Skip to main content
Skip table of contents

Laitossuunnittelun perusteet

Yleistä

Tämän sivuston avulla opit ymmärtämään Vertex G4Plant -ohjelman rakennetta ja käyttämään laitossuunnittelun työkaluja.

  • Sivusto on luotu periaatteen "Tekemällä oppii"-mukaisesti ja tässä tutustutaan aiheeseen käytännön harjoitusten kautta. Harjoitusten mallit ja piirustukset on pidetty yksinkertaisina, mutta niiden avulla tutustut ohjelman työkaluihin, joita voit sitten itse soveltaa omassa suunnittelussa.
  • Suosittelemme käymään harjoitukset läpi numerojärjestyksessä

Taustatiedot

Versio yhteensopivuus

Harjoitukset on toteutettu 27.0 (Vertex 2021) versiolla.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.