Skip to main content
Skip table of contents

3. Käytä Vertex-selaimia

Harjoitus 3: Vertexin selainten käyttäminen


Versio yhteensopivuus

Harjoitus on toteutettu 26.0 (Vertex 2020) versiolla.

Tässä harjoituksessa opimme

 • Käyttämään selaimia objektien avaamiseen ja lisäämiseen.
 • Ymmärtämään perusselaimen ja lisäysselaimen eroavaisuuksia.
 • Lisäämään selaimiin suosikkejamme.
 • Lukitsemaan selaimen jatkuvasti näkyville.
 • Olemaan käyttämättä Windowsin resurssien hallintaa Vertex-arkistoissa olevien mallie tai piirustusten tai projektien muokkaamiseen, poistamiseen tai lisäämiseen.

Käytetyt toiminnot:

 • B (= Avaa ja sulje perusselain).
 • Avaa-toiminnallisuus.
 • Lisää-toiminnallisuus.
 • Pikahaku.
 • Selailun tulosten suodatus.
 • Selaimen kiinnitys.
 • Selaimen monistaminen.
 • Poista arkistoitu.

Yleisselain


Avaa yleisselain ("B-selain")

 • Paina B-näppäintä
  tämä avaa yleisselaimen
 • Toinen B-näppäimen painallus sulkee yleisselaimen.

Yleisselain jakautuu seuraavasti:

Historia

 • Tämän alla hakemistoja, kuten Viimeisimmät ja Eilen, jonne kertyy tietoa käsittelemistäsi malleista, piirustuksista ja kirjastokomponenteista

Suosikit

 • Tämän alle voit perustaa kansioita tilannekohtaisella toiminnolla Uusi kansio.
 • Kansion alle voi siirtää haluamiasi Vertex-tiedostoja.

Projektit

 • Tätä kautta löytyy pikalinkit projekteihin.

Dokumentit

 • Jakautuu kahteen pääkansioon Malli ja Piirustus.
 • Kunkin kansion alla on Picts-kansio ja kaikki järjestelmässä olevat projektit, joissa on tiedostoja.

Kirjastot

 • Kirjastot jakautuvat pääkansioihin seuraavasti
  • Komponentit sisältää kokoonpanoihin lisättävissä olevia komponentteja (3D-malleja).
  • Profiilit sisältää pääosin kokoonpanoihin lisättävissä olevia profiilipoikkileikkauksia (3D-malleja).
  • Putket sisältää kokoonpanoihin lisättävissä olevia putkikomponentteja (3D-malleja).
  • Piirteet sisältää osamalleihin istutettavia piirteitä (yksityiskohtia), jotka voivat olla joko ainetta lisääviä tai ainetta poistavia tai sekä että (3D-malleja).
  • Luonnokset sisältää osamallien luonnokseen lisättäviä luonnoksia (tasossa olevia viivageometriaa sisältäviä 3D-malleja)
  • Symbolit sisältävää piirustuksiin lisättäviä symboleita tai 2D-komponentteja.
  • Profiilien trimmausosat sisältävää kokoonpanoissa olevien profiilien keskinäistä trimmausta ohjaavia työkaluja (3D-malleja).
 • Kaikki em. kirjastot jakautuvat kahteen osaan Omat ja Vakiot, heti sen jälkeen, kun asiakas on itse kirjastoinut ao. kirjastoon jotain.

Käytä pikahakua

Kirjoita selaimen vasemman yläkulman pikahakukenttään merkkijono.

 • Ohjelma lähtee etsimään löydöksiä kun pysäytät merkkijonon syöttämisen hetkeksi ja listaa löydökset.
 • Kohdistaa haun tunnuksiin ja kuvauskenttien sisältöihin ja listaa löydökset.
 • Kohdistaa haun vain tunnuksiin. Tässä on käytettävä koko merkkijonoa tai * (tähteä)
 • Avaa mallin, jos sen tunnus on kokonaan kirjoitettu pikahakukenttään.
 • Päivittää selaimen. Tätä saatetaan tarvita, jos ohjelman käynnistyksen jälkeen on kirjastoitu erilaisia objekteja, jotka eivät vielä toistaiseksi näy selaimessa.

Säädä hakuasetuksia, esim. pikahaun nopeutta

 • Säädä painikkeella Muokkaa asetuksia.


Pikahaun käynnistysnopeus

Oletusviive on yksi sekunti. Eli jos pidät merkkijonoa kirjoittaessasi sitä pidemmän tauon, ohjelma aloittaa etsinnän ja löydösten listauksen.

 • Jos tämä on mielestäsi liian nopea, niin säädä asiaa liukukytkimellä.
 • Oikea laita vastaa kolmen sekunnin viivettä.
 • Voit myös poistaa välittömän pikahaun valitsemalla valintanapin Ei käytössä.
  • Tällöin haku lähtee käyntiin vain painikkeilla
   tai
   .

Kohdista haku tarkemmin hakukortin avulla

Voit käyttää hakukorttia syöttääksesi kenttäkohtaisesti merkkijonoja, joiden perusteella etsitään ehdot täyttäviä tuloksia.

Hakukortin saat esille, kun napautat piirrepuusta kohtia:

 • Projektit ja (Projektit >) Etsi projekteja.
 • (Dokumentit >) Malli.
 • (Dokumentit >) Piirustus.


Täytä korttia tarpeen mukaan:

 • Kirjoita kenttään merkkijono tai merkkijono* (tähti toimii jokeri-merkkinä).
 • Rajahaku-kohtiin voit syöttää ala- ja/tai ylärajat, esim. päivämäärärajat (katso muoto esivalintapainikkeesta).
 • Kortin Projekti-kentän painike A lisää hakuehdoksi aktiivin projektin, jos joku projekti on aktiivinen.


Hakeminen:

 • Hae-painike käynnistää haun ja listaa ehdot täyttäneet mallit/piirustukset.
 • Avaa-painike avaa suoraan ensimmäisen hakuehdot täyttäneen mallin/piirustuksen.
 • Takaisin-painike poistaa hakukortin ja palaa selaimeen.


Säädä haluamasi näkymä löydettyihin objekteihin

Voit valita, miten selain esittelee löydökset.

 • Napauta kerran jotain löydöstä.
 • Tilannekohtainen toiminto: Näkymä.
 • Jatkovalikosta voi valita haluamasi tavan listata objektit.Oikealla alakuvassa esimerkit:

 • Vasemmalla on valinta: Kuvakkeet ja tiedot.
 • Oikealla on valinta: Pienet kuvakkeet.

Suodata hakutuloksia

Varsinkin jos valittavien objektien listasta on tulossa pitkä, voit suodattaa hakutuloksia tunnuksen, kuvauksen sekä kirjaston tai projektin suhteen.


Kaksi tapaa suodattaa:

 • Kirjoita merkkijono otsikon alle kenttään ja odota hetki (pikahaun viive), jolloin ohjelma näyttää vain ne objektit, joissa merkkijono esiintyy.
 • Valitse suodatus-painike (suppilo
  ), joka listaa kaikki merkkijonot joita listatuilla objekteilla on ao. kentässä.
  • Valitse jokin rivi ja paina OK, jolloin ohjelma näyttää vain ne objektit, joilla valittu rivi esiintyy.Katso objektiin liittyvää lisäinformaatiota

 • Pysäytä kohdistin hetkeksi objektin päälle.
 • Ohjelma avaa lisätietovalikon, joka poistuu näytöltä, kun siirrät kohdistinta.


Mallit ja piirustukset

 • Lisätiedoissa esitellään osa arkistokortilla olevista tiedoista sekä selaimessa näkyvä kuva.


Piirteet ja komponentit

 • Lisätiedoissa esitellään ao. objektille erikseen luotu ja tallennettu kuva, jossa on variointiin liittyvää informaatiota.
 • Tällaista erillistä kuvaa ei ole tehty kaikille kirjastokomponenteille, ei esim. niille joita ei ole tarpeen varioida.


Oikealla ylhäällä esimerkki arkiston selaimesta.

Oikealla alhaalla esimerkki piirrekirjaston selaimesta.

Objektin valinnan tilannekohtaiset toiminnot

Kun objekti on valittu (yksi napsautus), niin tilannekohtaisen valikon sisältö riippuu siitä, mikä mallinnustila on aktiivinen ja onko valinta tehty arkistosta vai kirjastosta.


Oikealla olevan kuvan esimerkit (mallinnustila - arkisto/kirjasto):

 • Vasen yläkulma: Kokoonpano - Malliarkisto.
 • Oikea yläkulma: Kokoonpano - Komponenttikirjasto.
 • Vasen alakulma: Osamalli - Piirrekirjasto.
 • Oikea alakulma: Osamallin luonnos - Luonnoskirjasto.


Objektin avaaminen yleisselaimella

 • Kaksoisnapsautus avaa objektin omaan ikkunaansa.
 • Huomaa että kaksoisnapsautus ei lisää komponenttia kokoonpanoon tai piirrettä osamalliin.


Objektin lisäys

Yleisselainta käytettäessä voit lisätä objektin kohteeseen (esim. mallin kokoonpanoon, piirteen osaan tai luonnoksen osamallin luonnokseen)

 • Tartu objektiin ja raahaa sitä pikkuisen sivuun (1 .. 2cm) ja vapauta hiiren valintapainike tai
 • Tilannekohtaisella toiminnolla: Lisää (tai Liitä kirjastopiirre tai Lue luonnos).


Erikoistapaus kokoonpanossa: Lisää origoon.

 • Joissain tapauksissa osat tai alikokoonpanot on mallinnettu siten, että ne ovat kelvollisissa paikoissa toistensa suhteen, jos ne sijoitetaan kokoonpanon origoon.

Selaimen monistus

 • Painike
  avaa uuden selaimen samasta kohtaa.
 • Tästä on hyötyä vain jos selain on kiinnitetty jatkuvasti näkyviin (Pinni
  alaspäin).
  • Tästä selaimen kiinnityksestä myöhemmin tässä harjoituksessa lisää.
 • Kun yleisselaimia on monistettu, niin ne kaikki tottelevat kerralla
  B-näppäintä.

Lisäysselaimet


Lisäysselaimet käynnistyvät mm. tilannekohtaisilla toiminnoilla, kuten:

 • Kokoonpanossa: Lisää > Malli / Komponentti / Profiili jne.
 • Osamallissa: Liitä kirjastopiirre > Lisäten ainetta / Poistaen ainetta / Pyyhkäise lisäten / Pyyhkäiset poistaen.
 • Luonnoksessa: Lue luonnos > Korvaa / Täydennä.
 • Piirustuksessa: Lue symboli.


Lisääminen lisäysselaimella

 • Kaksoisnapsauta objektia siirtyy lisäämään objektia kohteeseen.
 • Myös Tarttumalla objektiin ja raahaamalla sitä pikkuisen sivuun (1 .. 2cm) ja vapauttamalla hiiren valintapainike siirtyy lisäämään objektia kohteeseen.


Yleistä selaimista


Kiinnitä selain jatkuvasti näkyville

Varsinkin jos käytettävissä on kaksi tai useampia näyttöä, voi työskentelyä joissain tapauksissa nopeuttaa, kun jättää selaimen auki.

 • Jätä selain auki oikean yläkulman pinni-painikkeella.
 • Kun pinni on alaspäin, jää selain auki lisäyksen tai avauksen jälkeen.

Suosikkikansion hallinta

Suosikeihin voit kerätä useimmin käytettäviä objekteja, joiden lisääminen tällöin nopeutuu.

 • Suosikkeihin kannattaa perustaa alakansioita, ainakin jos haluat lisätä monia objekteja suosikeihin.
  • Tilannekohtainen toiminto: Uusi kansio.
 • Tarpeettoman suosikkikansion voit poistaa, ilman että sinne lisätty objekti poistuu.
  • Tilannekohtainen toiminto: Poista kansio.

Lisää objekti suosikkeihin

 • Napsauta objektia.
 • Tilannekohtainen toiminto: Lisää suosikkeihin.
 • Valitse kansio, jonne objekti lisätään.


Raahaa objekti suosikit-kansion alakansioon

 • Napsauta objektia.
 • Raahaa se (hiiren valintapainike pohjassa) suosikki-kansioon tai alakansioon ja vapauta hiiren valintapainike kansion päällä.

Objektin poistaminen selaimen avulla

Arkistossa olevia malleja ja piirustuksia voi poistaa selaimen avulla. Kirjastoissa olevia objekteja et voi poistaa selaimen avulla.

 • Valitse malli tai piirustus.
 • Tilannekohtainen toiminto: Poista arkistoitu.
  • Jos poistat mallin, jolla on piirustus, niin ohjelma kysyy varmistuksen "Poista arkistoitu ja siihen liittyvät tiedostot".
  • Toisin sanoen, jos poistat mallin, niin siihen liittyvät piirustukset poistetaan myös.
  • Piirustuksen voit poistaa, jolloin malli jää edelleen arkistoon.

Windowsin resurssien hallinnan käyttäminen


Älä koskaan käytä Windowsin resurssien hallintaa arkistoiduille objekteille

Vertex G4:ssä mallit ja piirustukset löytyvät Windowsista tiedostoina ja projektit löytyvät Windowsista kansioina, mutta näihin objekteihin liittyy aina myös tietokannoissa olevaa tietoa.

 • Älä poista Windowsin resurssien hallinnan keinoin malleja, piirustuksia tai projekteja, sillä muutoin arkisto tuntee edelleen nuo mallit, piirustukset tai projektit, mutta koska tiedostoa (tai kansiota) ei enää ole, niin niitä ei voi aukoa tai esim. päivittää kokoonpanoon.
 • Älä muuta piirustuksen, mallit ja projektin nimeä Windowsin resurssien hallinnan keinoin, sillä malleja, piirustuksia ja projekteja käsitellään Vertex-arkiston keinoin, joka osaa hakea oikean tiedoston arkistossa olevan nimen perusteella.

Käytä Windowsin resurssien hallintaa

 • Jos kirjastoissa olevia objekteja pitää poistaa kirjastosta.
 • Jos haluat järjestää kirjastossa olevia objekteja eri kansioihin.
 • Jos haluat luoda uusia kansiota kirjastoihin (tämä onnistuu myös Vertexin keinoin, kun olet kirjastoimassa uutta objektia).
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.