Skip to main content
Skip table of contents

2. Referenssimallien käyttö

Harjoitus 2: Referenssimallien lisääminen kokoonpanoon

Harjoituksen tavoitteena on lisätä rakennus-malliin linjaviivasto ja mallintaa rakennusta tarvittavin osin.

Harjoituksen arvioitu kesto on 25 minuuttia.

Versio yhteensopivuus

Harjoitus on toteutettu 27.0 (Vertex 2021) versiolla.

Tässä harjoituksessa opimme

 • Kokoonpanon avaaminen selaimesta
 • Alikoonpanon muokkaaminen
 • Linjaviivaston määrittäminen
 • Paikallisen osamallin lisääminen ja mallintaminen
 • Komponenttikirjaston hyödyntäminen
 • Profiilin lisääminenKäytetyt toiminnot

 • Yleisselain (B)
 • Tilannekohtainen toiminto: Muokkaa
 • Linjaviivaston määrittely
 • Tilannekohtainen toiminto: Uusi > Osa
 • Luonnos pintaan/viivaan > Vaaka (XY)-tasoon.
 • Luonnostelu: Murtoviiva
 • Luonnostelu: Mitat
 • Pursotus
 • Lisää > Komponentti...
 • Kierrä z-akselin ympäri
 • Tilannekohtainen toiminto: Ehdot > Kiinnitä
 • Tilannekohtainen toiminto: Ominaisuudet
 • Tilannekohtainen toiminto: Visualisointi > Vaihda materiaali...
 • Profiili
 • Tilannekohtainen toiminto: Haku > Leikkauspisteeseen (S)
 • Tilannekohtainen toiminto: Kopioi
 • Tilannekohtainen toiminto: Tallenna kokoonpanoksi...
 • Tallenna


Pääkokoonpanon käsittely

Avaa pääkokoonpanon malli

 • Avaa edellisen harjoituksen pääkokoonpanon malli (EXP-MAIN.vxm).
 • Avaa yleisselain näppäimellä B ja etsi kohta Dokumentit.
 • Dokumentit-kohta jakautuu kahteen pääkansioon Malli ja Piirustus.
 • Etsi projektisi kansio kohdasta Malli ja tuplanapsauta päämallisi auki.
 • Tutustu selaimien käyttöön tarkemmin täällä.


Muokkaa rakennus-mallia

 • Valitse rakennus-malli (EXP-BUILDING) kokoonpanopuusta.
 • Tilannekohtainen toiminto: Muokkaa tai tuplanapsauta rakennus-mallia kokoopanopuusta, kuvassa 1).
 • Olet nyt muokkaamassa rakennus-mallin sisältöä. Muiden kokoonpanojen kuvakkeet näkyvät kokoonpanopuuussa epäterävinä ja muokattavissa olevan kokoonpanon kuvake on terävä.


Lisätään linjaviivasto

 • Kokoonpano-välilehti > Valintanauhasta toiminto Linjaviivaston määrittely.

 • Projektin linjaviivastojen tietokanta -näyttö aukeaa, kuvassa 1).
 • Poista esimerkkiviivastot (Poista rivi) tai vaihtoehtoisesti määritä, että ne eivät ole käytössä (Käytä = 0), kuvassa 2) ja 3).
 • Tee uusi linjaviivasto painikkeella Lisää rivi, kuvassa 4) > Vaihda nimeksi Groundlevel, kuvassa 5).
 • Valitse linjaviivojen suunnan X ensimmäinen rivi ja paina napista Lisää uusi linjaviivanmääritys aktiivisena olevalle suunnalle, kuvassa 6) > Ohjelma lisää uuden rivin tunnuksella B > Muuta kentän Etäisyys linjaviivaston origoon (mm) arvoksi 3000, kuvassa 7).

 • Toista lisäys suuntaan X siten, että saat tunnukset A-E luotua. Tunnuksen E etäisyys linjaviivaston origosta on 12000.

 • Tee sama toimenpide suunnan Y linjaviivoille tunnuksille 1-5.

 • Suuntaan Z lisätään neljä tunnusta (+0.000, +4.000 ja +8.000 ja +12.000) 4000 mm välein.

 • Tallenna tekemäsi muutokset ja napsauta painiketta Käytä aktivoidaksesi linjaviivastosi, kuvassa 8) ja 9).

 • Sulje tietokantanäyttö painikkeella Poistu, kuvassa 10).

 • Rakennus-mallin alla näkyy nyt paikallinen osa, jonka nimi on Groundlevel.

 • Mikäli viivasto ei näy, varmista, että apugeometria on näkyvillä > Joko pikanäppäin G tai valintanauhan toiminto Näytä apugeometria [G].

 • Linjaviivastoa voit muokata palaamalla tietokantanäyttöön (Kokoonpano-välilehti > Linjaviivaston määrittely).Lattian mallinnus

Osamallinnuksen aloitus ja luonnokseen siirtyminen

 • Tee rakennus-mallin kokoonpanoon uusi paikallinen osa:
  • Tilannekohtainen toiminto: Uusi..., kuvassa 1).
  • Valitse dokumentin tyypiksi Osa, kuvassa 2).
  • Syötä mallin tunnus Floor, kuvassa 3).
  • Aktivoi valintaruutu Paikallinen, kuvassa 4).
  • Lopuksi OK, kuvassa 5).
 • Siirryt tämän jälkeen osamallinnus-tilaan.
 • Valintanauhasta toiminto: Luonnos pintaan/viivaan > Vaaka (XY)-tasoon, kuvassa 6).


Luonnoksen asetukset

Luonnoksen piirtäminen voi aluksi olla helpompaa, jos luonnostaso on kohtisuoraan sinua vasten.

 • Luonnoksen saat kohtisuoraan, kunhan valintanauhan kohdassa Asetukset, olet valinnut asetuksen Kohtisuoraan.

Käytä geometrian piirtämiseen viivatyyliä Muoto.

 • Apuviiva näkyy vain luonnoksessa.
 • Ohjausviiva näkyy osamallissa ns. apugeometriana, mutta se ei osallistu pursotus-toimenpiteeseen.
Luonnostele viivaketju

 • Käytä työkalua: Murtoviiva, kuvassa 1).
 • Piirrä viivaketju:
  • Osoita ensimmäiseksi pisteeksi origo (eli sinisen keskiristin keskipiste), kuvassa 2).
  • Lähde piirtämään viivaketjua ylöspäin y-akselin suuntaisesti, kuvassa 3).
   • Lukitus x-akselin suuntaisesti pikanäppäimellä U.
   • Lukitus y-akselin suuntaisesti pikanäppäimellä I.
  • Katso viivaketjun muoto viereisestä kuvasta.
  • Voit hyödyntää linjaviivaston viivoja luonnostelun aikana, kun ensin lukitset viivan suunnan x- tai y-akselin suuntaiseksi.
  • Kun piirrät alinta vaakaviivaa, niin hae viivan päätepisteen paikka origosta, kuvassa 4) ja 2).


Mitoita luonnos

 • Valitse toiminto: Mitta.
 • Osoita mitoitettava viiva, kuvassa 1).
 • Osoita mittaluvun paikka, kuvassa 2).
  • Ohjelma avaa dialogin Muokkaa ehtoa.
 • Syötä oikea mitta: 12000, kuvassa 3).
 • Hyväksy mittaehto, paina OK, kuvassa 4).
 • Mitoita kaikki viivat viereisen kuvan mukaisesti.
 • Lopulta luonnos on täysin määritelty.


Mitoitusvaihtoehdot

Toiminnossa Mitta osoitat yhden viivan, jolloin ohjelma antaa janalle pituuden, kaarelle säteen tai ympyrälle halkaisijan.

Toiminnossa Etäisyys osoitat aina kaksi elementtiä (viivaa tai pistettä).

 • Jos osoitat kaksi viivaa, niin ohjelma kääntää viivat myös yhdensuuntaiseksi.

Pursota luonnos

 • Hyväksy luonnos: OK
 • Vaihda pursotuksen suunta (XY-tasosta alaspäin) painikkeesta Suunta, kuvassa 1). Käännä luonnosta tarvittaessa, jotta hahmotat mihin suuntaan pursotus on menossa.
 • Syötä pursotuksen mitta 250 kenttään Pituus tai kulma, kuvassa 2).
 • Hyväksy Pursotuksen tiedot: OK.

Palaa takaisin ylemmän tason kokoonpanotilaan: OK.

Paikallinen malli Floor on nyt valmis.


Seinien lisääminen

Lisää ensimmäinen seinä kokoonpanoon

 • Tilannekohtainen toiminto: Lisää > Komponentti...
 • Valitse kansio Alkeismuodot.
 • Valitse komponentti suorakulmio ja tuplanapsauta sitä.
 • Anna mitat:
  • a = 12000
  • b = 250
  • h = 6000
  • Lopuksi OK.
 • Sijoita seinäelementti kokoonpanon origoon, siten että seinäelementti on kokonaisuudessaan lattian päällä kuten viereissä kuvassa.
 • Hyödynnä seuraavia toimintoja:
  • Kierrä seinäelementti kerran 90 astetta
   Z-akselin ympäri
   .
  • Vaihda kohdistuspistettä (F8)
   viereiseen nurkkaan.
  • Sijoita seinäelementti kokoonpanon origoon joko painikkeella
   tai osoittamalla origo.
  • Lopeta toiminto: Näppämistöltä Esc tai tilannekohtainen toiminto: Esc.
 • Valitse seinä mallista tai kokoonpanopuusta:
  • Tilannekohtainen toiminto: Ehdot > Kiinnitä.
  • Tilannekohtainen toiminto: Ominaisuudet.
   • Vaihda Nimi 100x100x2 > Left_Wall.
   • OK.
  • Tilannekohtainen toiminto: Visualisointi > Vaihda materiaali...
   • Valitse.
   • Vertex Paletti >VxColor_218 (tuplanapsauta).
   • OK.
 • Vasen seinä on nyt valmis.


Lisää toinen seinä kokoonpanoon

 • Tilannekohtainen toiminto: Lisää > Komponentti...
 • Valitse kansio Alkeismuodot.
 • Valitse komponentti suorakulmio ja tuplanapsauta sitä.
 • Anna mitat:
  • a = 8750
  • b = 250
  • h = 6000
  • Lopuksi OK.
 • Sijoita seinäelementti kokoonpanoon kuten viereissä kuvassa, siten että seinäelementti on kokonaisuudessaan lattian päällä.
  • Kierrä seinäelementti kahdesti 90-astetta
   Z-akselin ympäri
   .
  • Osoita lattiaelementin nurkkapiste ja paikoita seinä siihen.
  • Lopeta toiminto: Näppämistöltä Esc tai tilannekohtianen valikko > Esc.
 • Valitse seinä mallista tai kokoonpanopuusta
  • Tilannekohtainen toiminto: Ehdot > Kiinnitä.
  • Tilannekohtainen toiminto: Ominaisuudet.
   • Vaihda Nimi 100x100x2 > Right_Wall.
   • OK.
  • Tilannekohtainen toiminto: Visualisointi > Vaihda materiaali...
   • Valitse.
   • Vertex Paletti >VxColor_218 (tuplanapsauta).
   • Lopuksi OK.
 • Oikea seinä on nyt valmis.


Lisää pilarit kokoonpanoon

 • Käytä työkalua: Profiili, kuvassa 1).
 • Valitse kansio Kuumamuovattu.
 • Valitse komponentti DIN_1025-HEB ja tuplanapsauta sitä.
 • Valitse koko DIN1025-HEB200.
 • Siirrä kursorissa näkyvä profiilin poikkileikkaus linjaviivojen risteykseen 2-B.
 • Tilannekohtainen toiminto: Haku > Leikkauspisteeseen (S).
 • Profiili lukkiutuu pinnan normaalin suuntaisesti eli tässä tapauksessa z-akselin suuntaisesti automaattisesti.
 • Reititä profiilia 6000 mm.
  • Voit syöttää mitan näppäimistön numeronäppäimillä ja hyväksyä sen Enter-painikkeella näppäimistöltä.
  • Vaihtoehtoisesti voit napsauttaa seinien viivoja 6000 mm korkeudelta.
 • Lisää profiilit risteyksiin 3-B, 4-B, 2-C, 3-C ja 4-C.
  • Valitse profiili ja hyödynnä tilannekohtaista toimintoa Kopioi.
  • Voit kopioida useamman profiilin kerrallaan ja käyttää linjaviivaston viivojen päitä avuksesi.
 • Valitse kaikki kuusi profiilia joko mallista tai kokoonpanopuusta > Tilannekohtainen toiminto: Tallenna kokoonpanoksi... > Syötä tunnus Steel-Beams ja aktivoi valintaruutu Paikallinen.
 • Rakennus-malli on nyt valmis.


Tallenna malli

 • Palaa pääkokoonpano tasolle > Työikkuna > Hiiren oikea painike  > OK. Tämä tallentaa samalla alikokoonpanoon tehdyt muutokset arkistoon.
 • Tallenna myös pääkokoonpano: Tiedosto> Tallenna tai napsauta 
  tai näppämistöltä
  +
  .Voit ladata tästä tarvittaessa harjoituksen 2 lopputuloksen (EXP-BUILDING.vxz). (221 KB)

Tämä siirtopaketti perustaa projektin EXP ja lisää edellä mallinnetun rakennus-mallin arkistoon.

Mikäli teit jo harjoituksen itse, niin tämän siirtopaketin käyttö ei ole suositeltavaa ellet nimennyt projektiasi ja mallejasi eri tavalla kuin harjoituksessa kehotettiin.JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.