Skip to main content
Skip table of contents

6. Isometripiirustukset

Harjoitus 6: Isometripiirustusten tuottaminen

Harjoituksen tavoitteena on lisätä putkilinjalle isometrien erikoissymboli, täydentää putkilinjan tietoja ja tehdä isometripiirustus linjasta. Lisäksi tutustutaan isometripiirustuksen sisältöön.

Harjoituksen arvioitu kesto on 10 minuuttia.

Versio yhteensopivuus

Harjoitus on toteutettu 27.0 (Vertex 2021) versiolla.

Tässä harjoituksessa opimme

 • Lisäämään isometrien erikoissymboleja putkilinjan malliin.
 • Täyttämään putkilinjan linjatiedot tietokantaan.
 • Tekemään isometripiirustuksia ja rekisteröimään isogen-modulin tarvittaessa.
 • Isometripiirustusten sisällön "lukemisen".


Käytetyt toiminnot

 • Isometrin erikoissymbolit
 • Nimiketiedot > Linjapositio > Linjaposition tiedot
 • Isometri valitusta positiosta
 • Tallenna

Avaa pääkokoonpanon malli

 • Avaa harjoituksen pääkokoonpanon malli (EXP-MAIN.vxm).
 • Avaa yleisselain näppäimellä B ja etsi kohta Dokumentit.
 • Dokumentit-kohta jakautuu kahteen pääkansioon Malli ja Piirustus.
 • Etsi projektisi kansio kohdasta Malli ja tuplanapsauta päämallisi auki.
 • Tutustu selaimien käyttöön tarkemmin täällä.


Isometrin erikoissymbolit

Putkilinjalle voidaan lisätä ns. isometrin erikoissymboleita, joiden avulla isometripiirustukseen tuotetaan lisää havainnollista tietoa. Näistä esimerkkinä mainittakoon virtausnuoli, isometrin jakopiste, läpiviennit seinän ja lattian läpi. Tässä harjoituksessa lisäämme putkilinjalle erikoissymbolin, jonka avulla saat haluamasi putkilinjan kohdan mitoitettua lähimpiin XY-tasossa oleviin linjaviivoihin.

Muokkaa putkisto-mallia

 • Valitse putkisto-malli (EXP-PIPELINES) kokoonpanopuusta.
 • Tilannekohtainen toiminto: Muokkaa tai tuplanapsauta rakennus-mallia kokoonpanopuusta.
 • Olet nyt muokkaamassa putkistot-mallin sisältöä. Muiden kokoonpanojen kuvakkeet näkyvät kokoonpanopuuussa epäterävinä ja muokattavissa olevan kokoonpanon kuvake on terävä.


Isometrin erikoissymbolin lisääminen

 • Välilehti Isometrit > Työkalu Isometrin erikoissymbolit, kuvassa 1).
 • Valitse komponenttityyppi -ikkuna aukeaa. kuvassa 2).
 • Valitse erikoissymboli reference-grid.bmp ja tuplanapsauta sitä, kuvassa 3).
 • Seuraavaksi Osoita putki > Valitse suora putkiosuus pumpun läheltä, joka kulkee x-akselin suuntaisesti 3300 mm korkeudella, kuvassa 4).
 • Paikoita symboli käyrän nurkkapisteeseen kuten kuvan kohdassa 5).
 • Tilannekohtainen toiminto: Sulje.
 • Ohjelma lisää kokoonpanoon paikallisen osan nimeltä Reference-Dimension.
 • Voit halutessasi lisätä myös muita erikoissymboleja putkilinjallesi samalla tekniikalla.


Putkilinjan tiedot

Putkilinjan tiedot siirtyvät isometrilomakkeen nimiöön, jos ne on täytetty. Tällaisia tietoja ovat mm. virtaava aine, eristys- ja saatto-tiedot.

 • Malli EXP-PIPELINES tulee olla muokattavissa.
 • Osoita joku putkilinjan osista > Putkistot-välilehti > Työkalu Nimiketiedot, kuvassa 1).

 • Ikkuna Nimiketiedot aukeaa, josta näet kyseisen putkikomponentin tiedot, kuvassa 2).
 • Napsauta painiketta Linjapositio, joka on ikkunan vasemmassa yläkulmassa, kuvassa 3).
 • Seuraavaksi aukeaa ikkuna Linjaposition tiedot, johon ohjelma täyttää automaattisesti joitain putkilinjan perustietoja, kuvassa 4).
 • Valitse Virtaava aine pudotusvalikosta, kuvassa 5) > Ikkuna Virtavat aineet aukeaa > Valitse ensin vasemmasta listasta ryhmä 6 Vedet ja lauhteet > Valitse tämän jälkeen oikean puoleisesta listata virtaava aine Kattilavesi - VKT > Lopuksi OK.
 • Täytä muita prosessitietoja mielesi mukaan käsin kirjoittamalla tai pudotusvalikoita hyödyntämällä > Sulje lopuksi Linjaposition tiedot -ikkuna OK-painikkeella, kuvassa 6).
 • Linjaposition tiedot ovat nyt tallessa.
 • Sulje lopuksi Nimiketiedot-ikkuna OK-painikkeella, kuvassa 7).
 • Palaa pääkokoonpano tasolle > Tilannekohtainen toiminto: OK. Tämä tallentaa samalla alikokoonpanoon tehdyt muutokset arkistoon.


Isometripiirustuksen tekeminen

 • Varmista, että olet pääkokoonpanon tasolla eli et enää ole muokkaamassa putkilinjan mallia.
 • Isometripiitustuksen generoimisen voi käynnistää joko välilehdeltä Kokoonpano tai Isometrit.
 • Voit myös osoittaa kokoonpanosta putkilinjaan kuuluvan putkikomponentin ja tilannekohtainen toiminto: Putkistot > Tee position isometri.
 • Isometrin voi tehdä yhdestä tai useammasta linjapositiosta kerralla:
  • Isometri valitusta positiosta, kuvassa 1).
  • Isometrit valituista positiosta, kuvassa 2).
 • Välilehti Isometrit > Isometri valitusta positiosta > Ikkuna Linjapositiot aukeaa, kuvassa 3).
 • Valitse linjapositio EXP-P1 > Voit täydentää linjaposition tietoja tarvittaessa painamalla napista Linjaposition tiedot, kuvassa 4).
 • Ohjelma alkaa tehdä isometripiirustusta, kun olet valinnut linjaposition ja painanut nappia OK, kuvassa 5).
 • Isogen vaatii rekisteröinnin toimiakseen eli jotta voit tehdä isometripiirustuksia. Ohjelma käynnistää rekisteröinnin automaattisesti, kun yrität ensimmäisen kerran tehdä isometripiirustuksen.
 • Vastaa Kyllä rekisteröintikysymykseen!
 • Rekisteröinti vaatii paikalliset admin-oikeudet työasemallesi. Tarkemmat ohjeet rekisteröinnistä löydät täältä.
 • Rekisteröinnin ollessa kunnossa, ohjelma tekee ensin isometrin kansilehden ja sitten isometripiirustuksen.


Isometrin kansilehti

 • Ohjelman oletusasetuksilla isometrin kansilehti tallentuu automaattisesti arkistoon tunnuksella I-EXP-P1_i00.
 • Kansilehti näyttää putkilinjasta aksonometrisen kuvannon siten, että mittasuhteet ovat todenmukaiset.
 • Oletusasetuksilla kansilehdellä on näkyvillä mitat, linjapositio ja varustepositiot.
 • Piirustuksen nimiössä näkyy putkilinjalle annettuja tietoja.


Isometripiirustus

 • Ohjelman oletusasetuksilla isometrin kansilehti tallentuu automaattisesti arkistoon tunnuksella I-EXP-P1_i01.
 • Isometripiirustuksessa näkyy ohjelman oletusasetuksilla varsinainen isometri, osaluettelo, katkaisulista ja nimiö.
 • Piirustuksen nimiössä näkyy putkilinjalle annettuja tietoja.
 • Ns. rautalankaesitys ei ole mittasuhteiltaan todenmukainen.
 • Isometripiirustuksessa näkyviä asioita:
  • Putkikomponenttien symbolit: Jokaiselle putkikomponentille on määritelty symboli. Kannakkeille on myös omat symbolinsa tyypin mukaan.
  • Viittaukset: Ohjelma tunnistaa, että putkilinja liittyy positioituun laitteeseen tai toiseen putkilinjaan ja lisää tunnisteen isometriin, kuvassa 1).
  • Suorien putkiosuuksien tunnukset: Tunnuksilla esim. <1> ja <2> eritellään osuudet katkaisulistassa, kuvassa 2).
  • Osanumerot: Laatikoidut osanumerot esim. 1, 2, F4 ja G5 yhdistävät osaluettelon ja isometrin toisiinsa, kuvassa 3).
  • Mitat: Ohjelma mitoittaa piirustukseen useita mittoja.
   • Laipan tiivistepinnasta seuraavan laipan tiivistepintaan. Tiivisteiden leveyttä ei oteta huomioon, kuvassa 4).
   • Putkikomponenttien pituus. Tiivisteiden leveyttä ei oteta huomioon, kuvassa 5).
   • Käyrien nurkkapisteiden välinen etäisyys eli nurkasta nurkkaan, kuvassa 6).
   • Kannakkeiden paikat, kuvassa 7).
   • Tai edellä mainittujen yhdistelmiä.
  • Positiot: Laitteiden ja kannakkeiden positiot, kuvassa 8).
  • Koordinaatit: Isometriin lisätään putkilinjan päiden koordinaatit mallin koordinaatistossa ja nurkkiin muuttuneiden koordinaattien arvot. Kulkusuunta on sama kuin putkiosuuksien numerojärjestys (<1>, <2>...), kuvassa 9).
  • Erikoissymbolit: Tässä tapauksessa putkiosuuksien 7 ja 8 välissä olevan käyrän nurkkapisteessä on erikoissymboli. Tämä mitoittaa pisteen etäisyyden lähimpiin linjaviivaston linjaviivoihin XY-tasossa, kuvassa 10).


Isometripiirustuksen osaluettelo

 • Osaluettelossa näkyy kunkin osan osanumero, nimitys ja lukumäärä.
 • Oletuasetuksilla osaluettelo jaotellaan ryhmiin.
 • Nimitys koostuu useasta putkikomponentin nimiketietojen kentästä.


Isometripiirustuksen katkaisulista

 • Katkaisulistassa näkyy putkiosuuksien katkaisunumero, katkaisupituus ja koko.

Isometripiirustukset arkistossa

 • Ohjelma tallentaa isometrit arkistoon automaattisesti oletusasetuksilla.
 • Voit sulkea piirustukset, kun olet ne tarkastanut.
 • Ajettaessa isometripiirustuksia toiminnolla Isometri valitusta positiosta, ohjelma lisää piirustukset pääkokoonpanon kokoonpanopuuhun, kuvassa 1).
 • Mikäli piirustukset löytyvät alikokoonpanon EXP-PIPELINES kokoonpanopuusta, olet ollut muokkamassa kyseistä alikokoonpanoa isometrin teon aikana. Tämä ei varsinaisesti haittaa, joten voit jatkaa eteenpäin.
 • Isometripiirustukset ovat nyt valmiit.

Tallenna malli

 • Palaa pääkokoonpano tasolle > Työikkuna > Hiiren oikea painike  > OK. Tämä tallentaa samalla alikokoonpanoon tehdyt muutokset arkistoon.
 • Tallenna myös pääkokoonpano: Tiedosto> Tallenna tai napsauta 
  tai näppämistöltä
  +
  .



Voit ladata tästä tarvittaessa harjoituksen 6 lopputuloksen (EXP.vxz). (2 864 KB)

Tämä siirtopaketti perustaa projektin EXP ja lisää arkistoon mallit, piirustukset ja muut tiedostot.

Mikäli teit jo harjoituksen itse, niin tämän siirtopaketin käyttö ei ole suositeltavaa ellet nimennyt projektiasi ja mallejasi eri tavalla kuin harjoituksessa kehotettiin.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.