Skip to main content
Skip table of contents

8. Layout-piirustukset

Harjoitus 8: Piirustusten tekeminen mallista

Harjoituksen tavoitteena on tehdä pääkokoonpanosta yksinkertainen layout-piirustus.

Harjoituksen arvioitu kesto on 5 minuuttia.

Versio yhteensopivuus

Harjoitus on toteutettu 27.0 (Vertex 2021) versiolla.

Tässä harjoituksessa opimme

 • Kuinka mallista tehdään piirustus
 • Kuinka piirustusta muokataan ja kuinka siihen voidaan lisätä kuvantoja
 • Annotoinnit
 • Osaluettelot

Käytetyt toiminnot

 • Piirustukset > Tilannekohtainen valikko: Uusi piirustus
 • Arkistotiedot
 • Linjaviivaston annotointi
 • Päivitä piirustus (F5)
 • Tallenna

Avaa pääkokoonpanon malli

 • Avaa harjoituksen pääkokoonpanon malli (EXP-MAIN.vxm).
 • Avaa yleisselain näppäimellä B ja etsi kohta Dokumentit.
 • Dokumentit-kohta jakautuu kahteen pääkansioon Malli ja Piirustus.
 • Etsi projektisi kansio kohdasta Malli ja tuplanapsauta päämallisi auki.
 • Tutustu selaimien käyttöön tarkemmin täällä.

Kertaa tarvittaessa mallin piirustuksen tekeminenUuden kokoonpanopiirustuksen tekeminen

Tee mallille piirustus

 • Valitse kokoonpanopuusta Piirustukset, kuvassa 1).
 • Tilannekohtainen toiminto: Uusi piirustus, kuvassa 2).

Ikkunassa Uusi piirustus, kuvassa 3):

 • Tunnus: Ohjelma ehdottaa tunnusta EXP-MAIN-3. Muuta tunnus muotoon EXP-MAIN, kuvassa 4).
 • Mittakaava: 1:50, kuvassa 5).
 • Lomake: A1, kuvassa 6).
 • Valitse projektio: a: edestä, kuvassa 7).
 • Valintaruuduista aktivoi: Myös putkiosille ja Apugeometria, kuvassa 8).
 • Tangentiaaliset viivat: Muotoviivana, kuvassa 9).
 • OK, kuvassa 10).

Ikkunassa Arkistotiedot:

 • Piirustus perii luontihetkellään mallin arkistotiedot, joita voit muuttaa tai täydentää halutessasi.

 • OK > Piirustus aukeaa ja tallentuu arkistoon. Tee tämä.
 • Peruuta > Piirustus aukeaa, mutta ei tallennu mihinkään.


Paikoita projektio piirustuksen vasenpaan yläkulmaan

Siirrä projektiota

 • Vie kohdistin lähelle Edestä-projektion reunoja, jolloin projektio saa huomiovärin.
 • Paina hiiren vasen painike pohjaan ja pidä se pohjassa. Raahaa samalla projektiota piirustuksen vasempaan yläkulmaan.
 • Paikoita projektio, nostamalla sormi vasemmalta hiiren painikkeelta.

Siirrä lomaketta

 • Jos projektiot ovat piirustuksessa "väärässä paikassa", niin voit projektioiden raahauksen sijaan raahata myös piirustuslomaketta.
 • Lomakkeen raahauksen jälkeen paina F5, jotta piirustuksen rajat lasketaan uudelleen.


Tee projektio päältä

 • Aktivoi Edestä-projektio, kuvassa 1).
  • Projektion ympärille ilmestyy neljä nuolta, jotka kuvaavat katsomissuuntia.
 • Napsauta ylhäällä olevaa nuolta, kuvassa 2).
  • Ohjelma "heittää" projektion projisiointi-sääntöjen mukaiselle puolelle, kuvassa 3).
 • Rahaa tarvittaessa kuvantoa ja napsauta se paikoilleen.


Annotoi linjaviivaston symbolit

 • Piirustus-välilehti > Työkalu Linjaviivaston annotointi, kuvassa 1).
 • Määritä Annotointitekstien korkeudeksi pudotusvalikon avulla 5, kuvassa 2) > OK, kuvassa 3).
 • Ohjelma lisää linjaviivaston viivojen symbolit projektioihin, kuvassa 4).


Piirustuksen osaluettelo

 • Piirustuksen osaluettelosta näet putkilinjan osat ja laitemallien tiedot.
 • Mikäli et tarvitse osaluetteloa, voit poistaa sen piirustuksesta:
  • Paina Alt-näppäin pohjaan näppäimistöltä ja napsauta sen jälkeen hiiren vasemmalla painikkeella osaluetteloa.
  • Osaluettelo on nyt valittu > Tilannekohtainen toiminto: Poista (Del).


Tarkasta piirustuksen arkistotiedot ja päivitä piirustus.

Piirustus perii luontihetkellään mallin arkistotiedot, joita voit muuttaa.

 • Toiminto Arkisto > Tiedot (kun piirustus on aktiivisena).
 • Täydennä ja muokkaa piirustuksen arkistotiedot mahdollisimman täydellisiksi.
  • Osa tiedoista näkyy piirustuslomakkeen otsikkotaulussa.
  • Osaa voit käyttää hakuehtona, jos haet piirustuksia toiminnolla Tiedosto > Avaa > Piirustus.
 • Poistu arkistokortin muokauksesta OK:lla ja päivitä piirustus F5-näppäimellä, jolloin otsikkotaulun tiedot päivittyvät.
 • Piirustus on nyt valmis.


Tallenna piirustus

 • Tiedosto > Tallenna tai paina
  tai
 • Sulje piirustus.


Tallenna malli

 • Tallenna pääkokoonpano: Tiedosto> Tallenna tai napsauta 
  tai näppämistöltä
  +
  .

Huomaa, että malli on tallennettava ainakin kertaalleen piirustuksen luonnin jälkeen, jolla mallin piirrepuuhun tallentuu tieto piirustuksesta.


Piirustuksen liittäminen jälkikäteen malliin

Jos unohdit mallin tallennuksen piirustuksen luonnin jälkeen, niin malli ja piirustus löytyvät arkiston kautta, mutta mallin piirrepuun kohta Piirustukset ei tunnista piirustusta.

Tilanteen voit korjata liittämällä arkistoitu piirustus malliin:

 • Valitse mallin piirrepuusta kohta Piirustukset.
 • Tilannekohtainen toiminto: Liitä arkistoitu piirustus.
 • Etsi piirustus arkistosta, esim. Viimeisimmät kansion alta, jos teit piirustuksen hetki sitten.
 • Valitse piirustus kaksoisnapsauttamalla sitä.
Voit ladata tästä tarvittaessa harjoituksen 8 lopputuloksen (EXP.vxz). (2 951 KB)

Tämä siirtopaketti perustaa projektin EXP ja lisää arkistoon mallit, kaikki piirustukset ja muut tiedostot. Käytännössä paketissa on kaikki mitä harjoituksissa 1-8 on tehty.

Mikäli teit jo harjoituksen itse, niin tämän siirtopaketin käyttö ei ole suositeltavaa ellet nimennyt projektiasi ja mallejasi eri tavalla kuin harjoituksessa kehotettiin.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.