että näet yhtenäisen viivan, kuvassa 1).
 • Syötä putken pituus näppäimistöltä käyttäen numeronäppämiä > Etäisyys = 500, kuvassa 2) > Hyväksy mitta Enter-painikkeella näppäimistöltä.
 • Ohjelma mallintaa putken tämän jälkeen.
 • Lisätään putken päähän laippa > Toiminto Lisää putkikomponentti > Lisää laippa.
 • Valitse kansio Laipat > Valitse putkikomponentti fl_wnrf ja tuplanapsauta sitä.
 • Ohjelma lisää laipan >Hyväksy putkikomponentin paikka ja asento > Tilannekohtainen toiminto: OK.
 • Lisätään laippaan tiiviste.
 • Valitse kansio Laipat > Valitse putkikomponentti gasket ja tuplanapsauta sitä.
 • Ohjelma lisää tiivisteen >Hyväksy putkikomponentin paikka ja asento > Tilannekohtainen toiminto: OK.
 • Lisätään tiivisteeseen istukkaventtiili.
 • Valitse kansio Venttiilit> Valitse putkikomponentti GlobeV_FL ja tuplanapsauta sitä.
 • Varmista, että venttiilin nimike on GLBV-65-FL-PN16, kuvassa 3). Mikäli kentässä näkyy jokin muu nimike, niin napsauta suurennuslasista ja valitse kyseinen putkikomponentti, kuvassa 4).
 • Kierrä istukkaventtiili kerran 90 astetta oikealle, jolloin käsipyörän varsi osoittaa y-akselin suuntaan, kuvassa 5).
 • Hyväksy putkikomponentin paikka ja asento > Tilannekohtainen toiminto: OK.
 • Ohjelma tunnistaa laippaparin ja avaa ikkunan Ruuvien pituuden laskenta, kuvassa 6).
 • Ohjelma laskee automaattisesti näiden laippojen pulttipintojen välisen etäisyyden ja tarjoaa sopivia liitoskomponentteja, mikäli putkiluokalle on määritetty liitoskomponentit.
 • Kuittaa ikkuna Ruuvien pituuden laskenta OK-painikkeella, kuvassa 7).
 • Lisää seuraavaksi tiiviste ja kauluslaippa kuten edellä tehtiin.


Putkilinjan koron määrittäminen

 • Mallin geometriaa voi hyödyntää putkilinjan reitittämisen aikana monin tavoin.
 • Toiminto Putkilinjan lisäys pitäisi yhä olla aktiivisena.
 • Siirrä kursoria niin, että voit näyttää rakennuksen lattian, kuvassa 1). Kursorin ristin oikeaan alakulmaan tulee tason symboli, kun osoitat tasoa.
 • Tilannekohtainen toiminto: Haku > Aseta paikallinen nollapiste (Q), kuvassa 2).
 • Varmista, että putken keskilinjan pää on lattian yläpuolella > Syötä etäisyys näppäimistöltä käyttäen numeronäppämiä > Etäisyys = 3300, kuvassa 3) > Hyväksy mitta Enter-painikkeella näppäimistöltä.
 • Putken pää on nyt 3300 mm korkeudella lattian pinnasta.
 • Tilannekohtainen toiminto: Lukitus > X akselille (U), kuvassa 4).
 • Syötä etäisyys näppäimistöltä käyttäen numeronäppämiä > Etäisyys = 1150 > Hyväksy mitta Enter-painikkeella näppäimistöltä.
 • Ohjelma lisää käyrän suorien osuuksien väliin automaattisesti.


Putkilinjan reitittäminen säiliölle asti

 • Jatketaan putkilinjan reitittämistä.
 • Tilannekohtainen toiminto: Lukitus > Y akselille (I), kuvassa 1).
 • Siirrä kursori supistuskartion putkikahvalle ja napsauta hiiren vasenta painiketta, kuvassa 2).
 • Putken pää on nyt kahvan tasalla 3300 mm korkeudessa.
 • Tilannekohtainen toiminto: Lukitus > X akselille (U), kuvassa 3).
 • Siirrä kursori linjaviivan B kohdalle, kuvassa 4) >Tilannekohtainen toiminto: Haku > Aseta paikallinen nollapiste (Q), kuvassa 5).
 • Varmista, että putken keskilinjan pää linjaviivan B oikealla puolella > Syötä etäisyys näppäimistöltä käyttäen numeronäppämiä > Etäisyys = 250 > Hyväksy mitta Enter-painikkeella näppäimistöltä.
 • Tilannekohtainen toiminto: Lukitus > Z akselille (O), kuvassa 6).
 • Siirrä kursori supistuskartion putkikahvalle ja napsauta hiiren vasenta painiketta.
 • Siirrä kursori uudestaan supistuskartion putkikahvalle ja napsauta hiiren vasenta painiketta.
 • Nyt putkilinja on "perillä". Voit sammuttaa putkenvedon > Tilannekohtainen toiminto: Sulje.


Putkilinjan kiinnittäminen paikoilleen

 • Putkikomponentit saavat liitoskohtiin automaattisesti ehdon Kahvaliitos, kuvassa 1).
 • Kahvaliitokset pitävät putkikomponentit kiinni toisissaan, mutta ne eivät sido niitä ympäristöön.
 • On suositeltavaa kiinnittää muutama keskeinen putkikomponentti paikoilleen.
 • Valitse mallista tai kokoonpanopuusta yksi käyristä, joka on 3300 mm korkeudella, kuvassa 2) > Tilannekohtainen toiminto: Ehdot > Kiinnitä, kuvassa 3).
 • Voi halutettasi kiinnittää myös esimerkiksi venttiilin paikoilleen.


Laippaliitoksen lisääminen putkilijalle jälkikäteen

 • Toiminto Lisää putkikomponentti > Lisää laippa, kuvassa 1).
 • Valitse putkiluokaksi E16C1B ja nimelliskooksi (DN) 65.
 • Valitse kansio Laipat.
 • Valitse putkikomponentti fl_wnrf ja tuplanapsauta putkikomponenttia.
 • Laippa on nyt kursorin päässä.
 • Siirrä kursori putkilinjan keskiviivan päälle ja napsauta hiiren vasenta painiketta.
 • Laippa kulkee nyt putkilinjan suoran osuuden keskiviivan suuntaisesti, kun siirrät kursoria.
 • Siirrä kursori linjaviivan 4 kohdalle, kuvassa 2) >Tilannekohtainen toiminto: Haku > Aseta paikallinen nollapiste (Q).
 • Siirrä kursoria kohti pumppua ja syötä laipan etäisyys linjaviivasta käyttäen numeronäppämiä näppäimistöltä > Etäisyys = 750 > Hyväksy mitta Enter-painikkeella näppäimistöltä.
 • Lisää tiiviste, laippa ja kiinnitystarvikkeet.
 • Tilannekohtainen toiminto: Sulje.
 • Ohjelma katkaisee putken ja jakaa sen kahteen osaan, kun laippapari on lisätty linjalle.

Laippaliitoksen lisääminen putkilijalle jälkikäteen leikepöydän kautta

 • Valitse juuri lisäämäsi laipat ja tiiviste joko mallista tai kokoonpanopuusta, kuvassa 3).
 • Tilannekohtainen toiminto: Leikepöytä > Kopioi, kuvassa 4).
 • Liitä laippapari kokoonpanoon > Tilannekohtainen toiminto: Leikepöytä > Liitä, kuvassa 5).
 • Laippapari on nyt kursorin päässä.
 • Kierrä laippaparia kahdesti 90 astetta X-akselin ympäri, kuvassa 6).
 • Siirrä kursori putkilinjan keskiviivan päälle ja napsauta hiiren vasenta painiketta.
 • Laippa kulkee nyt putkilinjan suoran osuuden keskiviivan suuntaisesti, kun siirrät kursoria.
 • Siirrä kursori linjaviivan 2 kohdalle >Tilannekohtainen toiminto: Haku > Aseta paikallinen nollapiste (Q).
 • Siirrä kursoria poispäin pumppusta ja syötä laipan etäisyys linjaviivasta käyttäen numeronäppämiä näppäimistöltä > Etäisyys = 750 > Hyväksy mitta Enter-painikkeella näppäimistöltä.
 • Tilannekohtainen toiminto: Sulje.
 • Toinen laippapari on nyt paikallaan.


Putkilinjan linjaposition määrittäminen

 • Mikäli et aiemmin määrittänyt linjapositioita linjallesi, tee se nyt.
 • Tilannekohtainen toiminto: Putkistot > Aseta linjapositio, kuvassa 1).
 • Osoita mikä tahansa putkikomponentti linjasta ja ohjelma merkkaa linjan, kuvassa 2).
 • Syötä Linjapositio-kenttään linjan positio EXP-P1 ja kuittaa ikkuna OK-painikkeella, kuvassa 3) ja 4).
 • Tilannekohtainen toiminto: Sulje.
 • Putkilinja on nyt positioitu.

Venttiilin laiteposition määrittäminen

 • Venttiilin laitepositio (varustepositio) tulee näkyviin isometripiirustukseen.
 • Valitse venttiili joko mallista tai kokoonpanopuusta > Putkistot-välilehti aukeaa, kuvassa 5).
 • Työkalu Nimiketiedot > Nimiketiedot-ikkuna aukeaa, kuvassa 6) ja 7).
 • Kirjoita kenttään Laitepositio venttiiliin positio V001, kuvassa 8).
 • Sulje Nimiketiedot-ikkuna OK-painikkeella.Tallenna malli

 • Palaa pääkokoonpano tasolle > Työikkuna > Hiiren oikea painike  > OK. Tämä tallentaa samalla alikokoonpanoon tehdyt muutokset arkistoon.
 • Tallenna myös pääkokoonpano: Tiedosto> Tallenna tai napsauta 
  tai näppämistöltä
  +
  .


Voit ladata tästä tarvittaessa harjoituksen 4 lopputuloksen (EXP-PIPELINES.vxz). (329 KB)

Tämä siirtopaketti perustaa projektin EXP ja ja lisää arkistoon mallit EXP-PIPELINES.

Mikäli teit jo harjoituksen itse, niin tämän siirtopaketin käyttö ei ole suositeltavaa ellet nimennyt projektiasi ja mallejasi eri tavalla kuin harjoituksessa kehotettiin.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.