Skip to main content
Skip table of contents

7. Osaluettelot

Harjoitus 7: Osaluetteloiden teko kokoonpanosta

Harjoituksen tavoitteena on tehdä kaksi osaluetteloa Excel-tiedostoon. Käytämme kahta eri listaustekniikka listojen muodostamiseen.

Harjoituksen arvioitu kesto on 10 minuuttia.

Versio yhteensopivuus

Harjoitus on toteutettu 27.0 (Vertex 2021) versiolla.

Tässä harjoituksessa opimme

 •  Tuottamaan osaluetteloita kahdella eri toiminnolla.

Käytetyt toiminnot

 • Osaluettelo
 • Mallin näkyvien osien osatiedot
 • Piilota
 • Palauta piilotetut
 • Tallenna


Avaa pääkokoonpanon malli

 • Avaa harjoituksen pääkokoonpanon malli (EXP-MAIN.vxm).
 • Avaa yleisselain näppäimellä B ja etsi kohta Dokumentit.
 • Dokumentit-kohta jakautuu kahteen pääkansioon Malli ja Piirustus.
 • Etsi projektisi kansio kohdasta Malli ja tuplanapsauta päämallisi auki.
 • Tutustu selaimien käyttöön tarkemmin täällä.


Toiminto Osaluettelo

 • Toiminnolla Osaluettelo voit tehdä kokoonpanosta erilaisia listauksia.
 • Kokoonpano-välilehti > Osaluettelo, kuvassa 1) tai vaihtoehtoisesti tilannekohtainen toiminto: Osaluettelo.
 • Osaluettelon keräys -ikkuna aukeaa > Valitse Tulostusformaatti pudotusvalikon avulla: Putkistot (1), summalista Exceliin, kuvassa 2) ja 3).
 • Valitse Vyörytys-kenttään arvo Vyörytys loppuun, kuvassa 4).
 • Lopuksi käynnistä luettelon teko OK-painikkeella, kuvassa 5).
 • Valitse kohde, johon tallennat tiedoston piping.xls ja tallenna tiedosto.
 • Listaus aukeaa tämän jälkeen Exceliin.
 • Lataa tästä kyseinen Excel-tiedosto.
 • Kokeile erilaisia Tulostusformaatteja halutessasi.


Toiminto Mallin näkyvien osien tiedot

 • Tällä toiminnolla voit tarkastella kokoonpanossa sillä hetkellä näkyvien osien tietoja, käsitellä niitä tarvittaessa ja lopulta siirtää tiedot Exceliin.
 • Työkalun avulla voit tehdä nopeasti listauksia vapaammin kuin perinteisellä Osaluettelo-työkalulla.
 • Piilota rakennusmalli EXP-BUILDING > Valitse kokoonpano kokoonpanopuusta tai mallista > Tilannekohtainen toiminto: Piilotus... > Piilota (H).
 • Kokoonpano-välilehti > Mallin näkyvien osien tiedot, kuvassa 1).
 • Mallin näkyvien komponenttien osatiedot -ikkuna aukeaa, kuvassa 2).
 • Painikkeet ja toiminnot on esitelty kattavasti toiminnon ohjeessa, jonka saa auki napsauttamalla painiketta Ohje, kuvassa 3).
 • Seuraavaksi tehdään vastaava listaus kuin edellisessä kohdassa tällä työkalulla.
  • Napsauta vasemmassa alanurkassa olevaa harmaata ruutua, joka on pikasuodatus, kuvassa 4) > Valitse suodatusehto -ikkuna aukeaa, kuvassa 5) > Valitse rivi Putkikomponentit, kannakkeet, profiilit, kuvassa 6) > Aktivoi valintaruutu Jätä vain suodatetut rivit tietokantaan, kuvassa 7) > Sulje ikkuna OK-painikkeella, kuvassa 8).
  • Tee summalista näytössä olevista osista koodien mukaisesti napsauttamalla painiketta Näkyvät rivit koodien mukausesti summattuna, kuvassa 9) > Ikkuna Osatiedot summattuina koodien mukaisesti aukeaa, kuvassa 10).
  • Siirrä listaus Exceliin > Napsauta painiketta Vie Excel-pohjaan, kuvassa 11) > Valitse Excel-pohja Osat_kaikki.xlsx, kuvassa 12) > Avaa/Open, kuvassa 13) > Excel-tiedosto aukeaa.
  • Lataa tästä kyseinen Excel-tiedosto. (47 KB)
  • Tässä osaluettelossa näkyvät myös primäärikannakkeet ja sekundäärikannakkeiden teräsprofiilit. Tallenna Excel-tiedosto haluamaasi paikkaan sopivalla nimellä. Sulje tiedosto.
  • Sulje lopuksi G4Plantista ikkunat Osatiedot summattuina koodien mukaisesti ja Mallin näkyvien komponenttien osatiedot painikkeella OK.
 • Kokeile tehdä erilaisia listauksia halutessasi.
 • Palauta lopuksi piilotettu rakennusmalli > Tilannekohtainen toiminto: Palauta piilotetut (Ctrl+Shift+H).


Tallenna malli

 • Tallenna pääkokoonpano: Tiedosto> Tallenna tai napsauta 
  tai näppämistöltä
  +
  .JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.