Skip to main content
Skip table of contents

5. Primääri- ja sekundäärikannakointi

Harjoitus 5: Kannakkeiden lisääminen

Harjoituksen tavoitteena on lisätä putkilinjalle primäärikannakkeet ja sekundäärikannakkeet näitä tukemaan.

Harjoituksen arvioitu kesto on 10 minuuttia.

Versio yhteensopivuus

Harjoitus on toteutettu 27.0 (Vertex 2021) versiolla.

Tämä harjoituksen osio tullaan päivittämään vuoden 2024 alkupuoliskolla vastaamaan version 30.0 (Vertex 2024) uusittuja primäärikannakkeita.

Tässä harjoituksessa opimme

 • Primäärikannakkeen lisääminen.
 • Sekundäärikannakkeen lisääminen.
 • Kannakkeen positiointi.

Käytetyt toiminnot

 • Primäärikannakkeiden lisäys
 • Projektio päältä
 • Tilannekohtainen toiminto: Ehdot > Kiinnitä
 • Tilannekohtainen toiminto: Sulje
 • Varioituvien sekundäärikannakkeiden lisäys
 • Tilannekohtainen toiminto: Haku > Aseta paikallinen nollapiste (Q).
 • Tilannekohtainen toiminto: Lukitus > Z akselille (O).
 • Tilannekohtainen toiminto: Mittataulukko
 • Positiot > Aseta kannakepositio
 • Tallenna


Avaa pääkokoonpanon malli

 • Avaa harjoituksen pääkokoonpanon malli (EXP-MAIN.vxm).
 • Avaa yleisselain näppäimellä B ja etsi kohta Dokumentit.
 • Dokumentit-kohta jakautuu kahteen pääkansioon Malli ja Piirustus.
 • Etsi projektisi kansio kohdasta Malli ja tuplanapsauta päämallisi auki.
 • Tutustu selaimien käyttöön tarkemmin täällä.


Muokkaa putkisto-mallia

 • Valitse putkisto-malli (EXP-PIPELINES) kokoonpanopuusta.
 • Tilannekohtainen toiminto: Muokkaa tai tuplanapsauta rakennus-mallia kokoonpanopuusta.
 • Olet nyt muokkaamassa putkistot-mallin sisältöä. Muiden kokoonpanojen kuvakkeet näkyvät kokoonpanopuuussa epäterävinä ja muokattavissa olevan kokoonpanon kuvake on terävä.


Primäärikannakkeen lisäys

Lisätään putkilinjalle kaksi tavallista liukukannaketta linjaviivojen 2, 3 ja 4 kohdalle.

Kannaketyypin valinta ja tietojen määritys

 • Työkalu Primäärikannakkeen lisäys, kuvassa 1).
 • Valitse kannaketyyppi -ikkuna aukeaa, kuvassa 2).
 • Valitse kansio liuku, kuvassa 3).
 • Valitse kannaketyyppi 1.bmp ja tuplanapsauta kuvaketta, kuvassa 4).
 • Seuraava toimenpide on: Osoita putki (mikäli haluat valita putkikoon listalta, niin osoita ilmaa) > Osoita y-akselin suuntainen suora putkiosuus linjaviivan 2 tuntumasta.
 • Määritä seuraavaksi Primäärikannakkeen tiedot, kuvassa 5).
  • Voit syöttää Kannakeposition S0001 käsin tai käyttää toimintoa Kannakepositio sarjasta tai voit jättää kentän tyhjäksi tässä vaiheessa ja lisätä sen myöhemmin, kuvassa 6) ja 7).
  • Kannake poimii putkilinjan position ja muut tiedot putkilinjalta.
  • Määritä Tyyppi pudotusvalikon avulla ja valitse (1) Matala, kuvassa 8).
  • Voit myös kääntää putkisankaa tarvittaessa 45 astetta aktivoimalla valintaruudun Sanka 45°, kuvassa 9).
  • Kannakkeen oletusmateriaali on teräs S235JR SFS-EN 10025-2. Jos haluat käyttää toista materiaalia, niin syötä materiaali käsin kenttään Materiaali tai hyödynnä pudotusvalikkoa materiaalin valinnassa, kuvassa 10).
  • Sulje ikkuna OK-painikkeella, kuvassa 11).


Primäärikannakkeiden paikoittaminen putkilinjalle

 • Edellisen vaiheen työvaiheiden jälkeen primäärikannake seuraa nyt valitun suoran putkiosuuden keskilinjaa ja kursorin liikkeitä, kuvassa 1).
 • Napsauta tämän jälkeen työkalunauhasta painiketta Projektio päältä, kuvassa 2).
 • Osoita nyt linjaviiva 2 geometriasta, kuvassa 3) > Ohjelma lisää tähän kohtaa ensimmäisen kannakkeen.
 • Kannakkeen lisäys on yhä päällä > Osoita linjaviiva 3.
 • Ikkuna Primäärikannakkeen tiedot aukeaa > Määritä kannakkeen positioksi S0002 ja sulje ikkuna OK-painikkeella, kuvassa 4) ja 5) > Ohjelma lisää tähän kohtaa toisen kannakkeen.
 • Kannakkeen lisäys on yhä päällä > Osoita linjaviiva 4.
 • Toista edellä tehdyt vaiheet ja määritä kolmannen kannakkeen positioksi S0003.
 • Kolmas ja viimeinen kannake on nyt paikoillaan.
 • Tilannekohtainen toiminto: Sulje.
 • Valitse kaikki kannakkeet joko mallista tai kokoonpanopuusta (Ctrl + hiiren vasen painike) >Tilannekohtainen toiminto: Ehdot > Kiinnitä.


Sekundäärikannakkeen lisäys

Lisätään kolmelle primäärikannakkeelle sopivat sekundäärikannakkeet hyödyntäen varioituvia kannakemalleja ja pilareja.

Sekundäärikannakkeiden paikoittaminen pilarilinjalle

 • Työkalu Varioituvien sekundäärikannakkeiden lisäys, kuvassa 1).
 • Valitse kansio plant > Sekundaarikannakkeet > PSK 7390 >Rakenne A, kuvassa 2).
 • Valitse kannake PSK7390_A2 ja tuplanapsauta, kuvassa 3).
 • Kuittaa Mittataulukko-ikkuna OK-painikkeella kiinni.
 • Sekundaarikannake näkyy nyt kursorin päässä.
 • Kierrä kannaketta kaksi kertaa 90 astetta Z-askelin ympäri, kuvassa 4).
 • Käännä kokoopanoa niin, että näet linjaviivojen risteyksessä 2-B olevan pilarin yläpään.
 • Vie kursori kyseisen pilarin yläpäähän ja etsi viivan keskipiste kuten kuvan kohdassa 5).
 • Tilannekohtainen toiminto: Haku > Aseta paikallinen nollapiste (Q).
 • Tilannekohtainen toiminto: Lukitus > Z akselille (O).
 • Osoita primäärikannakkeen pohjasta piste, viiva tai pinta, kuvassa 6).
 • Ohjelma lisää tähän kohtaa ensimmäisen sekundäärikannakkeen.
 • Toista paikallisen nollapisteen asetus ja sekudäärin paikoitus linjaviivaston risteyksissä 3-B ja 4-B oleville pilareille.
 • Näin kokoonpanossa on lopulta kolme sekundäärikannaketta.

Sekundäärikannakkeiden muokkaaminen ja kiinnittäminen

 • Valitse yksi sekundäärikannakkeista kokoonpanopuusta ja tuplanapsauta mallia tai tilannekohtainen toiminto: Mittataulukko.
 • Muuta Mittataulukko-ikkunan kenttään L arvo 500, kuvassa 1).
 • Sulje ikkuna OK-napilla, kuvassa 2).
 • Kanneen vaakaprofiilin mitta muuttuu vastaamaan 500 mm, kuvassa 3).
 • Toista kahdelle muulle sekundäärikannakkeelle.
 • Valitse kaikki kannakkeet joko mallista tai kokoonpanopuusta (Ctrl + hiiren vasen painike) >Tilannekohtainen toiminto: Ehdot > Kiinnitä.


Kannakkeiden positiointi

 • Primäärikannakkeet voi positioida myös paikoituksen jälkeen. Sekundäärikannakkeet voi positioida vain tällä tekniikalla.
 • Työkalu Positiot > Aseta kannakepositio, kuvassa 1).
 • Seuraava toimenpide on: Osoita kannakepositioon kuuluvat osat mallista. Mikäli sekundäärikannakkeeseen kuuluun useampi osa, niin ne tulee osoittaa yksitellen, kuvassa 2).
 • Hyväksy valitut osat > Tilannekohtainen toiminto: OK.
 • Ikkuna Kannekeposition asetus aukeaa, kuvassa 3) > Syötä Kannakepositio käsin tai käytä toimintoa Hae sarjasta, kuvassa 4) > Sulje ikkuna OK-painikkeella, kuvassa 5).
 • Positioi haluamasi kannakkeet.
 • Tilannekohtainen toiminto: Sulje.
 • Kannakointi on nyt valmis.


Tallenna malli

 • Palaa pääkokoonpano tasolle > Työikkuna > Hiiren oikea painike  > OK. Tämä tallentaa samalla alikokoonpanoon tehdyt muutokset arkistoon.
 • Tallenna myös pääkokoonpano: Tiedosto> Tallenna tai napsauta 
  tai näppämistöltä
  +
  .


Voit ladata tästä tarvittaessa harjoituksen 5 lopputuloksen (EXP-PIPELINES.vxz). (611 KB)

Tämä siirtopaketti perustaa projektin EXP ja lisää arkistoon mallin EXP-PIPELINES, jossa on nyt mukana myös kannakkeet.

Mikäli teit jo harjoituksen itse, niin tämän siirtopaketin käyttö ei ole suositeltavaa ellet nimennyt projektiasi ja mallejasi eri tavalla kuin harjoituksessa kehotettiin.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.